2009. március 10.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. március 10-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda (Klincsek Krisztina által vezetett jegyzőkönyv alapján)

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Dukán András Ferenc, Gonda Zsombor, Kray Zsuzsanna, Laszák Nikolett, Magyar Róbert tanácskozási joggal; Szenes Áron megfigyelési joggal.

A választmány 10 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkeztek még további előterjesztések.

Hermann Gábor terjesztette be a Nedves est pályázatot. A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Kürtösi Szilvia terjesztette be a BTDK Téli iskola pályázatot. A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Kürtösi Szilvia és Jánosi Attila terjesztette be a Bevonó tábor pályázatot. A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Jancsó Tamás küldte ki a képviselőlistára a Keleti Dokk BN pályázatát. A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Jánosi Attila 18: 10-kor megérkezett.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Biológia-Környezettan felező beszámoló
3. Nyúz pályázat
4. Fizikus Buli beszámoló
5. TTK-s farsang beszámoló
6. BN pályázatok
7. Kultúrhét pályázat
8. HÖK-Mentor képzések
9. Gólyatábor pályázati kiírás
10. Nedves est pályázat
11. BTDK Téli iskola pályázat
12. Bevonó tábor pályázat
13. Egyebek

1. Bejelentések

Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő Kari Tanácson tárgyalva lesz a Kredit-újrafelvételi díj kérdése.

A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.

2. Biológia-Környezettan felező beszámoló

Klincsek Krisztina kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a beszámoló elfogadásáról:

34/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Biológia-Környezettan felező beszámolóját.

3. Nyúz pályázat

Jancsó Tamás elmondta, hogy előzetes tervezet szerint a Nyúzban ebben a félévben 4 melléklet van tervbe véve, erre szeretne a Nyúz főszerkesztője támogatást kérni.

A választmány tagjai javasolták, hogy a pályázat legyen elhalasztva, és a főszerkesztő írjon konkrét pályázatot a Nyúz mellékletek támogatására.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

35/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Nyúz pályázatot.

4. Fizikus Buli beszámoló

Lakatos Dóra kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a beszámoló elfogadásáról:

36/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Fizikus buli beszámolót.

5. TTK-s farsang beszámoló

Hermann Gábor kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a beszámoló elfogadásáról:

37/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a TTK-s farsang beszámolóját.

6. BN pályázatok

a) EHÖK pályázata:

Nagy Gergő, EHÖK rendezvényszervező referens küldte a pályázatot, melyben 150000 Ft támogatást kér.
A választmány tagjai javasolták, hogy 150000 Ft-tal támogassák a pályázatot, nyomdai anyagok finanszírozására.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

38/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a EHÖK BN pályázatát 150000 Ft-tal, nyomdai anyagok finanszírozására.

b) My klub pályázata

Hermann Gábor küldte ki a pályázatot, melyben a My klub 100000 Ft támogatást kér a rendezvényre.

A választmány tagjai javasolták, hogy 60000 Ft-tal támogassák a pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

39/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a My Klub BN pályázatát 60000 Ft-tal.

c) Keleti Dokk pályázata

Jancsó Tamás küldte ki a pályázatot, melyben a Keleti Dokk 70000 Ft támogatást kér a rendezvényre.

A választmány tagjai javasolták, hogy 15000 Ft-tal támogassák a pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

40/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Keleti Dokk BN pályázatát 15000 Ft-tal.

Jánosi Attila távozott.

7. Kultúrhét pályázat

A Kultúrhét szervezői javítva újra elküldték a pályázatukat.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány támogassa a rendezvényt 30000 Ft-tal.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

41/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatta a Kultúrhét pályázatot.

8. HÖK-Mentor képzések

Bodó Máté terjesztette be a napirendi pontot.
Elmondta, hogy szeretné ha a következő félévben a HÖK-ös- és Mentorképzéseket egybevonnák. Így az első időpont a Mentorfelvételi időpontjában lenne. A konkrét időpont javaslatokról Bodó Máté fog tájékoztatást küldeni a képviselő-listára.

9. Gólyatábor pályázati kiírás

Jancsó Tamás kiküldte a tervezetet a képviselő-listára.

Kürtösi Szilvia javasolta, hogy a kiírásban írja ki a választmány az elszámolási határidőt is, mely 2009. október 15-e lenne.
A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot.

Bodó Máté javasolta, hogy a pályázatban a pályázók írják bele, hogy a mentoroknak milyen szerepet szánnak a gólyatáborban.
A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot.

Jancsó Tamás kérte a választmányt, hogy az elfogadott módosításokkal fogadja el a kiírást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

42/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2009-es Gólyatábor kiírását.

10. Nedves est pályázat

Hermann Gábor terjesztette be a napirendi pontot, melyben 100000 Ft támogatást kér a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

43/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 100000 Ft-tal támogatja a Nedves est pályázatot.

11. BTDK Téli iskola pályázat

Kürtösi Szilvia elmondta, hogy az EbiHal 50000 Ft támogatást ad, és javasolta a választmánynak, hogy támogassák 100000 Ft-tal a rendezvényt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

43/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 100000 Ft-tal támogatja a BTDK Téli iskola pályázatot.

12. Bevonó tábor pályázat

Kürtösi Szilvia és Jánosi Attila terjesztették be a napirendi pontot.
Elmondták, hogy az előzetes tervek alapján a részvételi díj 4000 Ft lenne. A bevonóknak az előadást tartókat, azokat a szakterületi koordinátorokat, ahol a szakterületről jönnek bevonandók, az elnököt és a rendezvény segítőit (Hermann Gábor, Dukán András Ferenc) hívnák le.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

44/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Bevonó tábor pályázatot.

13. Egyebek

Hermann Gábor elmondta, hogy a hétvégén lezajlott az EHÖK rendezvényes vezetőképző, melyen szó volt a LEN programtervezetről is.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy részt vett az EHÖK Kommunikációs vezetőképzőjén, melyen szó volt arról, hogy a kommunikációért felelős tisztviselők egy ELTE-s netrádiót szeretnének létrehozni.

Határozatok:

34/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Biológia-Környezettan felező beszámolóját.

35/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Nyúz pályázatot.

36/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Fizikus buli beszámolót.

37/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a TTK-s farsang beszámolóját.

38/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a EHÖK BN pályázatát 150000 Ft-tal, nyomdai anyagok finanszírozására.

39/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a My Klub BN pályázatát 60000 Ft-tal.

40/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Keleti Dokk BN pályázatát 15000 Ft-tal.

41/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatta a Kultúrhét pályázatot.

42/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2009-es Gólyatábor kiírását.

43/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 100000 Ft-tal támogatja a Nedves est pályázatot.

43/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan 100000 Ft-tal támogatja a BTDK Téli iskola pályázatot.

44/2009 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Bevonó tábor pályázatot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.