2008. szeptember 2.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. szeptember 2-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász
Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros
Csaba, Pauer Eszter szavazati joggal; Czigler Donát, Csörgics Mátyás,
Ferenczi Attila, Hamow Kamirán Áron, Laszák Nikolett, Nagy Melinda, Ónodi
Ferenc László tanácskozási joggal; Cseszregi Tamás, Ferenczi Attila,
Ferenczi Kinga, Kunovszki Péter, Török Zita megfigyelési joggal.

A kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további előterjesztések.

Hamow Kamirán Áron terjesztette be a Kulcsfelvételi jog és belépőkártya
kérelem napirendi pontot. A választmány 8 igen szavazattal napirendi
pontként tárgyalja a beterjesztést.

Boldizsár Márton terjesztette be a Nyúz napirendi pontot. A választmány 8
igen szavazattal napirendi pontként tárgyalja a beterjesztést.

Az alábbi napirendet a választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. EHÖK elnökjelölt meghallgatása
2. Személyi kérdések
3. Kulcsfelvételi jog és belépőkártya kérelem
4. Nyúz
5. Egyebek

1. EHÖK elnökjelölt meghallgatása

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Cseszregi Tamás részére.

Cseszregi Tamás ismertette programját, majd elmondta, hogy csapatán nem
kíván változtatni, továbbra is Baranya Tibor tanulmányi, Gavallér György
gazdasági, Pogátsa Zuszanna sportügyi, Truka Vajk szociális és Ugrósdy
Márton alelnökökkel és Báli Bernadett kabinetfőnökkel szeretne együtt
dolgozni.

A referenseket az elnök megválasztása után az Elnökség véleményezése után
nevezik ki. Ezzel kapcsolatban Cseszregi Tamás elmondta, hogy a tudományos
referensi posztra Szenes Áront szeretné javasolni.

Külön kiemelte (mely nem szerepel a programban, de nagyon fontos célnak
tart) a környezettudatosság kérdését. Elmondta, hogy Ferenczi Attila
résztvett egy Elnökségi ülésen, és ezután szeretné, ha az Egyetemen
működne szelektív hulladékgyűjtés, és amint feltérképezik az Egyetemi
kampuszokat, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, a kezdeményezést az
EHÖK továbbítja az egyetemvezetés felé.

A programismertetés után az elnökjelölt válaszolt a hozzá intézett
kérdésekre.
Magyar Róbert a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium felújításának
elhalasztásának körülményeire kérdezett rá.

Cseszregi Tamás elmondta, hogy valószínűleg a felújítás fél év múlva fog
megkezdődni, addig is a Kőrösi Kollégiumban maradnak a hallgatók, és majd
félévkor költöznek át a Griff Hotelban. Ez sok kellemetlenséget okozhat.
Ezért megkérte Ribling Tamást, a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat
elnökét, hogy próbálják meg ezeket a kellemetlenségeket csökkenteni.

Czigler Donát arra kérdezett rá, hogy mit tud tenni az EHÖK annak
érdekében, hogy a kollégiumok tanulásbarátabbak legyenek.
Cseszregi Tamás elmondta, hogy ebben az esetben alulról jövő
kezdeményezésre van szükség, a ügyet helyben kell megoldani, ha ez nem
megy, akkor a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzathoz kell fordulni. Ha ott
sem tudnak segíteni, de reméli ez nem így történik, akkor kell az EHÖK-höz
fordulni.

Jánosi Attila az után érdeklődött, hogy a pl. a TTK-n megszűnt
idegennyelvi központ miatt az idegennyelv tanulása nehézséget okoz a
hallgatóknak, és hogy ezen az EHÖK szeretne-e változtatni, vagy segítséget
nyújtani.
Cseszregi Tamás elmondta, hogy ez ügyben az ELTE ITK-val Ugrósdy Márton
folytat tárgyalásokat, de eddig még nem sok eredményre jutott, de az EHÖK
mindenképpen változtatni szeretne a helyzeten. De addig, amíg az
Egyetemnek nincs nemzetközi osztálya addig komolyabban az EHÖK nem tud
semmit kezdeni.

Hamow Kamirán Áron a Kollégiumi Napok szervezésébe szeretne-e az EHÖK
komolyabban segíteni.
Az elnökjelölt elmondta, hogy az elmúlt években a Budaörsi Napoknak az
EHÖK volt a főszervezője, de felmerült az igény, hogy ezt a Tétény Napok
esetében is meg lehetne tenni.

