Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. április 8-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Hermann Gábor, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra szavazati joggal; Bodó Máté, Köhler János, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási joggal.

Kimentését kérte: Juhász Krisztina.

A választmány 5 fővel határozatképes.

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Sándor Máté és Benedek László részére.

Az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz érkezett még további beterjesztés: Magyar Róbert terjesztette be az Április 17-i matekos rendezvényt.
A beterjesztést a választmány 5 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja.

A választmány az alábbi napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja:

1. Kiadvány – tájékoztató
2. Április 17-i matekos rendezvény
3. Biológia BSc felező pályázat és beszámoló
4. Választás – tájékoztató
5. Fizikus buli beszámoló és pályázat
6. Nyúz
7. Lágymányosi Bál jutalomkeret pályázat
8. Tófk kari napok pályázat
9. HÖOK Vezetőképző pályázat
10. Telefonflotta – tájékoztató
11. Gólyatábor pályázatok
12. Egyebek

1. Kiadvány – tájékoztató
Jancsó Tamás elmondta, hogy létre fog hozni egy levelezőlistát, amelyen mindenki leírhatja a véleményét, javaslatait tervezett kiadvánnyal kapcsolatban.

2. Április 17-i matekos rendezvény
Magyar Róbert terjesztette be a napirendi pontot, amelyben 42000 Ft-ot kért a rendezvény támogatására. Elmondta, hogy a rendezvény szervezői a Trafóban szeretnék a rendezvényt megtartani, és egy ismertebb együttest elhívni a rendezvényre.
Mészáros Csaba és Jancsó Tamás maximum 30000 Ft támogatást javasoltak.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

73/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan maximum 30000 Ft-tal támogatja az Április 17-i matekos rendezvényt.

Jancsó Tamás javasolta, hogy Szenes Áron távolléte miatt később tárgyalja a választmány a Biológia BSc felező pályázat és beszámoló napirendi pontot.
A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan később tárgyalta a napirendi pontot.

3. Választás – tájékoztató

Jancsó Tamás elmondta, hogy folyamatosan lehet szavazni, és kérte a választmányon jelenlévőket, hogy hirdessék a 2008/2009-es képviselőválasztást hallgatótársaik körében.

4. Fizikus buli beszámoló és pályázat
Juhász Krisztina terjesztette be a napirendi pontot. Távollétében Barta Veronika elmondta, hogy a legutóbbi (március 6-i) fizikus buli sikeres volt, a 10000 Ft-os terembérleti számlát eljutatták a gazdasági biztoshoz.
Juhász Krisztina terjesztett be egy újabb pályázatot, melyben 10000 Ft támogatást kérnek a következő (április 17-i) fizikus bulira.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

74/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Fizikus buli beszámolóját.

75/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 10000 Ft-tal támogatja az április 17-én tartandó fizikus bulit.

5. Nyúz
Jancsó Tamás kérte a választmányt, hogy a napirendi pontot zárt napirendi pontként tárgyalja.
A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan zárt napirendi pontként tárgyalta a Nyúz napirendi pontot.

Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot, melyben 40000 Ft-ot kér a Kulturális Melléklet megjelenésére.

Jancsó Tamás javasolta, hogy egy Budaörsi Nyúz melléklet jelenjen meg a következő Nyúzban.

A válaszmány határozatokat hozott a kérdésekben:

76/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Kulturális Melléklet megjelenését 40000 Ft-tal.

77/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Budaörsi Nyúz melléklet megjelenését 8 oldalon színes megjelenésben a Nyúz 8. számában 43 Ft/db áron.

6. Lágymányosi Bál jutalomkeret pályázat
Ónodi Ferenc terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

78/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Lágymányosi Bál jutalomkeret pályázatát.

A választmány 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.

7. Tófk kari napok pályázat
Jancsó Tamás küldte ki a képviselőlistára a Tófk kari napok pályázatot, melyben 50000 Ft támogatást kérnek a szervezők a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

79/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a Tófk kari napok rendezvényt.

Seres Alexandra megérkezett.

8. HÖOK Vezetőképző pályázat

Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot. Elmondta, hogy Jánosi Attilával szeretnének résztvenni a HÖOK Vezetőképzőn, és kérte hogy a részvételi díjuk 50%-át.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

80/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja Jancsó Tamás és Jánosi Attila részvételi díjának felét a HÖOK Vezetőképzőn.

