2008. október 13.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. október 13-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Pauer Eszter szavazati joggal; Bodó Máté, Dukán András Ferenc, Kray Zsuzsanna, Laszák Nikolett, Magyar Róbert, Nagy Melinda tanácskozási joggal; Körmendi Zsófia, Szenes Áron, Tóth Máté, Török Zita megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 19:43-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kommunikációs és PR biztos pályázó meghallgatása
3. Gólyabál
4. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
5. Tortúra beszámoló
6. Gyógymatekos gólyaavató beszámoló
7. Egyebek

Jánosi Attila megérkezett. (19:49)

1. Bejelentések (19:49)

Jancsó Tamás elmondta, hogy az EHÖK Elnökségi ülésen a megújult összetételű TTT–be delegáltak tagokat, a TTK-ról Jánosi Attilát.

2. Kommunikációs és PR biztos pályázó meghallgatása (19:55)

Körmendi Zsófia pályázatot adott be Kommunikációs és PR biztosi posztra.

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Körmendi Zsófia részére.

Körmendi Zsófia elmondta, hogy mindent leírt a pályázatában, amit fontosnak tart. Szerinte rendszerezni kellene a kommunikációs és PR-s dolgokat a TTK HÖK-ben.
Jancsó Tamás elmondta, hogy nem célszerű, egy nem TTK-s embert megválasztani TTK HÖK-s tisztségre (ez a probléma már az előző külügyi biztos esetében is felmerült), de mint ebben az esetben is, nincs jelenleg alkalmas TTK-s, aki ezt a feladatkört elvállalná.

A választmány 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.

Szenes Áron kérdezte, hogy mennyi ideig szeretné betölteni a posztot, ha a küldöttgyűlés megválasztja.
Körmendi Zsófia elmondta, hogy nyárig tervezi a poszt betöltését. Addigra ki tud alakítani egy olyan rendszert, amit át tud majd adni az utódjának.
Magyar Róbert elmondta, hogy ha Zsófiát megválasztják, akkor a Karrier Központ TTK-s kapcsolattartói posztot is ő látná el a továbbiakban.
Bodó Máté elmondta, hogy szerinte szükség van egy ilyen posztot ellátó emberre, de ez komoly felkészülést igényel és fel kell mérni, hogy hol van probléma, hol kell változtatni a kommunikáción. Kérte Zsófiát, hogy havi lebontásban készítse el, hogy mit, hogyan szeretni csinálni, és ha ez elkészül, a küldöttgyűlés akkor válassza meg őt.

Körmendi Zsófia elmondta, hogy pályázatát visszavonja, és a következő egy hónapban felkészül és elkészíti a kért programtervet, és a novemberi küldöttgyűlésre újra beadja a pályázatát.

3. Gólyabál (20:35)

Bodó Máté terjesztette be a napirendi pontot, melyben kérte a választmányt, támogassák, hogy a mentorok ingyen jöhessenek el a Gólyabálra.
Hermann Gábor elmondta, szerinte nem reális, hogy minden mentor kapjon ingyen belépést.

A választmány vitát folytatott a kérdésben.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

189/2008 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja, hogy a mentorok ingyen jegyet kapjanak a 2008-as Gólyabálra.

4. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (21:08)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a másnapi kari tanács tárgyalni fogja a Kémia Intézet intézetigazgatói posztjára érkezett pályázatokat. Két pályázat érkezett, Inzelt Györgyé és Surján Péteré.
Szenes Áron elmondta, hogy mind két pályázatot hiányosnak találja, egyik pályázatban sem esik szó, hogy milyen szerepet szánnának az Önkormányzatnak.
Jancsó Tamás elmondta, hogy szeretné, ha az önkormányzat megfogalmazna egy egységes véleményt.

Jancsó Tamás elmondta, hogy el kell mennie, és szeretné átadni Jánosi Attilának a levezető elnöki teendőket.

A választmány 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta, hogy az ülés további részében Jánosi Attila legyen a levezető elnök.

Jancsó Tamás elment. (21:13)

Jánosi Attila elmondta, hogy Török Zitával részt vettek a Kémia Intézeti Összoktatói-Kutatói Értekezletén, ahol a témában az intézet megosztott véleménnyel volt.
Inzelt György: 40 igen, 37nem.
Surján Péter: 41 igen, 35 nem, 1 érvénytelen.

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Tóth Máté részére.

Tóth Máté elmondta, hogy két alkalmas személy indul az intézetigazgatói pozícióért. Elmondta, hogy a két jelölt hasonlóképpen támogatja az önkormányzattal való kapcsolattartást.

Magyar Róbert Tóth Mátét kérdezte, hogy a két jelölt hogyan gondolkozik a külső kapcsolattartásról.
Máté elmondta, hogy mindkét pályázatban szerepel a külső kapcsolattartás, például Inzelt Györgynél a SOTE-val való kapcsolattartás.

Jánosi Attila szimpátia szavazást kért a választmányon résztvevőktől:
A választmány résztvevői 7 igen, 4 tartózkodással Surján Péter pályázatát támogatják.

5. Tortúra beszámoló (21:20)

Kürtösi Szilvia elmondta, hogy a számlák megérkeztek és rendben találta őket.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

190/2008 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Tortúra beszámolót.

6. Gyógymatekos gólyaavató beszámoló (21:24)

Dukán András számolt be a rendezvényről. Elmondta, hogy a helyszín kicsinek bizonyult, és nem voltak felkészülve a tömegre, de próbálták ezt megfelelően koordinálni.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

191/2008 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Gyógymatekos gólyaavató beszámolóját.

7. Egyebek (21:30)

Klincsek Krisztina elmondta, hogy elkészítette a kért pályázati űrlapot, ezt továbbítani fogja majd a gazdasági biztosnak.

Jánosi Attila bejelentette, hogy részt vett az aznap tartott TTT ülésen. Elmondta, hogy az OKM jelenlegi állásfoglalása, hogy tanári mesterszakra csak major végzettségből lehessen felvételizni.

Lakó Viktória elmondta, hogy részvett az Educatio megbeszélésen, és bejelentette, hogy a rendezvény a 2008. január 22-23-ig lesz megtartva. Így módosulni fog a TTK Nyílt napja.
Jánosi Attila felkérte Lakó Viktóriát, hogy küldjön részletes tájékoztatót a képviselőlistára a megbeszélésről.

Jánosi Attila 21:48-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

189/2008 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja, hogy a mentorok ingyen jegyet kapjanak a 2008-as Gólyabálra.

190/2008 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Tortúra beszámolót.

191/2008 (X.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Gyógymatekos gólyaavató beszámolóját.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.