Mészáros Csaba felvetette, hogy az elnökjelölt programjában elmondta, hogy
fontos, ha az emberek eljárjanak ülésekre, és dolgozzanak abban, és ezzel
kapcsolatban arra kérdezett rá, hogy egy képviselőnek mennyire és miért
fontos, hogy ülésekre járjon.
Cseszregi Tamás elmondta, hogy neki az alapelve a hatékonyság. Tehát, ha
egy referens vagy képviselő nem jár el ülésekre, de ülés nélkül is
hatékonyan működik egy bizottság, akkor nem fontos. De azért kéri, hogy
járjanak el az ülésekre mégis, mert az EHÖK bizottságainak az ülései a
hatékonyság jegyében zajlanak.

Jancsó Tamás a programban szereplő ELTE-s rádióra kérdezett rá.
Az elnökjelölt elmondta, hogy a rádió még nincsen kidolgozva, de nagy
lehetőséget lát ebben. De fontos kell, hogy legyen a megfelelő utánpótlás
képzés, hogy ezt a rádiót működtetni lehetssen.

Cseszregi Tamás távozása után Jancsó Tamás elmondta, hogy ő támogatja
Cseszregi Tamás újraindulását.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

150/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan Cseszregi Tamást támogatja az EHÖK
elnökválasztáson.

Jancsó Tamás elmondta, hogy az EHÖK elnökválasztásra 2008. szeptember
11-én 17 órakkor kerül sor az EHÖK Küldöttgyűlésén, a Szenátusi
tanácsteremben.

2. Személyi kérdések

Ekker Nikoletta lemondott KÖB tagságáról.

Pauer Eszter KÖB-be Bosnyák Andrást és Végh Tamást jelölte.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben:

151/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja Ekker Nikoletta lemondását a KÖB
tagságáról.

152/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen, 1 nem szavazattal Bosnyák Andrást választja KÖB tagnak.

153/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan Végh Tamást választja KÖB tagnak.

3. Kulcsfelvételi jog és belépőkártya kérelem

Hamow Kamirán Áron kulcsfelvételi jogot kért az Északi- és Déli irodához,
és belépőkártyát az Északi épülethez. Kérését azzal indokolta, hogy
irodavezetőként szeretne majd bejutni az irodákba.

A választmány határozatokat hozott a kérdésben:

154/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan kulcsfelvételi jogot adott az Északi és
Déli Hallgatói Irodához és belépőkártyát biztosított Hamow Kamirán Áron
részére.

4. Nyúz

Boldizsár Márton terjesztette be a napirendi pontot, melyben azt vetette
fel, hogy a választmány döntsön arról, hogy a Nyúz továbbra is olyan
formában jelenjen meg, mint az előző évben vagy színes címlappal, továbbra
is maradjon az eddigi példányszám vagy ezt csökkentsék.

Kürtösi Szilvia javasolta, hogy a Nyúz maradjon eddigi formájában.

Jancsó Tamás kérte, hogy erről a választmány a következő választmányon
döntsön, és kérje ki a képviselők véleményét a kérdésben.

5. Egyebek

Jancsó Tamás elmondta, hogy a jövőben is keddenként 18 órai kezdettel
szeretné a választmányokat összehívni.
Hermann Gábor elmondta, hogy készülnek az új TTK-s pólók.
Jánosi Attila kérdezte az elnököt, hogy mikorra tervezi összehívni a
küldöttgyűlést.
A választmány megegyezett, hogy a Jutalomkeret kiírása és személyi
kérdések miatt indokolt egy rendkívüli küldöttgyűlés összehívása 2008.
szeptember 9-re.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a rendkívüli küldöttgyűlés miatt a
választmányt valószínűleg szeptember 8-ra, hétfőre fogja összehívni.

Határozatok:

150/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan Cseszregi Tamást támogatja az EHÖK
elnökválasztáson.

151/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja Ekker Nikoletta lemondását a KÖB
tagságáról.

152/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen, 1 nem szavazattal Bosnyák Andrást választja KÖB tagnak.

153/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan Végh Tamást választja KÖB tagnak.

154/2008 (IX.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan kulcsfelvételi jogot adott az Északi és
Déli Hallgatói Irodához és belépőkártyát biztosított Hamow Kamirán Áron
részére.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.