Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. szeptember 2-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Boldizsár Márton, Emődi Flóra, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Tóth Máté szavazati joggal; Csenki Tamás, Dukán András Ferenc, Fórizs Dorottya, Hegedűs Endre, Lakó Viktória, Ónodi Ferenc László, Polai Dóra, Prikoszovich Mihály, Ring Péter Dániel, Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 16:02-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett még további előterjesztés.

Jancsó Tamás terjesztette be a Matekos teadélután napirendi pontot. A választmány 8 igen szavazattal napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Lakó Viktória terjesztette be a Biblia kör napirendi pontot. A választmány 8 igen szavazattal napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Szenes Áron terjesztette be a Bódvarákó beszámoló napirendi pontot. A választmány 8 igen szavazattal napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Matekos teadélután
3. Biblia kör
4. Bódvarákó beszámoló
5. Mentornap
6. Nyúz megrendelés
7. Féléves tervek
8. Egyebek

1. Bejelentések (16:14)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a HÖK jól végezte munkáját a nyáron és a Gólyatáborok rendben lezajlottak. Beszélt az augusztusi rendkívüli szenátusi ülésről és az Egyetem pénzügyeivel kapcsolatos hírekről is.

Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva Jancsó Tamás elmondta, hogy a zárolás egyelőre a hallgatói normatívát nem érinti, de a későbbiekben ez még változhat.

Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva Jancsó Tamás elmondta, hogy a belépőkártyák érvényességé meghosszabbítottuk. Mészáros Csaba behajtási engedélyét Tóth Máté kártyájára írattuk át.

Tóth Máté elmondta, hogy a fénymásolópapírt megrendelte, a papír meg is érkezett.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a választmányi hétvége időpontja 2009. szeptember 11-12, helyszíne a KCSSK.

A választmány 8 igen szavazattal elfogadta a választmányi hétvége helyszínét és időpontját.

16:36-kor Lakó Viktória és Fórizs Dorottya távozott az ülésről.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a tisztségviselők készítsenek egy-két oldalas beszámolót a munkájukról és féléves terveikről a hétvégére.

Jancsó Tamás elmondta, hogy szeretné, ha a csapatépítés nagyobb szerepet kapna a HÖK munkájában, ezért a szokásos karácsonyi alkalmon kívül szeptember végén és novemberben is szeretne olyan alkalmat, amikor a képviselők, mentorok és tisztségviselők találkozhatnak.

Juhász Krisztina elmondta, hogy 400 fős Fizika Konferenciát szervez a MAFIHE két év múlva nyáron. A szervezést az Eötvös Workshop segíti, de számítanak a HÖK támogatására is.

A szeptemberi Küldöttgyűlés időpontját 8 igen szavazattal szeptember 22-e 18:00-ra határozta meg a Választmány. Előre látható napirendi pontok a következők: az általános biztos ösztöndíjának meghatározása, környezettudományi szakterületi koordinátor választása, jutker pályázatok, alapszabály-módosítás.

16:41-kor Ring Péter Dániel megérkezett az ülésre.

2. Matekos teadélután 16:42

Az előzetesen kiküldött pályázat lapján Tóth Máté elmondta, hogy szerinte az összegek felülbecsültek, és vannak olyan értékek is benne, amit nem tud elszámolni a HÖK.

Az ügyben a Választmány Dukán András Ferenc, Tóth Máté, Árendás Ákos Tuzson, Jánosi Attila és Jancsó Tamás hozzászólásával vitát folytatott.

16:45 Emődi Flóra megérkezett az ülésre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

102/2009 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az első két teadélutánt 10000 Ft-al, valamint játékbeszerzéssel további 25000 Ft-al támogatja a Matekos teadélutánt.

 

 

3. Biblia kör 16:55

A szerveződő Biblia kör kéréseit Lakó Viktória küldte ki a képviselői levelező listára.
Dukán András Ferenc Mészáros Csaba e-mailben írt hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy egyet ért azzal, hogy ez nem a Választmányra tartozó kérdés.

