2009. május 5.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. május 5-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Hamow Kamirán Áron, Ekker Nikoletta, Nagy Melinda, Tabajdi Péter tanácskozási joggal; Berta Márton, László Dávid, Semperger István, Szenes Áron, Toplak József megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 18:43-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 11 fővel határozatképes.

Az alábbi napirendet a választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Gólyatábor pályázatok
3. Nyúz ösztöndíjak
4. Tanulmányi vezetőképző pályázat
5. Krakkói cserediák pályázat
6. Föld Nap buli beszámoló
7. Mentortábor beszámoló
8. Őrségi nemzeti park beszámoló
9. EBiHal kirándulás beszámoló
10. LEN pályázat
11. Egyebek

1. Bejelentések (18:47)

Hermann Gábor elmondta, hogy elkezdődött a LEN, és kérte a szakterületi koordinátorokat, hogy hirdessék a rendezvényt a hallgatók között.

Jancsó Tamás bejelentette, hogy Jánosi Attila helyett Hamow Kamirán Áron lesz az egyik főállású irodavezető.

2. Gólyatábor pályázatok (18:49)

A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Benedek Lászlónak.
A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Berta Mártonnak.
A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott László Dávidnak.
A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Szenes Áronnak.
A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Toplak Józsefnek.
A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Semperger Istvánnak.

Kémia alapszakos gólyatábor:

Egy pályázat érkezett: Kémia Alapszakos Gólyatábor 2009 pályázat, melyet az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány adott be (kapcsolattartó: Benedek László).

Benedek László elmondta, hogy szeretnék ugyanott rendezni a tábort, ahol tavaly is. Emelkedtek a költségek (szállásdíj, étkezés), ezt figyelembe vették a költségvetés-tervezetnél is. 160 főre számítanak (120 gólya és 40 szervező/felsőbbéves).

Mészáros Csaba elmondta, hogy az előző évben több felsőbb éves is negatívan állt hozzá a gólyákhoz a táborban, és kérdezte, hogy ezen próbálnak-e változtatni, ha a pályázatukat támogatja a választmány. Benedek László elmondta, hogy ez a probléma kidolgozás alatt van, ők mindenképpen szeretnének rajta változtatni.

Juhász Krisztina megjegyezte, hogy kevés a különbség a gólyák és szervezők költségei között.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a tervezett 2000 Ft különbség 3500 Ft-ra módosuljon. Benedek László bejelentette, hogy ha a választmány támogatja a pályázatot, akkor a javaslat alapján fogják alakítani a költségeket.

A választmány a pályázó távollétében vitát folytatott.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

76/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Kémia Alapszakos Gólyatábor 2009 pályázatot.

Biológia-, Környezettan-, Földrajz- és földtudomány alapszakos gólyatábor:

Két pályázat érkezett:
XXIV. Geo-Bio Gólyatábor, Bódvarákó, 2009 pályázat, melyet a Tölgy Természetvédelmi Egyesület adott be (kapcsolattartó: László Dávid, Semperger István, Tabajdi Péter), és Geo-Bio Gólyatábor, Bódvarákó pályázat, melyet az Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége adott be (Elnök: Szenes Áron).

A választmány először a Tölgy Természetvédelmi Egyesület pályázóit hallgatta meg, a másik pályázó távollétében.
László Dávid elmondta, hogy ha az ő pályázatukat támogatja a választmány szeretnének több újdonságot is bevezetni a táborban. Egy ccd rendszert (vonalkódos rendszer) szeretnének bevezetni, mely azokat a személyeket zárni, akik például nem fizették ki az étkezést, mégis igényelnek ételt a táborban.
Az étkezést egy profi főzőcsapattal oldanák meg.

Hamow Kamirán Áron megkérdezte, hogy a pályázók kizártnak tartják-e, hogy együtt dolgozzanak a másik pályázóval, Szenes Áronnal. László Dávid elmondta, hogy előzetes megbeszéléseken nem volt egyetértés, ezért nem tartja valószínűnek a közös munkát.

A Tölgy Természetvédelmi Egyesület pályázói távollétében a választmány meghallgatta a másik pályázat pályázóját is.

Szenes Áron elmondta, hogy a táborban a legfontosabbnak tartja a tisztaságot, a higiéniát és a HÖK-mentor kapcsolatot.
Elmondta, hogy a faluból ki szeretnék vezettetni a vizet a táborba, ezzel kapcsolatban már felvették a kapcsolatot az ottani polgármesterrel.

