2009. május 26.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. május 26-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Dukán András Ferenc, Nagy Melinda, Ring Péter Dániel tanácskozási joggal.

A választmány 10 fővel határozatképes.

A választmány az alábbi napirendet 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Tétény Napok beszámoló
3. Matekos-fizikus évzáró beszámoló
4. Matekos-kémiás felező beszámoló
5. Vendéglátóhelyek helyzete a XI. kerületben
6. Beszerzések
7. Biciklitároló pályázat
8. Vezetőképző pályázat
9. Jutalomkeret pályázatok
10. Egyebek

1. Bejelentések (14:30)

Jancsó Tamás elmondta, hogy Hamow Kamirán Áron nem tudja vállalni másik főállású irodavezetői posztot. Két jelentkező is van a helyére: Nagy Melinda és Polai Dóra.

2. Tétény Napok beszámoló (15:09)

Kürtösi Szilvia kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

92/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Tétény Napok beszámolóját.

3. Matekos-fizikus évzáró beszámoló (15:10)

Dukán András Ferenc küldte ki a beszámolót. Elmondta, hogy a rendezvény sikeres volt, sokan résztvettek.

93/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Matekos-fizikus évzáró beszámolóját.

4. Matekos-kémiás felező beszámoló (15:11)

Dukán András Ferenc küldte ki a beszámolót. Elmondta, hogy a tervezettekhez képest költséghatékonyabban tudták megszervezni a rendezvényt. A helyszín is ingyenes volt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

94/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Matekos-kémiás felező beszámolóját.

5. Vendéglátóhelyek helyzete a XI. kerületben (15:14)

Jancsó Tamás kiküldte a helyzetről való tájékoztatót. Elmondta, hogy felkeresték az Önkormányzatot, hogy támogassa a vendéglátóhelyek éjszakai bezárása elleni petíciót.

Hermann Gábor javasolta, hogy az Önkormányzat ne álljon a petíció mellé, de ne akadályozza, hogy az Önkormányzat tagjai magánemberként támogassák.

A választmány tagjai támogatták a javaslatot.

6. Beszerzések (15:20)

Dudás Gábor terjesztette be a számítástechnikai beszerzéseket.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

95/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta 2 db Kensington MicroSaver zár, 1 db HDD EXT WD MyBook 2 1U 1TB winchester, 1 db LG 21,5" W2261VP-PF LCD monitor, 3 db LG 21,5" W2241S-BF LCD monitor, 3 db Kingston 1 Gb RAM modul, 1 db D-Link DP-300U Print Server és 22 db Kingston Pen Drive beszerzését.

Tóth Máté terjesztette be az akvárium-beszerzést.

A választmány 7 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elhalasztotta a pályázatot.

Hermann Gábor terjesztette be a fénytechnika beszerzést.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

96/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan támogatta 1 db Chauvet VUE VI, 2 db Chauvet LX 10, 1 db F80Z Alpha füstgép és 1 db Eurolite TS 75 stroboszkóp beszerzését.

Kürtösi Szilvia terjesztette be a fénymásoló beszerzést.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

Ez a jó: A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a kérdés tárgyalását.

7. Biciklitároló pályázat

Kürtösi Szilvia küldte ki a pályázatot a képviselő-listára, melyben az IK HÖK javasolja, hogy a TTK HÖK hozzájuk hasonlóan támogassa a hallgatókat biciklitárolók beszerelésével.
Két biciklitároló beszerzése bruttó 80400 Ft.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

97/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja biciklitároló beszerzését 80400 Ft értékben.

8. Vezetőképző pályázat (16:05)

Jancsó Tamás kiküldte a pályázatot a képviselő-listára. Elmondta, hogy szeretné, ha a vezetőképzőre a résztvevők közösen külön busszal mennének le a helyszínre.
Kérdezte a választmányon résztvevőket, hogy mikor és hol lenne célszerűbb tartani a Záró Küldöttgyűlést.
A választmány tagjai közösen arra a döntésre jutottak, hogy a Záró Küldöttgyűlés a Vezetőképző első napján lesz.

A választmány határozatot hozott a pályázatról:

98/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a 2009-es nyári vezetőképző pályázatot.

