2009. január 19.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. január 19-i üléséről

Az emlékeztető készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Lakó Viktória, Tóth Máté szavazati joggal; Bodó Máté, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Nagy Melinda, Ring Péter Dániel tanácskozási joggal; Semperger István megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 18:44-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Az alábbi napirendet a választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Nyúz előfizetés
3. HKR módosítás
4. Külügyi vezetőképző
5. Mentorrendszer 2008-as értékelése
6. Beszerzések
7. Személyi kérdések
8. Gólyabál beszámoló
9. Nedves est beszámoló
10. Lágymányosi Bál pályázat
11. Egyebek

1. Bejelentések (18:45)

Ring Péter bejelentette, hogy az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság ülésén átalakították az Erasmus ösztöndíjak elosztását.

Jánosi Attila elmondta, hogy a Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülésén szó volt arról, hogy át kell gondolni azt a javaslatot, hogy azok a hallgatók, akik részismereti képzés keretén szeretnének nagyszámú kreditet felvenni, azok kapjanak kedvezményt a kreditfelvétel összegéből.
Elmondta, hogy szükség lesz HKR módosításra a BSc záróvizsga és oklevél résszel kapcsolatban. Továbbá elmondta, hogy a költségtérítés-csökkentési kérelemnek lesz adatlapja.

Jancsó Tamás elmondta, hogy elkészült az MSc-s kiadvány, már elküldték a nyomdába, és a honlapról már letölthető.

2. Nyúz előfizetés (18:52)

Boldizsár Márton kiküldte a képviselő-listára az árajánlatokat.
Jancsó Tamás és Boldizsár Márton elmondták, hogy szeretnének változtatni a Nyúz megjelenésén. Szeretnék, ha Nyúz a következő félévtől színes borítóval, plusz 4 oldallal bővebben jelenne meg.
Jancsó Tamás elmondta, hogy ő a Publicitas ajánlatát tartja legelfogadhatóbbnak, és kérte a választmányt, hogy támogassák az ajánlatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

4/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Nyúz 13 számának megjelenését számonként 20 oldalban, 1700 példányszámban, színes borítóval számonként bruttó 117000 Ft-tal.

3. HKR módosítás (19:15)

Jánosi Attila kiküldte a módosító javaslatot a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

5/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a jegyzettámogatási normatíva elosztásában javasolt HKR módosítást.

Jánosi Attila elmondta, hogy Jegyzetbizottsági ülés lesz január végén.

4. Külügyi vezetőképző (19:33)

Ring Péter kiküldte a pályázatot. Elmondta, hogy a rendezvényen 5 személy venne részt a TTK-ról, és kérte, hogy a választmány támogassa a résztvevőket fejenként 2000 Ft-tal.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

6/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Külügyi vezetőképzőn résztvevő TTK-s hallgatókat összesen 10000 Ft-tal.

5. Beszerzések (19:44)

Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot, melyben hangfal beszerzését javasolja 15000 Ft értékben.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

7/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen és 1 nem szavazattal támogatja hangfal beszerzését maximum 15000 Ft-tal.

6. Személyi kérdések (19:54)

Jánosi Attila elmondta, hogy január végéig delegálni kell egy személyt a Felvételi Bizottságba, és hallgatókat a mesterszakos felvételiztető bizottságokba.

Jancsó Tamás a Felvételi Bizottságba Jánosi Attilát jelölte. Jánosi Attila vállalta a jelölést.

A választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben:

8/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan Jánosi Attilát delegálta a Felvételi Bizottságba.

A választmány határozatot hozott a mesterszakos felvételiztető bizottságokba való delegálás ügyében:

9/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan javasolja, hogy az elnök nevezze ki – szakterületi javaslat alapján – a hallgatókat az mesterszakos felvételiztető bizottságokba.

7. Gólyabál beszámoló (20:04)

Hermann Gábor számolt be a rendezvényről. A beszámolót kiküldte a képviselő-listára.
Elmondta, hogy meg szeretné köszönni a mentoroknak a rendezvényen nyújtott segítséget.
Elmondta, hogy jövő évben át kell gondolni a gólyabál koncepcióját.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

10/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a 2008-as évi Gólyabál beszámolóját.

8. Nedves est beszámoló (20:15)

Hermann Gábor számolt be a rendezvényről. A beszámolót kiküldte a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

11/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Nedves est beszámolóját.

9. Lágymányosi Bál pályázat (20:20)

Hermann Gábor kiküldte a pályázatot a képviselő-listára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

10/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Lágymányosi Bál rendezvényt.

10. Mentorrendszer 2008-as értékelése (20:32)

Bodó Máté elmondta, hogy kiküldte az értékelést a képviselő-listára, és a februári küldöttgyűlésre már szeretne egy teljes programtervet beterjeszteni.

11. Egyebek (20:39)

Jancsó Tamás átadta Kürtösi Szilvia, gazdasági biztos üzenetét, amely szerint kérte minden szakterületi koordinátortól, hogy írják össze, milyen szakterületi rendezvényeket terveznek a következő félévre.

Tóth Máté elmondta, hogy a regisztrációs héten szeretnének a kémiások rendezni egy TTK-s hallgatóknak szóló bulit.

Jancsó Tamás megkérdezte a választmány tagjait, hogy mikorra hívja össze a következő választmányt. A választmányon résztvevők január 30. 16 órában egyeztek meg.

Jancsó Tamás bejelentette, hogy a Választmányi hétvégét február 7-8-án szeretné tartani a KCSSK-ban.

Jancsó Tamás 20:46-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

4/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Nyúz 13 számának megjelenését számonként 20 oldalban, 1700 példányszámban, színes borítóval számonként bruttó 117000 Ft-tal.

5/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a jegyzettámogatási normatíva elosztásában javasolt HKR módosítást.

6/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Külügyi vezetőképzőn résztvevő TTK-s hallgatókat összesen 10000 Ft-tal.

7/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen és 1 nem szavazattal támogatja hangfal beszerzését maximum 15000 Ft-tal.

8/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan Jánosi Attilát delegálta a Felvételi Bizottságba.

9/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan javasolja, hogy az elnök nevezze ki – szakterületi javaslat alapján – a hallgatókat a mesterszakos felvételiztető bizottságokba.

10/2009 (I.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Lágymányosi Bál rendezvényt.

Az emlékeztetőt aláírásával hitelesítette: Jancsó Tamás elnök, Nagy Melinda jegyzőkönyvvezető, Dukán András Ferenc EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.