2008. július 25.

Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. július 25-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Klincsek
Krisztina, Kürtösi Szilvia szavazati joggal; Nagy Judit tanácskozási
joggal.

A választmány 5 igen szavazattal, egyhangúan Nagy Juditot bízta meg a
határozatképesség ellenőrzésével.

A választmány 5 fővel határozatképes.

A választmány 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:

1. Szegedi TTK-IK-s találkozó
2. Telefonflotta
3. Irodavezető tájékoztatás
4. Mentorkisokos, szórólap pályázat
5. Egyebek

1. Szegedi TTK-IK-s találkozó

Jancsó Tamás elmondta, hogy a találkozó augusztus 7-10-én lesz megtartva
Szegeden. A részvételi díj 12000 Ft/fő.
Javasolta, hogy a választmány támogassa maximum 5 fő részvételi díjának
felét.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

147/2008 (VII.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett maximum 5 fő
részvételi díjának felét támogatja a Szegedi TTK-IK-s találkozón.

2. Telefonflotta
Jancsó Tamás elmondta, hogy jelenleg egy ember tartozását kell még
rendezni a régi flottában, hogy a kaució visszaadásra kerülhessen.

A választmány határozatot hozott:

148/2008 (VII.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan felhatalmazza az elnököt, hogy
rendezze a régi flotta helyzetét.

3. Irodavezető tájékoztatás
Jancsó Tamás elmondta, hogy Végh Tamás nem vállalta el a következő tanévre
az irodavezetést.
Az irodavezetést megosztva Kürtösi Szilvia, Jánosi Attila és Hamow Kamirán
Áron vállalja.
A közalkalmazotti státuszt megosztva ketten, Kürtösi Szilvia és Jánosi
Attila vállalják.

4. Mentorkisokos, szórólap pályázat
Bodó Máté terjesztette be a napirendi pontot, melyben támogatást kér
mentorkisokos és szórólap támogatására.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

149/2008 (VII.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan 58000 Ft-tal támogatja a
Mentorkisokos és szórólapok elkészítését.

5. Egyebek

Jánosi Attila tájékoztatta a választmány a felvételiről. Elmondta, hogy a
Biológia és Földrajz BSc szakokon a keretszámot 30 fővel megemelték.
Beszámolt a felvételi ponthatárokról.
Elmondta, hogy a környezettudományos diplomákba a szakirány pecsétként
kerül be.

Határozatok:

147/2008 (VII.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett maximum 5 fő
részvételi díjának felét támogatja a Szegedi TTK-IK-s találkozón.

148/2008 (VII.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan felhatalmazza az elnököt, hogy
rendezze a régi flotta helyzetét.

149/2008 (VII.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan 58000 Ft-tal támogatja a
Mentorkisokos és szórólapok elkészítését.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.