9. Jutalomkeret pályázatok (16:40)

A választmány az alábbi pályázatokhoz a következő pontokat javasolta:

1. Lágymányosi focibajnokság 100
2. 5vös 5km 8
3. Lágymányosi síparty 12
4. Sporttábor 0
5. Röplabda kupa 28
6. Röplabda 60
7. Evezés, vizisportok 0
8. Női focibajnokság 25
9. Kézilabda 35
10. Mentorrendszer 60
11. Mentortáborban EA-ok tartása 15
12. Kollégiumi felvételi érvényesítés - Kerekes koll. 4
13. Kerekes Napok 12 Saját pont: 8
14. Matematika szakterület 75 Saját pont: 4
15. MSC Tájékoztató kiadvány elkészítése 130 Saját pont: 30
16. KÖB 350
17. Szoceh segítése 50
18. Kollégiumi biztos segítése 10
19. Irodavezető segítése 26
20. Földrajzos Klub 18
21. Földtudós BSc felező 25
22. Földtudós honlap 0
23. Nemzeti Parkos túra 20
24. Környezettudományi szakterület 84
25. Környtan-biosz felező 20
26. Kémia verseny 6
27. Külügyi Csoport 80
28. Külügyi majális 15 Saját pont: 3
29. Flower Party 15
30. Erasmus Nap 20
31. Titkár segítése 20
32. Nyifff 8
33. KFKI látogatás 4
34. Fizikus Téli iskola 30
35. Fizika tanösvény 24
36. CERN 8
37. Bp-i látogatás 15
38. Fizikus buli 6
39. Fizika IT 7 Saját pont: 4
40. Nyúz 35
41. Bevonó tábor 33 Saját pont: 11
42. LOL 0
43. HA előkészítők 0
44. Borítékolás 30
45. Tisztségviselők 330 Saját pont: 45
46. Elnöki munka segítése 20
47. Vezetőképző 40 Saját pont: 10
48. Tanulmányi Csoport 130
49. TOB 50
50. Holland delegáció kisérete 12 Saját pont: 2
51. Föld Nap buli 15
52. Kémia szakterület 65 Saját pont: 6
53. Irínyi Kémiaverseny lebonyolítása 16
54. Felvételi eljárás érv. - KCSSK TTK-TÓFK DB 22 Saját pont: 18
55. Mafigyelő 60
56. Biológia IT 4 Saját pont: 3
57. Biológia szakterület 25
58. MyKlub BN 0
59. Nedves est 170
60. Szervezői jutker 180 Saját pont: 35
61. MyKlub 35
62. Nyílt nap 200
63. Kiadványszerkesztés - Felvételi Iroda 20
64. Educatio 96
65. Kari Tanács 35
66. Matekos-kémiás felező buli 20 Saját pont: 6
67. Földrajz- és Földtudomány IT 16
68. Választmány 0
69. Informatikus segítése 20
70. Matekos-fizikus évzáró buli 10 Saját pont: 8
71. TTK-s farsang 30 Saját pont: 2
72. Választási Bizottság 110
73. Földrajzos felező 12

Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány döntsön a javasolt pontokról.
Kérte, hogy döntsenek arról is, hogy egy pont értéke mennyi legyen.

A választmány határozatot hozott a kérdésekben:

99/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a 2009-es tavaszi félévi Jutalomkeret pályázatokat a javasolt pontokkal, és 1500 Ft/egységben határozza meg egy pont értékét.

Hermann Gábor kérte, hogy a választmány vegye fel a napirendre a Lágymányosi Eötvös Napok jutalomkeret pályázatát.

A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta a Lágymányosi Eötvös Napok jutalomkeret pályázatát.

10. Lágymányosi Eötvös Napok jutalomkeret pályázat

Hermann Gábor kiküldte a pályázatot a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

100/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Lágymányosi Eötvös Napok jutalomkeret pályázatát.

11. Egyebek

A választmányon résztvevők közösen javasolták Jancsó Tamás elnöknek, hogy a következő választmányi ülést június 11-ére hívja össze.

Határozatok:

92/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Tétény Napok beszámolóját.

93/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Matekos-fizikus évzáró beszámolóját.

94/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Matekos-kémiás felező beszámolóját.

95/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta 2 db Kensington MicroSaver zár, 1 db HDD EXT WD MyBook 2 1U 1TB winchester, 1 db LG 21,5" W2261VP-PF LCD monitor, 3 db LG 21,5" W2241S-BF LCD monitor, 3 db Kingston 1 Gb RAM modul, 1 db D-Link DP-300U Print Server és 22 db Kingston Pen Drive beszerzését.

96/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan támogatta 1 db Chauvet VUE VI, 2 db Chauvet LX 10, 1 db F80Z Alpha füstgép és 1 db Eurolite TS 75 stroboszkóp beszerzését.

97/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja biciklitároló beszerzését 80400 Ft értékben.

98/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a 2009-es nyári vezetőképző pályázatot.

99/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a 2009-es tavaszi félévi Jutalomkeret pályázatokat a javasolt pontokkal, és 1500 Ft/egységben határozza meg egy pont értékét.

100/2009 (V.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Lágymányosi Eötvös Napok jutalomkeret pályázatát.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.