Tóth Máté elmondta, hogy a Választmánynak és a HÖK-nek politikailag és vallásilag függetlennek kell maradnia.

Jancsó Tamás arra kérte a Választmányt, hogy halasszák el a kérdést, és legközelebb, egy érdekelt meghívása mellett tárgyalják újra az ügyet.

A kérdés elhalasztását a Választmány 9 szavazattal, egyhangúlag támogatta.

4. Bódvarákó beszámoló 17:00

A beszámolót Szenes Áron küldte ki a képviselői levelező listára.

Mivel Szenes Áron nem jelent meg, és telefonon elmondta, hogy nem is tud megjelenni, ezért Jancsó Tamás javaslatára a Választmány 9 szavazattal, egyhangúlag elhalasztotta a kérdés tárgyalását.

5. Mentornap 17:04

Hermann Gábor elmondta, hogy a Ráday Klub engedélyét bevonták, így az esti buli helyszíne a School Club lesz, ahol a hangtechnika is rendelkezésre áll, és a termek befogadóképessége is elegendő.

A délutáni programokat illetően nem érkezett be pályázat, ezért a kérdés tárgyalását a Választmány 9 szavazattal, egyhangúlag elhalasztotta.

17:15 Hegedűs Endre megérkezett az ülésre.

6. Nyúz megrendelés 17:16

Az árajánlatot Boldizsár Márton küldte ki a képviselői levelező listára.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a válság és az Egyetem pénzügyi helyzete miatt csökkenteni kell a költségeket, ezért arra gondoltak, hogy az eddigi 1700 példány helyett 1500 példányban jelentetik meg a Nyúzt. A minőségen és az oldalszámon nem szeretnének változtatni.

Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva Boldizsár Márton elmondta, hogy azért nem jött szóba a kiadóváltás, mert elfogadható áron, megbízhatóan tudnak együtt dolgozni, az eddigi félreértéseket pedig már tisztázták.

Jánosi Attila kérdésére válaszolva Boldizsár Márton elmondta, hogy négy mellékletet terveznek, 8 oldal terjedelemben, amire az EHÖK-től pályázaton elnyerték a szükséges összeget.

Jancsó Tamás elmondta, hogy ha lehetséges nem a Nyúzon, hanem az egyéb kiadványon szeretne többet spórolni.

 

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

103/2009 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a TéTéKás Nyúz a 2009/2010-es évben 1500 példányszámban jelenjen meg.

17:26 Juhász Krisztina távozott az ülésről.

7. Féléves tervek 17:28

Az itt tárgyalni kívánt kérdéseket a Választmány a Bejelentések között tárgyalta.

8. Egyebek 17:29

Jánosi Attila elmondta, hogy szeretné, ha a Bsc-s tantervek módosítása időben megkezdődne, és a kommunikáció rendben zajlana.

Tóth Máté erre válaszolva elmondta, hogy a Kémia Intézeti Tanács már felállította a bizottságot, ami tárgyalni fogja a kérdést.

Árendás Ákos Tuzson elmondta, hogy matematika szakon szeretnének keresztféléves Msc képzést.

17:31 Ónodi Ferenc László megérkezett az ülésre.

Ferenczi Kinga elmondta, hogy az Oktatási Bizottság és a Biológia Intézeti Tanács is elfogadta az előfeltételi rendszert, a tantervi háló kérdését majd szeptember-októberben kezdik el tárgyalni.

17:43 Hermann Gábor távozott az ülésről.

Jancsó Tamás 17:47-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

102/2009 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az első két teadélutánt 10000 Ft-al, valamint további 25000 Ft-al támogatja a Matekos teadélutánt.

103/2009 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a TéTéKás Nyúz a 2009/2010-es évben 1500 példányszámban jelenjen meg.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.