2008. október 7.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. október 7-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Kunovszki Péter, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Pauer Eszter szavazati joggal; Boldizsár Márton, Csörgics Mátyás, Hamow Kamirán Áron, Laszák Nikolett, Nagy Melinda, Ring Péter Dániel tanácskozási joggal; Benedek László, Spiró Zoltán, Szemes Péter, Tóth Máté megfigyelési joggal.

Jancsó Tamás 18:02-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további előterjesztések.

Gonda Zsombor terjesztette be a Tortúra beszámolót. A választmány 1 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem tárgyalta a beterjesztést.

Ring Péter Dániel terjesztette be az Iránytű pályázatot. A választmány 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Boldizsár Márton terjesztette be a Kulturális Melléklet pályázatot. A választmány 5 igen, 1 nem szavazattal napirendi pontként tárgyalta a beterjesztést.

Az így kialakult alábbi napirendet a választmány 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta:

1. Biológus TDK pályázat
2. Gólyabál
3. Utcabál beszámoló
4. Gólyatábor elszámolások
5. 5vös 5km beszámoló
6. Külügyi Fórum
7. Iránytű pályázat
8. Kulturális Melléklet pályázat
9. Egyebek

1. Biológus TDK pályázat (18:10)
A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Spiró Zoltán részére.
Spiró Zoltán tájékoztatta a rendezvényről a választmány résztvevőit. Elmondta, hogy a rendezvény szakmailag nagyon jó, sikeres volt. A résztvevő hallgatók számára sok segítséget nyújtottak a TDK elkészítése szempontjából.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a pályázatban nem elszámolható költségek vannak, így az önkormányzat nem tudja támogatni a pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

178/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elutasította a Biológus TDK pályázatot.

Kunovszki Péter megérkezett. (18:17)
Kürtösi Szilvia és Mészáros Csaba elment. (18:18)

2. Gólyabál (18:18)
Hermann Gábor számolt be a rendezvény szervezésének állásáról. Beszámolt a programokról, amit ki is küldött a képviselőlistára.
Elmondta, hogy az előző évvel ellentétben most a mentorok adják át a gólyáknak a meghívókat, így több gólya részvételét remélik a szervezők és a mentorok.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

179/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Gólyatábor tervezetet.

Ferenczi Kinga megérkezett. (18:24)

3. Utcabál beszámoló (18:31)
Hermann Gábor kiküldte az Utcabál beszámolóját.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

180/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Utcabál beszámolóját.

4. Gólyatábor elszámolások (18:38)
Kürtösi Szilvia elmondta, hogy a Kémia, Matematika és a GeoBio gólyatáborok elszámolása megtörtént, mindent rendben talált.
Javasolta, hogy a Fizika Gólyatábor elszámolását halassza későbbre a választmány, mivel még nem sikerült befejezni az egyeztetést a szervezőkkel.

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Benedek László és Tóth Máté részére.

Kémia alapszakos gólyatábor
Benedek László számolt be a rendezvényről. Elmondta, nagy nehézséget okozott, hogy fesztiválok voltak a tábor időpontjában, így a vártnál kevesebb gólya vett részt. Ezért a közeljövőben jobban oda kell figyelni, hogy ne ütközzön ilyen rendezvényekkel a tábor.
Kürtösi Szilvia elmondta, hogy elfogadhatónak találta az elszámolást.

Matematika alapszakos (-Bárczi) gólyatábor
Kürtösi Szilvia elmondta, hogy nagyon prezíz elszámolást kapott a rendezvényről, és javasolta, hogy a választmány fogadja el az elszámolást.

Geo-Bio gólyatábor
Kürtösi Szilvia elmondta, hogy az elszámolásban mindent rendben talált, ezért javasolta, hogy a választmány fogadja el az elszámolást.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben:

181/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2008-as Kémia alapszakos gólyatábor elszámolását.

182/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2008-as Matematika alapszakos (-Bárczi) gólyatábor elszámolását.

183/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2008-as Geo-Bio Gólyatábor elszámolását.

184/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan későbbi időpontra halasztotta a 2008-as Fizika alapszakos gólyatábor elszámolását.

