2009. január 30.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. január 30-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Dukán András Ferenc, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 16:18-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett még további előterjesztés.

Ferenczi Kinga terjesztette be a Személyi kérdést. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kémia szakterületi buli pályázat
3. Nyúz előfizetés
4. Vezetőképző
5. Személyi kérdések
6. Egyéb

1. Bejelentések (16:21)

Jancsó Tamás elmondta, hogy előző héten megtartották a TTK-s Nyílt napot. A rendezvény sikeres volt, több mint 800 érdeklődő vett részt. Tóth Máté elmondta, hogy szerinte a jövőben jobban át kell majd gondolni az igazolásosztás menetét és idejét.

Jancsó Tamás elmondta, hogy lezajlott az EHÖK Sport és kultúra pályázatok elbírálása.

Jánosi Attila elmondta, hogy az UV héten felmerült egy probléma egy oktató vizsgáztatásával kapcsolatban. Kérte, hogy a jövőben a képviselők és tisztségviselők jobban figyeljenek, hogy az oktatók betartsák a HKR-t, és ha ezzel probléma akad időben értesítsék őt erről, mert csak akkor tud érdemben segíteni.

2. Kémia szakterületi buli pályázat (16:51)
Tóth Máté elmondta, hogy a kémia szakterület február 5-én szeretne egy vizsgatemető bulit rendezni TTK-s hallgatóknak. A pályázatot kiküldte a képviselőlistára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

11/2009 (I.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja a Kémia szakterületi buli pályázatot.

Jancsó Tamás kérte a szakterületi koordinátorokat, hogy a szakterületek előzetes rendezvény-programtervét küldjék el a gazdasági biztosnak.

3. Nyúz előfizetés (17:01)

Jancsó Tamás elmondta, hogy problémák merültek fel az előfizetéssel kapcsolatban, de próbálnak javítani a problémán.

4. Vezetőképző (17:06)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a jelenlegi megállapodás szerint a Bárczi HÖK-kel lesz a vezetőképző megtartva. A helyszín és az időpont egyenlőre még nem tisztázott.

5. Személyi kérdések (17:27)

Ferenczi Kinga terjesztette be a napirendi pontot.
A Biológia Intézeti Tanács SzMSz-ban (nem tudom hogy hívják) előírtak szerint 2 hallgatói fő delegálható az Intézeti Tanácsba. Jelenleg 1 fő, Szenes Áron van delegálva.

Jancsó Tamás Ferenczi Kingát jelölte a Biológia Intézeti Tanácsba Szenes Áron hallgatói tag mellé. Ferenczi Kinga vállalta a jelölést.

A választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben:

12/2009 (I.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan Ferenczi Kingát delegálta a Biológia Intézeti Tanácsba.

6. Egyebek (17:41)

Jánosi Attila elmondta, hogy jövőre módosulni fog a tanév rendje.
Rudas dékán úr hívta fel az Egyetemvezetés figyelmét, hogy törvényellenesen működik az Egyetem. Az előírt 10 hónapos tanév túl csúszik több nappal. Így jövő évi tanrend úgy változik, hogy eltörlik az regisztrációs hetet, helyette regisztrációs időszakot vezetnek be. Így az őszi regisztrációs időszak 3 napos, a tavaszi pedig 5 napos lesz. Így megmaradnak a szünetek és a vizsgaidőszak is 7 hetes marad.

Hermann Gábor bejelentette, hogy a Lágymányosi Bál február 13-án lesz. A koncepció ugyanolyan lesz, mint a tavalyi rendezvényen.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Lágymányosi Bálra ingyen jöhetnek be a tisztségviselők és a mentorok.

Jánosi Attila elmondta, hogy a következő héten várható eredmény a jogviszonyt érintő méltányossági kérelmekkel kapcsolatban.

Jancsó Tamás 17:53-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

11/2009 (I.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 30000 Ft-tal támogatja a Kémia szakterületi buli pályázatot.

12/2009 (I.30) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan Ferenczi Kingát delegálta a Biológia Intézeti Tanácsba.

Az emlékeztetőt aláírásával hitelesítette: Jancsó Tamás elnök, Nagy Melinda jegyzőkönyv-vezető, Dukán András Ferenc EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.