2008. május 23.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. május 23-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Kürtösi Szilvia, Klincsek Krisztina, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra szavazati joggal; Csörgics Mátyás, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta:

1. Mentortábor pályázat beszámoló és elszámolás
2. Kocsmai küzdősportok pályázat
3. Beszerzések
4. Tortúra beszámoló
5. PR és desing tájékoztató
6. Jutalomkeret pályázatok
7. Egyebek

1. Mentortábor pályázat beszámoló és elszámolás
Bodó Máté számolt be a rendezvényről. Elmondta, hogy sok pozitív visszajelzés érkezett a résztvevők részéről. A legtöbb visszajelzés szerint, jó volt, hogy az eddigiekkel ellentétben voltak szekciók. Bodó Máté elmondta, hogy jobban ki kellett volna dolgozni a csapatépítő részt, a jövőben erre jobban kell figyelni.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

125/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Mentortábor beszámolóját és elszámolását.

2. Kocsmai küzdősportok pályázat
Hegedűs Endre terjesztette be a napirendi pontot.
Magyar Róbert elmondta, hogy a Kocsmai küzdősportok szervezői részt fognak venni a gólyatáborokban.
Seres Alexandra kifogásolta, hogy a pályázatban nem egyértelműen van feltűntetve, hogy mire és milyen időszakra kérik a támogatást.
Kürtösi Szilvia javasolta, hogy a választmány utasítsa vissza a pályázatot formai követelmények hiánya miatt, és javasolja az újbóli beadást, melyben benne van, hogy a pályázók mire kérik a támogatást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

126/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elutasítja a Kocsmai küzdősportok pályázatot formai követelmények miatt.

3. Beszerzések
Jancsó Tamás javasolta két új laptop beszerzését. Elmondta, hogy a titkári laptop már használhatatlan, az elnöki laptop pedig már nem alkalmas az elnöki teendőkre. Ezért kérte a választmányt, hogy támogassa a beszerzést.
A régi, elnöki laptop a titkáré lenne, mely alkalmas az emlékeztetők írására és az iktatás elvégzésére.
Az egyik új laptop az elnöké lenne, a másikat pedig pl. rendezvényeken használhat az önkormányzat.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

127/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja két új laptop beszerzését.

4. Tortúra beszámoló
Magyar Róbert számolt be a rendezvényről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

128/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Tortúra beszámolóját.

5. PR és desing tájékoztató
Jancsó Tamás javasolta, hogy Ónodi Ferenc távolléte miatt későbbi időpontban kerüljön tárgyalásra a napirendipont.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

129/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan később tárgyalja a PR és desing napirendi pontot.

6. Jutalomkeret pályázatok
Jancsó Tamás elmondta, hogy későn került kiküldésre elektronikusan a Gazdasági biztos és a Nedves est pályázatok.
A választmány 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett tárgyalja a két pályázatot.

A választmány a következő pontszámokat javasolta az alábbi pályázatokra:

1. Kémia IT: 10, saját tevékenység: 1
2. Educatio: 2
3. Tanulmányi csoport: 3
4. TOB: 4
5. Geomikulás: 20, saját tevékenység: 5
6. Drámakör: 6
7. Kulturális teaest: 7
8. Sport: 350
9. a) Kollégiumi felvételi: 60
b) Kollégiumi felvégeli2: 25
10. Nyifff: 8
11. CERN: 10
12. Mentorkoordinátor segítése: 20
13. Környezettanos felezőbuli: 15
14. Nyílt nap: 150, saját tevékenység: 15
15. Titkári munka segítése: 25
16. Képviselőválasztás: 50
17. Kari Tanács: 35
18. Választmány: 20
19. Irodavezető segítése: 40
20. MASZAT: 12
21. Külügyi csoport: 18, saját tevékenység: 2
22. Fizika Tanösvény: 15
23. Fizikus bulik: 15
24. Fizikus Mikulás: 5
25. Fizikus – Debrecen: 10
26. FF szakterületi bulik: 20
27. FF Intézeti Tanács: 18, saját tevékenység: 5
28. Földrajzos Klub: 15
29. Duna-Dráva Nemzeti Park: 24, saját tevékenység: 6
30. FF szakterület: 15
31. Tisztségviselői munka: 300
32. Iránytű: 18
33. TTK DB: 20
34. KÖB: 300
35. Matematika IT: 17
36. Matematika szakterület: 30
37. Fizika Téli Iskola: 10
38. Tétékás Nyúz rovatvezetés: 20
39. Tétékás Nyúz weboldal: 3
40. 5vös 5km: 12
41. Ebihal: 50, saját tevékenység: 15
42. Bevonótábor: 24, saját tevékenység: 6
43. BN afterparty: 55, saját tevékenység: 7
44. BN jutalomkeret: 50
45. EZF: 45, saját tevékenység: 10
46. Szervezői munka/általános szervezés: 250
47. Matekos-TÁTK-os Mikulásbuli: 15
48. TTK-s farsang: 25
49. Gazdasági biztos: 20
50. Nedves est: 100, saját tevékenység: 11

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

130/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Jutalomkeret pályázatokat a javasolt pontokkal, és 1500 Ft/egységben határozza meg egy pont értékét.

7. Egyebek
Magyar Róbert bejelentette, hogy a matekos gólyatábort közösen fogják szervezni a Bárczi HÖK-kel.

Határozatok:

125/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Mentortábor beszámolóját és elszámolását.

126/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elutasítja a Kocsmai küzdősportok pályázatot fomai követelmények miatt.

127/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja két új laptop beszerzését.

128/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Tortúra beszámolóját.

129/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan később tárgyalja a PR és desing napirendi pontot.

130/2008 (V.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Jutalomkeret pályázatokat a javasolt pontokkal, és 1500 Ft/egységben határozza meg egy pont értékét.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.