2008. szeptember 29.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. szeptember 29-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória szavazati joggal; Boldizsár Márton, Csörgics Mátyás, Gonda Zsombor, Köhler János, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Jancsó Tamás 16:40-kor megnyitotta az ülést.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további előterjesztések.

Kürtösi Szilvia terjesztette be a Kémia gólyaavató beszámolót. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Boldizsár Márton terjesztette be a Nyúz ösztöndíjakat. A választmány 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Juhász Krisztina terjesztette be a Fizikus Buli pályázatot. A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az így kialakult alábbi napirendet a választmány 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta:

1. Bejelentések
2. Fizikus Buli pályázat
3. Nyúz ösztöndíjak
4. Utcabál jutalomkeret pályázat
5. Tortúra pályázat
6. Földrajz- és Földtudományi Gólyaavató pályázat
7. Kémia gólyaavató beszámoló
8. Informatikus beszámoló
9. Egyebek

1. Bejelentések (16:45)

Jancsó Tamás elmondta, hogy nem szerencsés a Kari Tanács előtti estén tárgyalni az aktuális Kari Tanács anyagait. Ezért bejelentette, hogy azokon a heteken, amikor Kari Tanács lesz, hétfői időpontra fogja a választmányt összehívni. A választmány résztvevői 20 órai kezdésben állapodtak meg.

2. Fizikus Buli pályázat (16:52)

Juhász Krisztina terjesztette be a pályázatot, melyben 10000 Ft terembérleti támogatást kér a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

170/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 10000 Ft-tal támogatja a Fizikus Buli pályázatot.

3. Nyúz ösztöndíjak (16:58)

Boldizsár Márton terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

171/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Gólyanyúz, Nyúz 1., 2. és 3., számának ösztöndíjait.

4. Utcabál jutalomkeret pályázat (17:01)

Hermann Gábor ismertette a pályázatot és elmondta, hogy a végleges pályázat aznap délután készült el, ezért nem tudta még elküldeni a képviselőlistára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

172/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Utcabál jutalomkeret pályázatot.

5. Tortúra pályázat (17:10)

A szervezők nem tudták elküldeni a választmány kezdéséig a kért pályázati módosítást, Gonda Zsombor pedig jelezte, hogy egy későbbi időpontban tud a választmányra érni. Ezért Jancsó Tamás javasolta, hogy választmány későbbi napirendi pontban tárgyalja a pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

173/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan későbbre halasztotta a Tortúra pályázat napirendi pontot.

6. Földrajz- és Földtudományi Gólyaavató pályázat (17:12)

Mészáros Csaba terjesztette be a pályázatot, melyben 25000 Ft támogatást kér a választmánytól a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

174/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 25000 Ft-tal támogatja a Földrajz- és Földtudományi Gólyaavató pályázatot.

7. Kémia gólyaavató beszámoló (17: 14)

Kürtösi Szilvia küldte ki a beszámolót a rendezvényről, elmondta, hogy az elszámolással kapcsolatban mindent rendben talált, és javasolta, hogy a választmány fogadja el a beszámolót.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

175/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Kémia Gólyaavató beszámolóját.

Csörgics Mátyás távozott. (17:15) Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány további részében Köhler János lássa el az Ellenőrző Bizottsági teendőekben.
A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a javaslatot.

8. Informatikus beszámoló (17:16)

Dudás Gábor kiküldte a kért beszámolót. Jancsó Tamás kérte, hogy Dudás Gábor mondja el, hogy az elmúlt időben miért nem lehetett utolérni. Az informatikus elmondta, hogy az elmúlt hetet vidéken töltötte betegség miatt, ahol sem emailben, sem telefonon nem lehetett elérni.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a következő küldöttgyűlésig tartsák vissza az informatikus októberi ösztöndíját, és a továbbiakban a Küldöttgyűlés döntsön az kérdésben.

A választmány határozatot hozott a kérdésekben:

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

176/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő Küldöttgyűlésig visszatartja az informatikus októberi ösztöndíját, és támogatja, hogy a szeptemberi ösztöndíj az informatikus helyettesének legyen kiutalva.

9. Tortúra pályázat (17:24)

Gonda Zsombor megérkezett, és tájékoztatta a választmányt a pályázat módosításairól. Elmondta, hogy a kért változtatásokat megtették a szervezők, a költségvetést pontosították.

Kürtösi Szilvia és Jancsó Tamás javasolták, hogy a választmány 30000 Ft-tal támogassa a rendezvényt.

177/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 30000 Ft-tal támogatja a Tortúra pályázatot.

10. Egyebek (17:32)

Ónodi Ferenc kidolgozott egy javaslatot egy online portálról, mely a Lágymányosi rendezvényekről adna tájékoztatást a hallgatóknak és érdeklődöknek. A portál koordinálását egy az Alapítvány által megbízott személy végezné, és karonként 1-1 személy segítené a munkáját.

Juhász Krisztina bejelentette, hogy a MaFiHE alakuló küldöttgyűlésén Szécsényi Istvánt választották meg elnöknek.

Mészáros Csaba megérkezett. (17:41)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő Kari Tanács október 15-én lesz, így a választmány elején megbeszéltek szerint október 13-án, 20 órára fog előtte összehívni választmányt.
A következő héten az eddigiekben megszokottan október 7-én, 18 órakkor lesz választmány.

Jancsó Tamás elmondta, hogy felkérte Klincsek Krisztinát, készítsen egy pályázati űrlapot. Ha ez készen lesz, javasolni fogja, hogy a választmány támogatására pályázók ezen az űrlapon pályázzanak majd a továbbiakban.

Jancsó Tamás 17:50-kor lezárta az ülést.

Határozatok:

170/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen
szavazattal, egyhangúan 10000 Ft-tal támogatja a Fizikus Buli pályázatot.

171/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Gólyanyúz, Nyúz 1., 2. és 3., számának ösztöndíjait.

172/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Utcabál jutalomkeret pályázatot.

173/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan későbbre halasztotta a Tortúra pályázat napirendi pontot.

174/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 25000 Ft-tal támogatja a Földrajz- és Földtudományi Gólyaavató pályázatot.

175/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Kémia Gólyaavató beszámolóját.

176/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő Küldöttgyűlésig visszatartja az informatikus októberi ösztöndíját, és támogatja, hogy a szeptemberi ösztöndíj az informatikus helyettesének legyen kiutalva.

177/2008 (IX.29) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 30000 Ft-tal támogatja a Tortúra pályázatot.

Az emlékeztetőt hitelesítette: Nagy Melinda jegyzőkönyvvezető, Jancsó Tamás HÖK elnök, Csörgics Mátyás EB és Köhler János megbízott EB.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.