5. 5vös 5km beszámoló (19:20)
Hegedűs Endre kiküldte a beszámolót.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

185/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az 5vös 5km futóverseny beszámolóját.

6. Külügyi Fórum (19:24)
Ring Péter elmondta, hogy a következő Külügyi Fórum október 16-án kerül megrendezésre, melyre 16400 Ft támogatást kért.
Jánosi Attila rákérdezett, hogy tavaly hány hallgató vett részt. Ring Péter elmondta, hogy ősszel 250-en, tavasszal pedig körülbelül 150-en vettek részt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

186/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 16400 Ft-tal támogatja a Külügyi Fórum rendezvény megszervezését.

7. Iránytű pályázat (19:30)
Ring Péter terjesztette be a napirendi pontot, melyben 47680 Ft támogatást kér 200 db Iránytű kiadvány elkészítésére.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

187/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 47680 Ft-tal támogatja 200 db Iránytű kiadvány elkészítését.

8. Kulturális Melléklet pályázat (19:37)
Boldizsár Márton terjesztett be a napirendi pontot, melyben 48144 Ft támogatást kért a Nyúz 5. számában megjelenő Kulturális Melléklet elkészítésére.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a következő Kulturális Mellékletet elkészítését is támogassa a választmány.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

188/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 96288 Ft-tal támogatja két Kulturális Melléklet elkészítését.

9. Egyebek (19:48)
Pauer Eszter elmondta, hogy az utalások ki fognak menni október 10-én, pénteken.
Elmondta, hogy az idei szociális támogatásnál a fix kategóriások nagyon sokan voltak, így kevés támogatás maradt a nem kategóriás pályázóknak.

Jánosi Attila elmondta, hogy még mindig nem jött meg az irodarendelés, ezért kérte a tisztségviselőket, képviselőket, hogy csak fontos és hivatalos papírok nyomtatására használják az üres nyomtatópapírokat, amíg a rendelés meg nem érkezik.

Jánosi Attila elmondta, hogy a közeljövőben három felsőoktatási kiállítás lesz.

Kunovszki Péter bejelentette, hogy le kíván mondani a Kémia szakterületi koordinátori posztról.

Laszák Nikolett bejelentette, hogy nem tudtak résztvenni egy KÖB ülésen, és ezt előre nem jelezték a szociális elnökhelyettesnek. Elmondta továbbá, hogy az Ellenőrző Bizottság egy tagjának munkájával nincsenek megelégedve. Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő választmányt az előző választmányon megbeszéltek alapján október 13-án, 20 órára fogja összehívni. Javasolta, hogy a választmány akkor beszéljen az Ellenőrző Bizottságban felmerülő problémákról, melyen szeretné, ha mind a három tag résztvenne.

Szemes Péter elmondta, hogy a közeljövőben szeretné folytatni a kulturális programok szervezését, és ezekre segítséget és támogatást szeretne majd kérni. Jancsó Tamás javasolta, hogy Szemes Péter tájékozódjon Lakó Viktóriánál a pályázás formájáról és feltételeiről.

20:43-kor Jancsó Tamás lezárta az ülést.

Határozatok:

178/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elutasította a Biológus TDK pályázatot.

179/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a Gólyatábor tervezetet.

180/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Utcabál beszámolóját.

181/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2008-as Kémia alapszakos gólyatábor elszámolását.

182/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2008-as Matematika alapszakos (-Bárczi) gólyatábor elszámolását.

183/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2008-as Geo-Bio Gólyatábor elszámolását.

184/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan későbbi időpontra halasztotta a 2008-as Fizika alapszakos gólyatábor elszámolását.

185/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az 5vös 5km futóverseny beszámolóját.

186/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 16400 Ft-tal támogatja a Külügyi Fórum rendezvény megszervezését.

187/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 47680 Ft-tal támogatja 200 db Iránytű kiadvány elkészítését.

188/2008 (X.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 96288 Ft-tal támogatja két Kulturális Melléklet elkészítését.

Az emlékeztetőt hitelesítette: Nagy Melinda jegyzőkönyvvezető, Jancsó Tamás HÖK elnök, Laszák Nikolett EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.