9. Telefonflotta – tájékoztató

Jancsó Tamás elmondta, hogy az új flotta az EHÖK új alapítványához, a CUSE-hoz fog tartozni. Aki átlép az új flottába, annak az előzőekkel ellentétben nem csoportosan kell majd befizetnie a telefonszámláját, hanem egyénileg, csekken kell majd befizetni.

10. Biológia BSc felező pályázat és beszámoló
Szenes Áron terjesztette be a napirendi pontot, melyben hangtechnika bérlésre kér támogatást.
Szenes Áron elmondta, hogy a rendezvény sikeres volt, körülbelül 100 látogattak el.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben:

81/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 10000 Ft-tal támogatja a Biológia BSc felező rendezvényt, melyet hangtechnika bérlésre használhatnak fel a szervezők.

82/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Biológia BSc felező beszámolóját.

11. Gólyatábor pályázatok
A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott Lakatos Dóra, Sana Norbert, Tudja Éva, Németh András és Palkó Tamás részére.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a gólyatábor pályázatokról a beérkezett pályázatok ismertetése után döntsön a választmány.

Fizika alapszakos gólyatábor pályázat:
Lakatos Dóra és Sana Norbert ismertették a Mafihe által benyújtott pályázatot, majd válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre.

Matematika alapszakos gólyatábor pályázat:
Németh András ismertette az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány által benyújtott pályázatot, majd válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.

Kémia alapszakos gólyatábor pályázat:
Benedek László ismertette az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány által benyújtott pályázatot, majd válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.

Geo-bio gólyatábor pályázat:
Szenes Áron ismertette az EBiHal által benyújtott pályázatot, majd válaszolt a hozzá intézet kérdésekre.

A választmány a pályázat benyújtók távollétében döntött a pályázatokról és határozatokat hozott:

83/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 250000 Ft-tal támogatja a Mafihe által benyújtott Fizika alapszakos gólyatábor pályázatot.

84/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 300000 Ft-tal támogatja az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány által benyújtott Kémia alapszakos gólyatábor pályázatot.

85/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 2 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadja el az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány által benyújtott Matematika alapszakos gólyatábor pályázatot.

86/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett formai okok miatt elutasítja az EBiHal által benyújtott Geo-Bio gólyatábor pályázatot.

87/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan új gólyatábor pályázatot ír ki a Matematika alapszakos gólyatábor és a Geo-Bio gólyatábor megszervezésére, az előző kíirás szerinti feltételekkel, melynek leadási határidejét 2008. április 18-ig és elbírálását legkésőbb 2008. május 2-i határidővel határozza meg.

12. Egyebek
Németh András kérte a választmány, hogy indokolja meg, hogy miért nem lett elfogadva a Matematika alapszakos gólyatábor pályázat.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a pályázat megszületésének körülményei miatt nem fogadta el a választmány a pályázatot.

Jancsó Tamás bejelentette, hogy április 16-án Kari Tanács lesz.

Határozatok:

73/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan maximum 30000 Ft-tal támogatja az Április 17-i matekos rendezvényt.

74/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Fizikus buli beszámolóját.

75/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 10000 Ft-tal támogatja az április 17-én tartandó fizikus bulit.

76/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Kulturális Melléklet megjelenését 40000 Ft-tal.

77/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 5 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Budaörsi Nyúz melléklet megjelenését 8 oldalon színes megjelenésben a Nyúz 8. számában 43 Ft/db áron.

78/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Lágymányosi Bál jutalomkeret pályázatát.

79/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a Tófk kari napok rendezvényt.

80/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja Jancsó Tamás és Jánosi Attila részvételi díjának felét a HÖOK Vezetőképzőn.

81/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 10000 Ft-tal támogatja a Biológia BSc felező rendezvényt, melyet hangtechnika bérlésre használhatnak fel a szervezők.

82/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Biológia BSc felező beszámolóját.

83/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 250000 Ft-tal támogatja a Mafihe által benyújtott Fizika alapszakos gólyatábor pályázatot.

84/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 300000 Ft-tal támogatja az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány által benyújtott Kémia alapszakos gólyatábor pályázatot.

85/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 2 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadja el az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány által benyújtott Matematika alapszakos gólyatábor pályázatot.

86/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett formai okok miatt elutasítja az EBiHal által benyújtott Geo-Bio gólyatábor pályázatot.

87/2008 (IV.8) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan új gólyatábor pályázatot ír ki a Matematika alapszakos gólyatábor és a Geo-Bio gólyatábor megszervezésére, az előző kíirás szerinti feltételekkel, melynek leadási határidejét 2008. április 18-ig és elbírálását legkésőbb 2008. május 2-i határidővel határozza meg.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.