2009. március 17.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. március 17-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Barta Veronika, Dukán András Ferenc, Kray Zsuzsanna, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal; Szenes Áron tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 17:52-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás kérte a választmányt, hogy az előzetesen kiküldött Nyúz melléklet pályázatot vegyék le a napirendről.
A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan levette a napirendről a Nyúz melléklet pályázatot.

Kürtösi Szilvia küldte ki Kálózi Attila Terembérlet pályázatát a képviselő-listára.
A választmány 1 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem tárgyalja napirendi pontként a beterjesztést.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
3. Egyebek

1. Bejelentések (17:58)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a hétvégén lezajlott a Bárczi HÖK-kel közösen tartott vezetőképző. A rendezvény jól sikerült, de a tervezettnél kevesebben vettek részt rajta.
A beszámolót ki fogja küldeni a képviselő-listára.

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.

2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (18:07)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Dékánválasztó Kari Tanács 13 órától. Az azt követő 14 órakor kezdődő Kari Tanácson tárgyalni fogják a kredit-újrafelvételi díj kérdését.

3. Egyebek (18:33)

Kray Zsuzsanna elmondta, hogy Gödöllőn megnyílt az első Klímairoda, a megnyitón a Környezettudományi Klub is részt vett.
Elmondta, hogy a HÖK indulhat a Zöldiroda pályázaton, és kérte, ezen a HÖK gondolkodjon el.

Jánosi Attila elmondta, hogy a következő héten fogja tartani a Jegyzetbizottság a következő ülését.

Jancsó Tamás 18:39-kor lezárta az ülést.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.