Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. április 22-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Juhász Krisztina, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra szavazati joggal; Köhler János, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Kimentést kért: Jánosi Attila, Klincsek Krisztina.

A választmány 7 igen szavazattal tanácskozási jogot adott Tudja Éva részére. A szavazást Jancsó Tamás, elnök felügyelte.

Az Ellenőrző Bizottság jelezte, hogy késni fog a választmányról.
A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan Tudja Évát választotta a határozatképesség ellenőrzésére az Ellenőrző Bizottság egy tagjának megérkezéséig.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további beterjesztések: Matekos Hangverseny beszámoló, MyKlub BN beszámoló, Keleti Dokk BN beszámoló, Kultúrhét beszámoló, Bevonó tábor beszámoló és elszámolás, Kiskocsi beszerzés pályázat.

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a Matekos Hangverseny beszámolót.
A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a MyKlub BN beszámolót.
A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a Keleti Dokk BN beszámolót.
A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a Kultúrhét beszámolót.
A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja a Bevonó tábor beszámoló és elszámolást.
A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja Kiskocsi beszerzés pályázatot.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Gólyatábor pályázatok
2. Bevonó tábor beszámoló és elszámolás
3. Nyúz pályázat
4. Teljesítménytúra pályázat
5. Beszerzés
6. Borvirágos bódvarákói bohémségek pályázat
7. Matekos hangverseny beszámoló
8. MyKlub BN beszámoló
9. Keleti Dokk BN beszámoló
10. Kultúrhét pályázat
11. Kiskocsi beszerzés pályázat
12. Mentortábor pályázat
13. Plakátozási koncepció
14. Egyebek

1. Gólyatábor pályázatok

Matematika alapszakos gólyatábor pályázat:
Magyar Róbert ismertette az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány által benyújtott pályázatot.

Geo-Bio gólyatábor pályázat:
Szenes Áron távollétében Jancsó Tamás kiegészítette az EBiHal által benyújtott pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésekben.

99/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan 403750 Ft-tal támogatja az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány által benyújtott Matematika alapszakos gólyatábor pályázatot.

100/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 400000 Ft-tal támogatja az EBiHal által benyújtott Geo-Bio gólyatábor pályázatát.

Magyar Róbert távozott.

2. Bevonó tábor beszámoló és elszámolás
Hermann Gábor kiküldte a tábor beszámolóját és elszámolást a képviselőlistára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

101/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Bevonó tábor beszámolóját és elszámolását.

Jancsó Tamás elmondta, hogy Jánosi Attila közreműködésével egy háromszor két órást képzést terveznek a most megválasztott képviselőknek. Erről majd részletesebben fog írni a képviselőlistán.

3. Nyúz pályázat
Jancsó Tamás elmondta, hogy a Nyúz 9. számában a választások miatt növelni kellett az oldalak számát 4 oldallal. Kérte, hogy a választmány visszamenőleg támogassa ezt a plusz négy oldalt.

102/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan támogatja visszamenőleg plusz négy oldal megjelenését a Tétékás Nyúz 9. számában.

4. Teljesítménytúra pályázat
Jancsó Tamás kiküldte a pályázatot a képviselőlistára, melyben a szervezők 20000 Ft értékben fénymásolási támogatást kérnek.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

103/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a 2008-as ELTE által szervezett Teljesítmény túra szervezői 20000 Ft értékben felhasználják az ELTE TTK HÖK infrastruktúráját igazolófüzetek elkészítésére.

5. Beszerzés
Mészáros Csaba terjesztette be a napirendi pontot, melyben Pinnacle STUDIO Ultimate 11 szoftver beszerzését javasolja, videofelvételek vágása, minőségi szerkesztése céljából.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

104/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja Pinnacle STUDIO Ultimate 11 szoftver beszerzését nettó 18 096 Ft értékben.

