2009. február 17.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. február 17-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Dukán András Ferenc, Laszák Nikolett, Lellei Nóra, Magyar Róbert, Nagy Melinda, Pozsonyi Alexandra tanácskozási joggal; Szenes Áron megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 18:05-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 10 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkeztek még további előterjesztések.

Hermann Gábor terjesztette be a TTK-s farsang pályázatot. A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Juhász Krisztina terjesztette be a Fizikus buli pályázatot. A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult alábbi napirendet a választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Vezetőképző
2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
3. TTK-s Farsang pályázat
4. Fizikus Buli pályázat
5. A március 3-ai Küldöttgyűlés előkészítése
6. Egyebek

1. Vezetőképző (18:09)

Klincsek Krisztina számolt be a Vezetőképző szervezésének állásáról. Elmondta, hogy a legutóbbi megbeszélésen tisztázódott a dátum és a hely. 2009. március 13-15-én Celldömölkön lesz a Vezetőképző megtartva.
13-án, pénteken körülbelül 14 órakor külön busz indulna Celldömölkre, ahol a programok fél 6 óra körül kezdődnének egy csapatépítő és kommunikációs tréninggel. Szombaton délelőtt három program közül lehetne választani: alapozó szekció, esélyegyenlőségi kerekasztal-beszélgetés és egy TTK kari specifikus téma közül lehet majd választani.
Ezután Rónay Zoltán, főtitkár tartana egy előadást Egyetemvezetés, HÖK, érdekképviseleti témákkal kapcsolatban.
Ezután egy városi csapatépítő vetélkedőre kerülne sor. Majd Truak Vajk, EHÖK szociális alelnök tartana egy előadást az Esélyegyenlőségről.
Vacsora után mindkét kar elkülönülve tartana egy előadást/kerekasztal-beszélgetést egy-egy saját témában.
Ezután eredményhirdetés és szabadabb, kötetlen program lenne.
Vasárnap délelőtt mindkét kar külön-külön tartana egy-egy szekciót, majd délután körülbelül 2 órakor indulna vissza a külön busz Budapestre.

Jancsó Tamás kérte Klincsek Krisztinától, hogy erről egy tájékoztatót küldjön ki a képviselőlistára.

2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (18:21)

A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.

Szenes Áron a Kari Tanács 1. napirendi pontjával kapcsolatban elmondta álláspontját Ari Eszter tanársegédi előterjesztésével kapcsolatban. Az előterjesztés szövegével, a benne foglaltakkal kapcsolatban nem értett
egyet. Álláspontja szerint a rá bízott oktatási feladatokra nem megfelelő, amelyet indokolt a hozzáférhető személyi anyagokra is utalva. Jelezte és ismertette továbbá a bioinformatikai oktatás kapcsán felmerül problémákat, amelyek: nem megfelelő oktatásszervezés, tantárgyfelelős hiánya, nem elegendő gyakorlati hely. Szenes Áron a TTK HÖK Kari Tanács tagjait az elmondottak és az előterjesztés mérlegelésére és felelős döntéshozatalra kérte.

A 6. napirendi pontban az előző választmányon megfogalmazott elvek alapján a Kari Tanács hallgatói frakciója az alábbi szövegszerű javaslatot fogja képviselni a másnapi Kari Tanács ülésén:

HKR 555. §
(1) Az oklevél minősítésekor az alábbi érdemjegyek átlagát kell kiszámítani:
a) a szakdolgozat bírálatára adott érdemjegy
b) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy
c) a záróvizsga különböző részeire (a szakdolgozatot és annak védését nem számítva) kapott érdemjegyek átlaga kétszeres súllyal
d) a képzési terv által meghatározott egyéb érdemjegyek vagy azokból ugyanott meghatározott módon képzett átlagok.
(2) A képzési tervben a d) pontban meghatározott részt úgy kell megállapítani, hogy annak súlya az átlagolásban nem lehet nagyobb egyharmadnál.

Jánosi Attila számolt be az elmúlt héten megtartott Jegyzetbizottsági ülésről. Az ülésen nem fogadták el a 2007-es és 2008-as költségvetési beszámolót. A bizottság két pontosítást kért: Mire költötte a kar a normatív keretet, és hogy mennyi pénzt költöttek jegyzetekre és utánrendelésre.
A következő ülést egy hónapon belül fogják tartani.

3. TTK-s Farsang pályázat (19:53)

Hermann Gábor terjesztette be a napirendi pontot, kiküldte a pályázatot a képviselő-listára, melyben anyagi felelősségvállalást kér a TTK HÖK-től.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:
13/2008 (II.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan a HÖK anyagi felelősségvállalásával támogatja a TTK-s farsangot.

4. Fizikus Buli pályázat (19:57)

Juhász Krisztina terjesztette be a napirendi pontot, a pályázatot kiküldte a képviselő-listára, melyben 10000 Ft támogatást kér a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

14/2008 (II.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 10000 Ft-tal támogatja a Fizikus Buli pályázatot.

5. A március 3-ai Küldöttgyűlés előkészítése (19:59)

Jancsó Tamás kérte, hogy a Küldöttgyűlés előtt 72 órával minden tisztségviselő küldje el a beszámolóját.
Kérte a szociális és szervező elnökhelyetteseket, hogy egyeztessenek a jutalomkeret pályázat kiírásával kapcsolatban.
A 2008-as költségvetési beszámolót és a 2009-es költségvetés tervezetet a gazdasági biztos majd ki fogja küldeni a képviselő-listára.

6. Egyebek (20:05)

Jancsó Tamás 20:05-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

18/2008 (II.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan a HÖK anyagi felelősségvállalásával támogatja a TTK-s farsangot.

19/2008 (II.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 10000 Ft-tal támogatja a Fizikus Buli pályázatot.

Az emlékeztetőt aláírásával hitelesítette: Jancsó Tamás elnök, Nagy Melinda jegyzőkönyv-vezető, Dukán András Ferenc EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.