2009. március 30.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. március 30-i üléséről

Az emlékezetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Dukán András Ferenc, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 18:05-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkeztek még további előterjesztések.

Kajdy Tímea terjesztette be a Tortúra pályázatot. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Kürtösi Szilvia küldte ki a Matematikus Hangverseny pályázatot a képviselő-listára.
A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a pályázatot.

Mészáros Csaba terjesztette be a Nemzeti parkos túra pályázatot. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Jánosi Attila terjesztette be a HÖOK Vezetőképző pályázatot. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Vezetőképző beszámoló
3. Lágymányosi Bál beszámoló
4. Tortúra pályázat
5. Matematikus Hangverseny pályázat
6. Nemzeti Parkos túra pályázat
7. HÖOK Vezetőképző pályázat
8. Választási Bizottság választása
9. Egyebek

1. Bejelentések (18:12)

Jancsó Tamás elmondta, hogy ő bízta meg Nagy Melinda, titkárt, küldje ki a választmány-meghívót, mert ő hétvégén a Bevonó táborban tartózkodott, ahol nem volt internetkapcsolat.

Pauer Eszter elmondta, hogy két szociális támogatás fellebbezés volt összesen.

2. Vezetőképző beszámoló (18:16)

Jancsó Tamás elmondta, hogy még nem készült el a végleges beszámoló, jövő heti választmányra fog elkészülni a teljes.
Elmondta, hogy kevesen vettek részt a vezetőképzőn, összesen 18 ttk-s vett részt.

3. Lágymányosi Bál beszámoló (18:22)

Hermann Gábor elmondta, hogy még nem készült el a teljes beszámoló, mert a büfé elszámolással gondok akadtak, amit még nem sikerült tisztázni.
A beszámolót a következő választmányra fogja elküldeni.

4. Tortúra pályázat (18:31)

Kajdy Tímea küldte ki a pályázatot a képviselő-listára. Dukán András elmondta, hogy a pályázók 50000 Ft támogatást kérnek a rendezvényre.
Kürtösi Szilvia javasolta, hogy a választmány támogassa a rendezvényt 50000 Ft-tal, melyet a szervezők pólóbeszerzésre használhatnak fel.
Hermann Gábor felajánlotta, hogy az Önkormányzat a Lágymányosi Bálról megmaradt műanyag poharakból tud biztosítani a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

51/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a Tortúra pályázatot.

5. Matematikus Hangverseny pályázat (18:38)

Kürtösi Szilvia küldte ki a pályázatot. Elmondta, hogy a rendezvény április 22-én lesz. Jancsó Tamás javasolta, hogy a pályázatot halassza el a választmány egy későbbi ülésre. Kérte Lakó Viktóriát, kérdezzen utána, hogy a Matematika Intézet támogatja-e a rendezvényt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

52/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Matekos Hangverseny pályázatot.

6. Nemzeti Parkos túra pályázat (18:38)

Mészáros Csaba terjesztette be a napirendi pontot, melyben 72000 Ft támogatást kér szakvezetésre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

53/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 72000 Ft-tal támogatja a Nemzeti Parkos túra pályázatot.

7. HÖOK Vezetőképző pályázat (18:42)

Jánosi Attila terjesztette be a napirendi pontot. Elmondta, hogy Tóth Mátéval szeretnének részt venni a hétvégi HÖOK Vezetőképzőn, melyre személyenként 14000 Ft támogatást kért a választmánytól.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

54/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 14000 Ft/fő-tal támogatja a HÖOK Vezetőképző pályázatot.

8. Választási Bizottság választása (18:58)

A választmány tagjai az alábbi személyeket jelölték a Választási Bizottságba:

Köhler János
Kump Edina
Kray Zsuzsanna
Bogsch Ildikó
Persa Virág
Ivancsó Veronika
Ferenczi Kinga
Flasch Judit

Kray Zsuzsanna kivételével a jelöltek vállalták a jelölésüket.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

55/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan Köhler Jánost, Kump Edinát, Bogsch Ildikót, Persa Virágot, Ivancsó Veronikát, Ferenczi Kingát és Flasch Juditot delegálta a Választási Bizottságba.

9. Egyebek (19:24)

Jancsó Tamás 19:25-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

51/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a Tortúra pályázatot.

52/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Matekos Hangverseny pályázatot.

53/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 72000 Ft-tal támogatja a Nemzeti Parkos túra pályázatot.

54/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 14000 Ft/fő-tal támogatja a HÖOK Vezetőképző pályázatot.

55/2009 (III.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan Köhler Jánost, Kump Edinát, Bogsch Ildikót, Persa Virágot, Ivancsó Veronikát, Ferenczi Kingát és Flasch Juditot delegálta a Választási Bizottságba.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.