Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. március 25-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász
Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Mészáros Csaba szavazati
joggal; Csörgics Gábor Mátyás, Mécs Anna tanácskozási joggal.

A választmány 5 fővel határozatképes.

Nagy Melinda, titkár jelezte, hogy késni fog, ezért Jancsó Tamás
javasolta, hogy megérkezéséig válasszon a választmány jegyzőkönyvvezetőt.
A választmány Klincsek Krisztinát javasolta. Klincsek Krisztina
vállalta a
jelölést.
A választmány 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Klincsek
Krisztinát választotta jegyzőkönyvvezetőnek a titkár megérkezéséig.

A választmány az alábbi napirendet 7 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta:

1. Nedvesest beszámoló és elszámolás
2. Zöldek OT pályázat
3. Club89 BN pályázat
4. Zongora pályázat
5. Bevonótábor
6. Nyúz ösztöndíjak
7. Egyebek

1. Nedvesest beszámoló és elszámolás

Ónodi Ferenc elküldte a Nedves Est beszámolóját és elszámolását a
képviselőlistára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Zöldek OT pályázat

Ferenczi Attila terjesztette be a napirendi pontot. (A pályázat
megtalálható a képviselőlistán)
Jancsó Tamás javasolta, hogy a találkozón résztvevő hallgató pályázzon be
a KÖB-höz egyszeri tudományos ösztöndíjra.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Club89 BN pályázat

Jancsó Tamás kiküldte a Club89 BN pályázatát, melyben 30000 Ft támogatást
kérnek a szervezők.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Zongora pályázat

Jancsó Tamás küldte ki a Zongora pályázatot a képviselőlistára, melyben
támogatást kérnek az önkormányzattól.
Jancsó Tamás javasolta, hogy 30000 Ft-tal támogassa a választmány a
zongorafelújítást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Bevonótábor

A választmány 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett tanácskozási
jogot
adott Szenes Áron részére.
Hermann Gábor elmondta, hogy a tábor részvételi díja 6000 Ft/fő.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a választmánynak döntenie kell, hogy hogyan
támogatja a bevonók részvételi díját a választmány a táborban.
Hermann Gábor javasolta, hogy az alábbi bevonóknak támogassa a
választmány
a részvételi díjat:
Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Jánosi Attila, Hermann Gábor, Magyar
Róbert, Gönci Balázs, Pauer Eszter, Bodó Máté, Ring Péter, Jancsó Tamás,
Mészáros Csaba, Juhász Krisztina, Nagy Melinda.
Hermann Gábor javasolta, hogy 3000 Ft-tal támogassa a választmány a
bevonók részvételi díját.
Mészáros Csaba és Szenes Áron javasolta, hogy 2000 Ft-tal támogassa a
választmány a bevonók részvételi díját.

A választmány 3 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem 3000
Ft-tal támogatja a bevonók részvételi díját.

A választmány javasolta, hogy a további bevonók részvételéről és
részvételi díjáról az elnök döntsön.

A választmány határozatokat hozott a kérdésben.

6. Nyúz ösztöndíjak

Mécs Anna terjesztette be a Nyúz 4., 5. és 6. számának ösztöndíjait.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. Egyebek

Mészáros Csaba elmondta, hogy lezajlott a Duna-Dráva Nemzeti Parkos túra,
voltak kisebb problémák, de sikerült őket megoldani.
Mészáros Csaba javasolta, hogy át kell gondolni a 2008-tól induló
mesterszakok besorolását és alapszabályba való belefoglalását. Ennek
átgondolásával Jancsó Tamás Jánosi Attilát bízta meg.

Határozatok:

67/2008 (III.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a 2008-as tavaszi
Nedves est beszámolóját és elszámolását.

68/2008 (III.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 5900 Ft-tal támogatja a
Zöldek
OT pályázatot.

69/2008 (III.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 20000 Ft-tal támogatja a
Club89 BN pályázatát, melyet a szervezők póló elkészítésére használhatnak
fel.

70/2008 (III.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 2000 Ft-tal
támogatja a Bevonótáborban résztvevő bevonók részvételi díját.

71/2008 (III.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a többi
bevonónak jelentkezők részvételéről és támogatásáról az elnök dönt.

72/2008 (III.25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Nyúz 4., 5. és 6.
számának ösztöndíjait.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.