2009. január 9.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. január 9-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba szavazati joggal; Bodó Máté, Dukán András Ferenc, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 13:15-kor megnyitotta az ülést.

Jancsó Tamás javasolta, hogy az Ellenőrző Bizottság megérkezéséig Bodó Mátét válassza a választmány a határozatképesség ellenőrzésére. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a javaslatot.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további előterjesztések.

Kürtösi Szilvia terjesztette be a Pályázati űrlap, pályázati útmutatót. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Jánosi Attila terjesztette be a HKR módosítást. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult, alábbi napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Nyílt Nap
2. HÖK-ös póló megrendelés
3. Pályázati űrlap, pályázati útmutató
4. HKR módosítás
5. Egyebek

1. Nyílt Nap (13:18)
Jancsó Tamás elmondta, hogy szeretné, ha az Önkormányzat támogatná a Nyílt Napot molinók beszerzésével.

Jánosi Attila elmondta, hogy a Nyílt Nap január 30-án kerül megrendezésre (az Educatio után egy héttel) a PPK-val párhuzamos időpontban.
A Nyílt Napot az előző évekhez hasonlóan a Felvételi Iroda szervezi, melyben a Hallgatói Alapítvány segíti. Az alapítvány részéről Rémesi Barbara lesz a főszervező. Az Önkormányzat részéről a szakmai szervezést Jánosi Attila végzi.
Az alapítvány értesíti a középiskolákat a rendezvényről (fax, telefon).
Jánosi Attila elmondta, hogy a Nyílt Nap az elmúlt évekhez hasonlóan fog kezdődni: 9 órakor kezdik meg a szervezők és a standok a középiskolások és érdeklődők fogadását; 10 óra után kezdődnek az előadások.
Az MSc-ről és esetlegesen a tanárképzésről szóló előadások a tervek szerint körülbelül 13-14 órakor fognak kezdődni.

Jancsó Tamás kérte a választmányt, hogy döntsön a molinókkal kapcsolatban.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:
1/2009 (I.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 80000 Ft-tal támogatta molinók beszerzését.

Juhász Krisztina távozott. (13:35)

2. HÖK-ös póló megrendelés (13:36)

Hermann Gábor elmondta, hogy rendelés alatt vannak a HÖK-ös pólók, és kérte a választmányt, hogy támogassa a pólók beszerzését 240000 Ft-tal.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

2/2009 (I.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 240000 Ft-tal támogatta HÖK-ös pólók beszerzését.

3. Pályázati űrlap, pályázati útmutató (13:50)

Klincsek Krisztina és Kürtösi Szilvia elkészítették a kért pályázati űrlapot és útmutatót, kiküldték a képviselőlistára, és kérték, hogy a választmány véleményezze.

Az alábbi módosítási javaslatok érkeztek:
A várható bevételek is táblázatba kerüljenek a kiadásokhoz hasonlóan.
A TTK HÖK módosuljon ELTE TTK HÖK-re.
Törlésre kerüljön a dátum és az aláírás a pályázat végéről.
Kerüljön bele a pályázat benyújtója és EHA kódja.
Tovább kerüljön bele, hogy a pályázat elküldése után leghamarabb 2 nappal később tárgyalhat a pályázatról a választmány.

Dukán András Ferenc megérkezett. (14:03)

Mészáros Csaba távozott. (14:05)

A választmány határozatot hozott a kérdésekben:

3/2009 (I.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a pályázati űrlapot és a pályázati útmutatót a javasolt módosításokkal.

A pályázati űrlap és útmutató felkerül a honlapra, a felkerülés után a pályázatokat csak az űrlapon lehet benyújtani.

4. HKR módosítás (14:25)

Jánosi Attila elmondta, hogy az Egyetem a jegyzettámogatási normatívából szeretné támogatni az Eötvös Kiadót, de ehhez HKR-t és a Kari különös részeket is módosítani kell.
A módosítási javaslatot az EHÖK Tanulmányi alelnöke fogja elkészíteni, melyben Jánosi Attila is segíteni fogja.

5. Egyebek (14:37)

Jancsó Tamás elmondta, hogy az IK HÖK lemondta a háromkari vezetőképzőt. Jelenleg a Bárczi HÖK-kel folynak egyeztetések. Elmondta, hogy ha létrejön egy megállapodás, akkor szeretné, ha a vezetőképzőn részt vehessenek a mentorok is.

Jancsó Tamás elmondta, hogy szeretne a közeljövőben egy Választmányi hétvégét tartani a KCSSK kollégiumban, melyen a tisztségviselők vennének részt.

Hermann Gábor elmondta, hogy a Lágymányosi Bál február 13-án kerül megrendezésre. A program pályázatát és költségvetését a következő választmányra fogja benyújtani.
Jancsó Tamás elmondta, hogy szeretné, ha a rendezvény jobban hirdetve lenne az oktatók között.

Jancsó Tamás kérdezte a választmányt, hogy mikorra hívja össze a következő ülést. A választmányon résztvevők január 19. 18 órában egyeztek meg.

Jancsó Tamás 14:50-kor lezárt az ülést.

Határozatok:

1/2009 (I.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 80000 Ft-tal támogatta molinók beszerzését.

2/2009 (I.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 240000 Ft-tal támogatta HÖK-ös pólók beszerzését.

3/2009 (I.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a pályázati űrlapot és a pályázati útmutatót a javasolt módosításokkal.

Az emlékeztetőt aláírásával hitelesítette Jancsó Tamás elnök, Nagy Melinda jegyzőkönyvvezető, Dukán András Ferenc EB, Bodó Máté megbízott EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.