Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. március 17-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász
Krisztina, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros
Csaba, Seres Alexandra szavazati joggal; Bodó Máté, Csörgics Gábor
Mátyás,
Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

A választmány 7 fővel határozatképes.

A választmány kezdése előtti 24 órán belül érkezett a Keleti Dokk BN
pályázata, és a Vezér úti Kollégium két pályázata.

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta
a Keleti Dokk BN pályázatát.
A választmány 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett napirendi
pontként
tárgyalta a Vezér úti Kollégium két pályázatát.

A választmány az alábbi napirendet 7 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta:

1. Kerekes Napok pályázat
2. Matematikus Hangverseny pályázat
3. Budaörsi Napok pályázat
4. Keleti Dokk BN pályázat
5. Vezér úti Kollégium két pályázata
6. Bevonótábor
7. Biológus felező beszámoló
8. Nyúz
9. Választási Bizottság választása
10. Egyebek

A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot ad Belső
Ádám részére.
A választmány 9 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot ad Dobos
Dániel részére.

1. Kerekes Napok pályázat

Belső Ádám a KUK KDB elnök kiegészítette a már előzőleg elküldött Kerekes
Napok pályázatot, elmondta, hogy a rendezvényt eddig ki támogatta.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány 30000 Ft-tal támogassa a
rendezvényt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Matematikus Hangverseny pályázat

Dobos Dániel, a rendezvény szervezője kiegészítette a kiküldött
pályázatát, melyben 36071 Ft-ot kért a rendezvény támogatására.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Budaörsi Napok pályázat

Jancsó Tamás küldte ki a képviselőlistára Nagy Gergő BN pályázatát.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány támogassa a rendezvényt 120000
Ft-tal, a rendezvényen dolgozókat pedig maximum 60000 Ft-ig hallgatói
jutalomból.
A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Keleti Dokk BN pályázat

Jancsó Tamás küldte ki a képviselőlistára a Keleti Dokk BN pályázatát,
melyben 80000 Ft támogatást kértek a szervezők.

Mészáros Csaba javasolta, hogy 10000 Ft-tal támogassa a választmány a
pályázatot.
Magyar Róbert javasolta, hogy 15000 Ft-tal támogassa a választmány a
pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Vezér úti Kollégium két pályázata

Jancsó Tamás kiküldte a képviselőlistára a két pályázatot.

1. pályázat
A szervezők 140000 Ft támogatást kérnek a Vezér Napok rendezvényre.
Mészáros Csaba javasolta, hogy 20000 Ft-tal támogassa a rendezvényt a
választmány.
Magyar Róbert javasolta, hogy 15000 Ft-tal támogassa a rendezvényt a
választmány.
A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. pályázat
A szervezők 50000 Ft támogatást kérnek a Vezér Hallgatói Egyesület által
rendezett könnyűzenei koncertre.
Mészáros Csaba javasolta, hogy 7000 Ft-tal támogassa a rendezvényt a
választmány.
A javaslatot a választmány 1 igen, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett nem támogatta.
Magyar Róbert javasolta, hogy a választmány ne támogassa a rendezvényt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Bevonótábor

Hermann Gábor elmondta, hogy a tábor Csobánkán lesz.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a bevonandók részvételi díját támogossa a
választmány 4000 Ft-tal.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. Biológus felező beszámoló

Szenes Áron kiküldte a Biológus felező beszámolóját.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8. Nyúz

Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot, melyben kéri, hogy a Nyúz
következő száma 4 oldallal hosszabban, azaz 20 oldalon jelenhessen meg.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

9. Választási Bizottság választása

A választmány Biller Beatrixot, Boldizsár Mártont, Csupor Mariannát,
Flasch Juditot, Kálózi Attilát, Perei Anettet, Persa Virágot és Varga
Viktóriát jelölte a Választási Bizottságba. A jelöltek írásban
nyilatkoztak jelölésük elfogadásáról, és egyben kijelentették, hogy nem
indulnak a 2008/2009-es képviselőválasztáson.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

10. Egyebek

Jancsó Tamás továbbította Kocziszky Szabolcs üzenetét, mely szerint a
2008-as Gólyabált nem a TTK-val szeretné megszervezni az IK HÖK.
Jancsó Tamás elmondta, hogy tárgyalt a diákigazolvány ügyében
Quaestura-val, és sikerült megegyezni újabb időpontokban. E szerint a
március 26-28-ig és március 31-én is lesz érvényesítés Lágymányoson.

Határozatok:

59/2008 (III.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 30000
Ft-tal
támogatja a Kerekes Napok pályázatot.

60/2008 (III.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 120000 Ft-tal támogatja a
Budaörsi Napok pályázatot, abban az esetben, ha az ELTE TTK HÖK
tisztségviselői és képviselői a rendezvény pénteki napján ingyen vehetnek
részt, továbbá a rendezvényen dolgozó TTK-s hallgatókat maximum 60000
Ft-ig.

61/2008 (III.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 10000 Ft-tal
támogatja a Keleti Dokk BN pályázatát.

62/2008 (III.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 20000
Ft-tal
támogatja a Vezér Napok pályázatot.

63/2008 (III.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatja a
Vezér Hallgatói Egyesület által rendezett könnyűzenei koncertet.

64/2008 (III.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 4000 Ft-tal támogatja a
Bevonótáborban résztvevő bevonandók részvételi díját.

65/2008 (III.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a Nyúz 6.
száma 4 oldallal hosszabban, azaz 20 oldalon jelenjen meg.

66/2008 (III.17) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal Biller Beatrixot, Boldizsár Mártont,
Csupor Mariannát, Flasch Juditot, Kálózi Attilát, Perei Anettet, Persa
Virágot és Varga Viktóriát delegálta a Választási Bizottságba.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.