2009. március 5.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. március 5-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda (Klincsek Krisztina által vezetett jegyzőkönyv alapján)

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Dukán András Ferenc, Ferenczi Attila, Laszák Nikolett, Magyar Róbert, Slimbarszki Réka tanácskozási joggal.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkeztek még további előterjesztések.

Dukán András Ferenc terjesztette be a Matekos-kémiás felező pályázatot. A választmány 5 igen, 1 nem szavazattal napirendiként tárgyalja a beterjesztést.

Bodó Máté terjesztette be a Mentorplakát pályázatot. A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az alábbi napirendet a választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. HKR módosítás
2. Dékáni pályázat
3. Földtudós felező pályázat
4. Vezetőképző
5. Matekos-kémiás felező pályázat
6. Mentorplakát pályázat
7. Egyebek

1. HKR módosítás

Jancsó Tamás elmondta, hogy az elmúlt 3 év alatt a 3600 BSc-s hallgatóból 1000 hallgató távozott az egyetemről, a legtöbben a 8000 Ft-os kredit-újrafelvételi díj miatt.
Javasolta, hogy a választmány javasolja a kredit-újrafelvételi díj csökkentését a Kari Tanácson.
A választmány javasolta, hogy a másodszori felvétel és a túlfutók kreditfelvételi díja 2500 Ft, a harmadszori felvétel díja pedig 5000 Ft legyen.

2. Dékáni pályázat

Jancsó Tamás elmondta, hogy a dékánválasztás március 18-án, szerdán 13:00-tól lesz.
Március 10-én 16 órakor lesz a dékán jelölt meghallgatása, ahol előzetesen is lehet kérdéseket intézni a jelölthöz.

3. Földtudós felező pályázat

Slimbarszki Réka terjesztette be a napirendi pontot, melyben 19.000 Ft támogatást kérnek rendezvényre.

A választmány javasolta, hogy a DJ (Kiss Endre) jutalomkeretből legyen kifizetve.
A választmány határozatot hozott a kérdésben:

29/2009 (III.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan támogatta, hogy Földtudós felezőn a zeneszolgáltató Kiss Endre jutalomkeretből legyen kifizetve.

4. Vezetőképző

Klincsek Krisztina kiküldte a vezetőképző programját.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány határozza meg, hogy maximum hány fő vehet részt a vezetőképzőn, és a résztvevők mennyi részvételi díjat fizessenek.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben:

30/2009 (III.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan maximum 30 főben határozta meg a résztvevők számát a Vezetőképzőn.

31/2009 (III.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a Vezetőképző részvételi díja 4000 Ft legyen résztvevőkként.

5. Matekos-kémiás felező pályázat

Dukán András Ferenc terjesztette be a pályázatot, melyben a szervezők anyagi felelősségvállalást kérnek a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

32/2009 (III.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett anyagi felelősséggel támogatja a Matekos-kémiás felező pályázatot.

6. Mentorplakát pályázat

Bodó Máté terjesztette be a pályázatot, melyben 10020 Ft támogatást kér plakátok elkészítésének támogatására.

33/2009 (III.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 10020 Ft-tal támogatja a Mentorplakát pályázatot.

7. Egyebek

Bodó Máté elmondta, hogy az elmúlt félévben elkezdett képzést a következő félévben a Mentorok oktatásával szeretné összevonni, és erre kidolgozott egy koncepciót, amelyet kiküldött a képviselőlistára. Kérte, hogy a következő választmányon tárgyaljon a kérdésben a választmány.

Mészáros Csaba elmondta, hogy a MOL versenyre eddig 10 ELTE-s csapat nevezett.

Jancsó Tamás 20:34-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

30/2009 (III.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan maximum 30 főben határozta meg a résztvevők számát a Vezetőképzőn.

31/2009 (III.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a Vezetőképző részvételi díja 4000 Ft legyen résztvevőkként.

32/2009 (III.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett anyagi felelősséggel támogatja a Matekos-kémiás felező pályázatot.

33/2009 (III.5) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 10020 Ft-tal támogatja a Mentorplakát pályázatot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.