Emlékeztető a választmány 2008. március 4-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Kürtösi
Szilvia, Lakó Viktória, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra
szavazati joggal; Hermann Gábor, Köhler János, Laszák Nikolett, Nagy
Melinda, Tudja Éva tanácskozási joggal.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Az alábbi napirendet a választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Lágymányosi Eötvös Bál beszámoló és elszámolás
2. Nedves est pályázat
3. PR
4. Kultúrhét pályázat
5. Gólyatábor pályázat kiírás
6. Személyi kérdések
7. TTK-s farsang elszámolás és beszámoló
8. Matekos plakátok
9. Diákigazolvány érvényesítés
10. Egyebek

1. Lágymányosi Eötvös Bál beszámoló és elszámolás

Ónodi Ferenc elmondta, hogy a rendezvény sikeres volt, több oktató is
részt vett.
Elmondta, hogy a költségvetésben változások történtek.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Nedves est pályázat

Ónodi Ferenc terjesztette be a napirendi pontot. (A pályázat megtekinthető
a képviselőlistán)

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. PR

Ónodi Ferenc elmondta, hogy hamarosan fog küldeni tájékoztatót és anyagot
a PR termékekkel és tervekkel kapcsolatban a képviselőlistára.

4. Kultúrhét pályázat

Jancsó Tamás küldte ki a pályázatot, melyben a Kultúrhét szervezői 50000
Ft támogatást kértek.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Gólyatábor pályázat kiírás

Jancsó Tamás kiküldte a képviselő listára a kiírás tervezetét. A
választmány a tervezetben a határidőt írta át, mely szerint a pályázatok
leadási határideje április 4-e, a választmánynak pedig április 18-ig kell
elbírálnia a leadott pályázatokat.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a választmánynak el kell döntenie, hogy
támogatja vagy díjazza a gólyatáborokat.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Személyi kérdések

Szalóki Gábor lemondott Matematika Intézet delegálásáról.

A választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben.

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Tudja Éva részére.

A választmány Tudja Évát jelölte a Matematika Intézetbe. A jelölt szóban
vállalta a jelölést.

A választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben.

7. TTK-s farsang elszámolás és beszámoló

Hermann Gábor számolt be a rendezvényről. Elmondta, hogy a rendezvény
nagyon sikeres volt, a várt 400-450 látogatók helyett több mint 600-an
vettek részt a rendezvényen.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8. Matekos plakátok

Hermann Gábor terjesztette be a napirendi pontot, melyben 20000 Ft
támogatást kért plakát elkészítésére a Matematika Szakterület
rendezvényeinek népszerűsítésére.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

9. Diákigazolvány érvényesítés

Jancsó Tamás elmondta, hogy a diákigazolványok érvényesítésére nagyon
szerencsétlen időpontok lettek meghirdetve a Lágymányosi karokon.
Elmondta, hogy a másik két HÖK elnökkel közösen egy levelet fognak írni,
melyben több napot kérnek a Questurától.

Jancsó Tamás kérte, hogy a választmány hozzon egy határozatot arról,
melyben támogatja, hogy a diákigazolvány érvényesítés ügyében eljárjon.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

10. Egyebek

Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő héten Kari Tanács ülés lesz.

A választmány megegyezett, hogy a Bevonó tábor 2008. március 28-30-ig lesz
megrendezve. Magyar Róbert és Hermann Gábor vállalták, hogy megszervezik a
tábort.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Budaörsi Napok szervezői támogatást fognak
kérni a rendezvényre a választmánytól, továbbá elmondta, hogy a támogatást
ahhoz fogja kötni, hogy a BN pénteki napja a képviselők és tisztségviselők
számára ingyenes legyen.

Mészáros Csaba felkérte az elnököt, hogy járjon utána annak, hogy a
Karrier Központ jogosan kérte-e ki a Tanulmányi Osztálytól az
email-címeket.

Határozatok:

42/2008 (III.4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Lágymányosi Eötvös Bál
beszámolóját és elszámolását.

43/2008 (III.4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Nedves est pályázatot.

44/2008 (III.4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan 10000 Ft-tal támogatja a Kultúrhét
pályázatot, mely összeget a Villon est szervezésére fordíthatják a
szervezők.

45/2008 (III.4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan kiírja a Gólyatábor pályázatot.

46/2008 (III.4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Szalóki Gábor lemondását a
Matematika Intézet delegálásáról.

47/2008 (III.4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan Tudja Évát delegálta a Matematika
Intézetbe.

48/2008 (III.4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a TTK-s farsang beszámolóját és
elszámolását.

49/2008 (III.4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan 20000 Ft-tal támogatja a Matekos plakátok
pályázatot.

50/2008 (III.4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy az elnök a diákigazolvány
érvényesítés ügyében eljárjon.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.