2008. május 13.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. május 13-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász
Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros
Csaba, Seres Alexandra szavazati joggal; Bodó Máté, Köhler János, Gönci
Balázs, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkeztek még további előterjesztések.

Mészáros Csaba terjesztette be az Alapítvánnyal közös nemzeti parkos túra
pályázat finanszírozásának kérdését.
A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja
a beterjesztést.

Magyar Róbert és Juhász Krisztina terjesztette be a Matekos-fizikus
szorgalmi időszak záróbuli pályázatot. A választmány 4 igen, 1 nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett napirendi pontként tárgyalja a
beterjesztést.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta:

1. Hallgatói Alapítvány - tájékoztató
2. Alapítvánnyal közös nemzeti parkos pályázat finanszírozásának kérdése.
3. Kari Tanács napirendje
4. Záró-alakuló küldöttgyűlés, vezetőképző
5. HÖOK Közgyűlés
6. Sport és közművelődési pályázat - tájékoztató
7. Beszerzések
8. Matekos-fizikus szorgalmi időszak záróbuli pályázat
9. Egyebek

1. Hallgatói Alapítvány - tájékoztató
Gönci Balázs tájékoztatta a választmány a Hallgatói Alapítvány jelenlegi
helyzetéről.

2. Alapítvánnyal közös nemzeti parkos pályázat finanszírozásának kérdése
Mészáros Csaba elmondta, hogy az alapítvánnyal közösen beadtak egy
pályázatot, melyet az alapítvány írt meg, és az elszámolását is az
alapítvány csinálná, cserébe a nyert
összeg 20% -ért. Mészáros Csaba kérte, hogy erről a választmány hozzon
határozatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Kari Tanács napirendje
A választmány és a Kari Tanács tagjai tanácskozást folytattak a másnap
tartandó Kari Tanács napirendjéről.

4. Záró-alakuló küldöttgyűlés, vezetőképző
Jancsó Tamás javasolta, hogy az előző évekkel ellentétben egy nappal
rövidebb legyen a záró-alakuló küldöttgyűlés és vezetőképző. Az alábbi
program-javaslatot tette:
Júli. 4. Leutazás, záró küldöttgyűlés
Júli. 5. Vezetőképző (előadások, szekció munka, csapatépítés)
Júli. 6. Alakuló küldöttgyűlés
Júli. 7. Szekció munka, szakterületi munka, hazautazás.

Bodó Máté és Jancsó Tamás javasolták, hogy a helyszín Királyrét legyen,
ahol a Mentortábor is megrendezésre került.
A vezetőképző megszervezését Magyar Róbert és Hermann Gábor vállalták.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben.

5. HÖOK Közgyűlés
Jancsó Tamás jelezte részvételi szándékát a HÖOK Közgyűlésre, és kérte,
hogy a választmány támogassa a részvételi díjat.
Kürtösi Szilvia javasolta, hogy a részvételi díj felét támogassa a
választmány.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Sport és közművelődési pályázat - tájékoztató
Klincsek Krisztina elmondta, hogy a pályázatok leadási határideje május 16.

7. Beszerzések
Jancsó Tamás elmondta, hogy nyár végére javasolja scanar gép (pl.
szociális támogatás és más egyéb pályázat elbírálásának/leadásának
könnyítésére), nyomtató beszerzését. Javasolta 2 új laptop beszerzését.
Kürtösi Szilvia javasolta, hogy a laptopok beszeréséről a választmány
akkor döntsön, amikor árajánlat is lesz rájuk.

8. Matekos-fizikus szorgalmi időszak záróbuli pályázat
Juhász Krisztina és Magyar Róbert terjesztették be a napirendi pontot,
melyben 18000 Ft támogatást kérnek a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

9. Egyebek
Jancsó Tamás elmondta, hogy május 23. 16 órára fogja összehívni a
következő választmányt, melyen a Jutalomkeret pályázatokról is fog
tárgyalni a választmány.

Határozatok:

119/2008 (V.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy az Alapítvánnyal közösen
beadott nemzeti parkos pályázat elnyerése esetén, a kapott összeg 20%-a az
Alapítványé legyen.

120/2008 (V.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a Záró-alakuló
küldöttgyűlés és vezetőképző helyszíne Királyrét legyen.

121/2008 (V.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a Záró-alakuló
küldöttgyűlés és vezetőképző 3 éjszakás legyen.

122/2008 (V.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a Záró-alakuló
küldöttgyűlést és vezetőképzőt Magyar Róbert és Hermann Gábor szervezze
meg.

123/2008 (V.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan 5500 Ft-tal támogatja Jancsó Tamás
részvételi díját a HÖOK Közgyűlésen.

124/2008 (V.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 18000 Ft-tal támogatja a
Matekos-fizikus szorgalmi időszak záróbuli pályázatot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.