2009. február 10.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. február 10-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda (Klincsek Krisztina által készített jegyzőkönyv alapján)

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Dukán András Ferenc, Laszák Nikolett, Ring Péter Dániel tanácskozási joggal; Spiró Zoltán megfigyelési joggal.

A választmány 11 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett még további előterjesztés. Kürtösi Szilvia küldte ki a Téli iskola pályázatát. A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult alábbi napirendet a választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Téli iskola
3. Erasmus Nap pályázat
4. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
5. Kémiás vizsgatemető buli beszámoló
6. Választmányi hétvége
7. Egyebek

1. Bejelentések

Hermann Gábor elmondta, hogy március 11-én Háromkari Kori Muri lesz, amelyen a tisztségviselőknek ingyenes a részvétel.
Továbbá elmondta, hogy március 13-án lesz a Lágymányosi Bál, amelyre a mentorok és a tisztségviselők ingyen jöhetnek el.

2. Téli iskola

A választmány 11 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Spiró Zoltán részére.
Spiró Zoltán ismertette a pályázatát, amelyben 200000 Ft támogatást kér a rendezvényre.
Juhász Krisztina elmondta, hogy a rendezvényre van külső pályázati lehetőség is, ezért javasolta, hogy a napirendi pontot halassza a választmány a következő ülésre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

13/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Téli Iskola pályázat tárgyalását.

3. Erasmus Nap pályázat

Ring Péter terjesztette be a napirendi pontot, melyben 22600 Ft támogatás kért a rendezvényre. Elmondta, hogy a nyomdai költségek drágultak az előző rendezvény óta.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

14/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 22600 Ft-tal támogatja az Erasmus Nap pályázatot.

4. Kari Tanács anyagainak tárgyalása

Jancsó Tamás elmondta, hogy március 18-án dékánválasztás lesz, ennek előkészítése a februári Kari Tanácson lesz.

A választmány a 6. napirendi ponttal kapcsolatban (HKR kari különös módosító javaslatok) a következő határozatot hozta:

15/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett kéri a Kart, hogy készítsék el az áprilisi Kari Tanács ülésére a képzési terveket.

5. Kémiás vizsgatemető buli beszámoló

Tóth Máté kiküldte a beszámolót a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

16/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kémiás vizsgatemető buli beszámolóját.

6. Választmányi hétvége

Jancsó Tamás elmondta, hogy a választmányi hétvége február 14-15-ig lesz megtartva. Javasolta, hogy a hétvége költségének felét támogassa a választmány.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

17/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a választmány hétvégén résztvevők részvételi költségeinek felét.

7. Egyebek

Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő küldöttgyűlést március 3-ra fogja összehívni.

Határozatok:

13/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan elhalasztotta a Téli Iskola pályázat tárgyalását.

14/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 11 igen szavazattal, egyhangúan 22600 Ft-tal támogatja az Erasmus Nap pályázatot.

15/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett kéri a Kart, hogy készítsék el az áprilisi Kari Tanács ülésére a képzési terveket.

16/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kémiás vizsgatemető buli beszámolóját.

17/2009 (II.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a választmány hétvégén résztvevők részvételi költségeinek felét.

Az emlékeztetőt aláírásával hitelesítette: Jancsó Tamás elnök, Klincsek Krisztina jegyzőkönyv-vezető, Dukán András Ferenc EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.