2008. november 10.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. november 10-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Dukán András Ferenc, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal; Szenes Áron megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 19:15-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkezett még további előterjesztés.

Kürtösi Szilvia terjesztette be az EHÖK Gazdasági és Tanulmányi Vezetőképző napirendi pontot. A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az alábbi napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. EHÖK Gazdasági és Tanulmányi Vezetőképző
3. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
4. Bódvarákó Afterparty beszámoló
5. Egyebek

1. Bejelentések (19:18)
Kürtösi Szilvia bejelentette, hogy másnap 10 órától leltárellenőrzés lesz.
Jancsó Tamás elmondta, hogy rendezte a régi telefonflottások kaucióit.
Pauer Eszter elmondta, hogy a képviselő-listára kiírt esélyegyenlőségi felhívásra egy fizikás mentor jelentkezett.

Ferenczi Kinga megérkezett. (19:22)

A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.
Szenes Áron Lakó Viktóriától kérdezte, hogy kiket szólítana meg a Lakó Viktória által kezdeményezett MSc felvételivel kapcsolatos tájékoztatók. Lakó Viktória szerint elsősorban a mostani BSc-s hallgatókat. Elmondta, hogy matematika szakon oktatók által megtartott tájékoztató arra mindenképpen jó volt, hogy az oktatók felkészülnek és neki állnak foglalkozni a felmerült problémákkal.

Jancsó Tamás elmondta, hogy november 20-23-án HÖOK Vezetőképző, 28-30-án BTK Vezetőképző és december 5-7-én pedig HÖOK Ünnepi Közgyűlés lesz.

2. EHÖK Gazdasági és Tanulmányi Vezetőképző (19:27)
Jancsó Tamás elmondta, hogy november 14-16-ig Várgesztesen kerül megrendezésre az EHÖK Gazdasági és Tanulmányi Vezetőképző. A rendezvény költsége: 15000 Ft/fő.
Jánosi Attila elmondta, hogy a Vezetőképzőn Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Hamow Kamirán Áron, Dukán András és ő vennének részt a TTK-ról.
Az EHÖK két résztvevő (Kürtösi Szilvia, Jánosi Attila) költségeit vállalja. Jancsó Tamás javasolta, hogy a többi résztvevő költségeit a választmány támogassa 10000 Ft-tal.
Jánosi Attila és Kürtösi Szilvia lemondtak a támogatásukról, hogy ezzel a többi TTK résztvevő költségeit csökkentsék.
Jancsó Tamás visszavonta előző javaslatát, és javasolta, hogy a támogatás összege 12000 Ft legyen.
Pauer Eszter javasolta, hogy a támogatás 10000 Ft legyen.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

210/2008 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett egyenként 10000 Ft-tal támogatja az EHÖK Gazdasági és Tanulmányi Vezetőképzőn résztvevő TTK-sok részvételi díját.

3. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (19:48)
Jancsó Tamás tájékoztatta a résztvevőket a Kari Tanács napirendjéről.
Elmondta, hogy a szerdai Kari Tanácson többek között azon javaslatról kell véleményt alkotni, mely a Rektori Hivatal átszervezéséről szól.
Elmondta továbbá, hogy az EHÖK beterjesztett egy olyan javaslatot, mely szerint a Rektori Hivatalban önálló servezeti egységként hozzanak létre Nemzetközi Osztályt.
Jancsó Tamás kérte, hogy a választmány hatalmazza fel őt, hogy az utóbbi javaslatot terjessze be a Kari Tanács ülésére.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

211/2008 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja, hogy az EHÖK által előterjesztett Nemzetközi Osztály létrehozásának javaslatát Jancsó Tamás, elnök beterjessze a Kari Tanács ülésére.

4. Bódvarákó Afterparty beszámoló (20:29)
Bodó Máté kiküldte a képviselő-listára a beszámolót.
Hermann Gábor kérte a szervezőket, hogy a büféből megmaradt dolgokat hozzák be a raktárba, hogy a következő rendezvényen fel tudják majd használni.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány halassza a következő ülésre a beszámoló tárgyalását.

A választmány határozatot hozott a beszámolóról:

212/2008 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen, 1 nem szavazattal a következő választmányi ülésre halasztotta a Bódvarákó Afterparty beszámolójának tárgyalását.

5. Egyebek (22:36)
.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a képviselőknek, tisztségviselőknek és a mentoroknak egy Összetartást szeretne tartani november 28-án.

Jancsó Tamás 20:44-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

210/2008 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett egyenként 10000 Ft-tal támogatja az EHÖK Gazdasági és Tanulmányi Vezetőképzőn résztvevő TTK-sok részvételi díját.

211/2008 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja, hogy az EHÖK által előterjesztett Nemzetközi Osztály létrehozásának javaslatát Jancsó Tamás, elnök beterjessze a Kari Tanács ülésére.

212/2008 (XI.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen, 1 nem szavazattal a következő választmányi ülésre halasztotta a Bódvarákó Afterparty beszámolójának tárgyalását.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.