6. Borvirágos bódvarákói bohémségek pályázat
Mészáros Csaba terjesztette be a napirendi pontot, melyben 30000 Ft-ot kér a rendezvény támogatására.
Jancsó Tamás javasolta, hogy maximum 20000 Ft-tal támogassa a választmány a pályázatot.

A választmány 2 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem 30000 Ft-tal támogatja a pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

105/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan maximum 20000 Ft-tal támogatja a Borvirágos bódvarákói bohémségek pályázatot.

7. Matekos hangverseny beszámoló
A szervezők elküldték a beszámolót a rendezvényről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

106/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Matekos hangverseny beszámolóját.

8. MyKlub BN beszámoló
Jancsó Tamás elküldte MyKlub beszámolóját.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

107/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a MyKlub BN beszámolóját.

9. Keleti Dokk BN beszámoló
A szervezők elküldték a beszámolót a rendezvényről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

108/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Keleti Dokk BN beszámolóját.

10. Kultúrhét pályázat
A szervezők elküldték a beszámolót a rendezvényről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

109/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Kultúrhét beszámolóját.

11. Kiskocsi beszerzés pályázat
Végh Tamás küldte ki a pályázatot, melyben egy kisebb kiskocsi vagy egy nagyobb, teherbíróbb kiskocsi beszerzését javasolja.
Jancsó Tamás és Kürtösi Szilvia a nagyobb kocsi beszerzését javasolták.
Seres Alexandra javasolta, hogy mindkét kocsit szerezze be a választmány. A kisebbet a Nyúz és az Északi Iroda ügyintézéseihez, a nagyobbat pedig a Déli Irodába, nagyobb rendezvények dolgaihoz szerezzék be.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

110/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan támogatja két kiskocsi beszerzését 7812 Ft és 31500 Ft-os árakon.

Jancsó Tamás javasolta, hogy amíg Bodó Máté nem érkezik meg a választmányra, a választmány tárgyalja a Plakátozási koncepció napirendi pontot.

12. Plakátozási koncepció
Jancsó Tamás küldte ki a képviselőlistára Emődi Máté plakátozási tervezetét.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

111/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan nem tudja támogatni a plakátozási tervezetet, további elgondolást tart szükségesnek és további egyeztetést kér a másik két hallgatói önkormányzattal.

13. Mentortábor pályázat

Bodó Máté távollétében nem tudott a választmány a Mentortábor ügyében dönteni.

14. Egyebek
Jancsó Tamás kérte, hogy minél többen jöjjenek el a szombati összetartásra a Vizitelepre.
Mészáros Csaba elmondta, hogy szombaton tanítás lesz az egyetemen.

Határozatok:

99/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan 403750 Ft-tal támogatja az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány által benyújtott Matematika alapszakos gólyatábor pályázatot.

100/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 400000 Ft-tal támogatja az EBiHal által benyújtott Geo-Bio gólyatábor pályázatát.

101/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Bevonó tábor beszámolóját és elszámolását.

102/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan támogatja visszamenőleg plusz négy oldal megjelenését a Tétékás Nyúz 9. számában.

103/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a 2008-as ELTE által szervezett Teljesítmény túra szervezői 20000 Ft értékben felhasználják az ELTE TTK HÖK infrastruktúráját igazolófüzetek elkészítésére.

104/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja Pinnacle STUDIO Ultimate 11 szoftver beszerzését nettó 18 096 Ft értékben.

105/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan maximum 20000 Ft-tal támogatja a Borvirágos bódvarákói bohémségek pályázatot.

106/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Matekos hangverseny beszámolóját.

107/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a MyKlub BN beszámolóját.

108/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Keleti Dokk BN beszámolóját.

109/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Kultúrhét beszámolóját.

110/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan támogatja két kiskocsi beszerzését 7812 Ft és 31500 Ft-os árakon.

111/2008 (IV.22) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan nem tudja támogatni a plakátozási tervezetet, további elgondolást tart szükségesnek és további egyeztetést kér a másik két hallgatói önkormányzattal.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.