A pályázók távollétében a választmány vitát folytatott.

Jánosi Attila javasolta, hogy a választmány utasítsa el mindkét pályázatot, és írjon ki egy új határidőt.
A választmány tagjai javasolták, hogy a pályázatokat benyújtók próbáljanak együtt dolgozni, és közösen adjanak be pályázatot.

Jancsó Tamás titkos szavazást rendelt el.

A választmány titkosan szavazott a kérdésben:

5 szavazat érkezett az EBiHal pályázatra, 4 szavazat a Tölgy Természetvédelmi Egyesület pályázatára, 1 nem szavazat és 1 érvénytelen.

Pauer Eszter új szavazást javasolt. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a javaslatot.

A választmány újra meghallgatta a pályázókat.

A pályázók távollétében a választmány vitát folytatott.

A választmány titkosan szavazott a kérdésben:

5 szavazat érkezett a Tölgy Természetvédelmi Egyesület pályázatára, 4 szavazat az EBiHal pályázatára, 1 nem szavazat és 1 érvénytelen.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány írjon ki új pályázatot, új határidővel.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

77/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan új gólyatábor pályázatot ír ki a Biológia-, Környezettan-, Földrajz- és földtudomány alapszakos gólyatábor pályázására, az új határidő: elektronikusan, május 11. 0 óra; papírosan: május 11. 10 óra.

3. Nyúz ösztöndíjak (21:30)

Boldizsár Márton kérte a választmányt, hogy a napirendi pontot halassza el a következő választmányra.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

78/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Nyúz ösztöndíjak napirendi pontot.

4. Tanulmányi vezetőképző pályázat (21:32)

Jánosi Attila terjesztette be a pályázatot, melyben az EHÖK Tanulmányi vezetőképzőn résztvevő személyek támogatására kér támogatást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

79/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatja az EHÖK Tanulmányi vezetőképzőn résztvevő TTK-s hallgatókat személyenként 8500 Ft-tal.

5. Krakkói cserediák pályázat (21:35)

A választmány tagjai javasolták, hogy a napirendi pontot halasszák el a következő választmányra.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

80/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Krakkói cserediák pályázatot.

6. Föld Nap buli beszámoló (21:36)

A választmány tagjai javasolták, hogy a napirendi pontot halasszák el a következő választmányra.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

81/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta Föld Nap buli beszámolót.

7. Mentortábor beszámoló (21:37)

A választmány tagjai javasolták, hogy a napirendi pontot halasszák el a következő választmányra.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

82/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Mentortábor beszámolót.

8. Őrségi Nemzeti Park beszámoló (21:38)

Mészáros Csaba kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

83/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Őrségi Nemzeti Park beszámolóját.

9. EBiHal kirándulás beszámoló (21:40)

Szenes Áron kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

84/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az EBiHal kirándulás beszámolóját.

10. LEN pályázat (21:42)

Hermann Gábor kiküldte a pályázatot a képviselő-listára. Elmondta, hogy tisztázódott az anyagi felelősségvállalás kérdése. Javasolta, hogy a választmány támogassa a pályázatot 50%-os felelősségvállalással.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

85/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 50%-os felelősségvállalással támogatja a LEN pályázatot.

12. Egyebek (22:06)

Jancsó Tamás 22:08-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

76/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Kémia Alapszakos Gólyatábor 2009 pályázatot.

77/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan új gólyatábor pályázatot ír ki a Biológia-, Környezettan-, Földrajz- és földtudomány alapszakos gólyatábor pályázására, az új határidő: elektronikusan, május 11. 0 óra; papírosan: május 11. 10 óra.

78/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Nyúz ösztöndíjak napirendi pontot.

79/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatja az EHÖK Tanulmányi vezetőképzőn résztvevő TTK-s hallgatókat személyenként 8500 Ft-tal.

80/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Krakkói cserediák pályázatot.

81/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta Föld Nap buli beszámolót.

82/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Mentortábor beszámolót.

83/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Őrségi Nemzeti Park beszámolóját.

84/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az EBiHal kirándulás beszámolóját.

85/2009 (V.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 50%-os felelősségvállalással támogatja a LEN pályázatot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.