2008. szeptember 8.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. szeptember 8-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász
Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros
Csaba, Pauer Eszter szavazati joggal; Bodó Máté, Boldizsár Márton,
Csörgics Mátyás, Lakó Viktória, Nagy Judit, Nagy Melinda tanácskozási
joggal; Benedek László, Kunovszki Péter megfigyelési joggal.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további
előterjesztések.

Boldizsár Márton terjesztette be a Nyúz infrastruktúrát. A választmány 6
igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Kürtösi Szilvia terjesztette be a Kémiás gólyaavató pályázatot. A
választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a
beterjesztést.

Az alábbi napirendet a választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Személyi kérdések
2. Nyúz megrendelés
3. Nyúz infrastruktúra
4. Kémia gólyaavató pályázat
5. Egyebek

1. Személyi kérdések

Jancsó Tamás elmondta, hogy delegálni kell egy doktoranduszt az EHÖK
Küldöttgyűlésébe. Szenes Áront jelölte. Szenes Áron vállalta a jelölést.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

155/2008 (IX.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett Szenes Áront delegálta
az EHÖK Küldöttgyűlésébe.

2. Nyúz megrendelés

Boldizsár Márton elmondta, hogy pénteken jött meg az árajánlat a Nyúz
kiadására.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány döntsön a Nyúz kiadatásának
költségéről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

156/2008 (IX.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan maximum 1200000 Ft-tal támogatja a Nyúz 13
számát, számonként 16 db A4-es oldalban, fekete fehér kivitelben.

3. Nyúz infrastruktúra

Boldizsár Márton elmondta, hogy a Déli Hallgatói Irodában az elmúlt időben
felmerült problémák miatt a gépeken nem lehet szerkeszteni a Nyúzt.
Elmondta, hogy szükség lenne egy olyan gépre, amivel el lehet érni a
tördelőprogramot és amin hálózat is van.
Jancsó Tamás bejelentette, hogy megérkezett az új nyomtató.

Magyar Róbert és Mészáros Csaba megérkezett.

4. Kémia gólyaavató pályázat
Kürtösi Szilvia kiküldte a listára a pályázatot.
A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Benedek László részére.
Benedek László elmondta, hogy 100-120 főre számítanak a rendezvényen.
Gólyáknak ingyenes, a többi résztvevőnek 500 Ft lesz a belépő.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

157/2008 (IX.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan 35000 Ft-tal támogatja a Kémia gólyaavató
pályázatot.

5. Bejelentések

Jancsó Tamás elmondta, hogy a közeljövőben szükség lesz alapszabály
módosításra több pontban is. Szeretne majd létrehozni egy ad hoc
bizottságot, akik átnézik a mostani alapszabályt, és javaslatot tesznek a
küldöttgyűlés felé. A bizottság munkájába bárki bekapcsolódhat.

Jancsó Tamás bejelentette, hogy szeptember 26-án lesz a Kari Nyílt Nap.
Ezen a napon a TTK-n dékáni szünet lesz.

Hermann Gábor bejelentette, hogy október 17-én lesz a Gólyabál. Elmondta,
hogy másnap tanítás lesz.

Juhász Krisztina elmondta, hogy szeptember 10-én lesz a Fizika Gólyaavató.

Magyar Róbert bejelentette, hogy szeptember 25-én lesz a Matekos
gólyaaavató a Bárczi HÖK-kel közösen megrendezve.
Tovább elmondta, hogy a Matematika Intézettel közösen egy nyílt fórumot
szeretnének rendezni a harmadéves bsc-s hallgatóknak a szakdolgozatokkal,
továbbtanulással, felvételivel kapcsolatban.
Elmondta, hogy elkészült az OMAHA alapszabálya.

Magyar Róbert elmondta, hogy le kíván mondani a Matematika szakterület
koordinátori posztjáról.

Lakó Viktória elmondta, hogy le kíván mondani az Ellenőrző Bizottsági
tagságáról.

Határozatok:

155/2008 (IX.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett Szenes Áront delegálta
az EHÖK Küldöttgyűlésébe.

156/2008 (IX.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan maximum 1200000 Ft-tal támogatja a Nyúz 13
számát, számonként 16 db A4-es oldalban, fekete fehér kivitelben.

157/2008 (IX.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan 35000 Ft-tal támogatja a Kémia gólyaavató
pályázatot.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.