Emlékeztető a választmány 2008. február 19-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek
Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Seres Alexandra
szavazati joggal; Bodó Máté, Dudás Gábor, Köhler János, Laszák Nikolett,
Mécs Anna, Nagy Melinda, Sárközi Edit, Szenes Áron tanácskozási joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

A választmány az alábbi napirendet 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.

1. Beszerzések
2. Kulturális Melléklet
3. Delegálások
4. Irodai számítógépek
5. Környezettudományi Klub pályázat
6. HÖOK beszámoló
7. Gólyatáborok
8. egyetemielet.hu
9. BME Vezetőképző
10. Karrierközpont kapcsolattartó választás
11. Egyebek

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Szenes Áron részére.

1. Beszerzések

Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot, mely szerint 15000 Ft
támogatást kér diktafon beszerzésére a Nyúz interjúsai számára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Kulturális Melléklet

Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot, mely 40000 Ft támogatást kér
a Kulturális Melléklet megjelentetésére.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Delegálások

Könyvtár Bizottság: A választmány Jánosi Attilát jelölte. A jelölt szóban
vállalta a jelölést.
Esélyegyenlőségi Bizottság: A választmány Sárközi Editet jelölte. A jelölt
szóban vállalta a jelölést.

A delegálásokról egyben szavazott a választmány.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Irodai számítógépek

Dudás Gábor tájékoztatta a választmányt a számítógépek helyzetéről.
Elmondta, hogy telepítette az 5 számítógépre a Linuxot, a saját profilukba
még nem tudnak belépni a képviselők és tisztségviselők, ennek javítása
folyamatban van.

5. Környezettudományi Klub pályázat

Ferenczi Attila terjesztette be a napirendi pontot, melyben 20000 Ft
terembérleti támogatást kér a Környezettudományi Klub Konferencia
rendezvényre, és hogy az erre készülő kiadványt a hallgatói irodában
nyomtathassák ki. (A pályázat megtekinthető a képviselőlistán)

Klincsek Krisztina visszavonta a terembérletre vonatkozó támogatást, mert
nem sikerült a helyszínnel megegyezni, de a nyomtatási lehetőséget
továbbra is kérte a választmánytól.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. HÖOK beszámoló

Jancsó Tamás kiküldte a képviselőlistára Jánosi Attila, Mészáros Csaba és
saját beszámolóját a HÖOK közgyűlésről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. Gólyatáborok

A választmány vitát folytatott arról, hogy mikor írják ki a Gólyatábor
pályázatot.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a következő választmányon írja ki a
választmány a pályázatot.

8. egyetemielet.hu

Bodó Máté terjesztette be a napirendi pontot. (A beterjesztés a
képviselőlistán megtalálható)

A választmány vitát folytatott a témában. Kérdésként felmerült, hogy
szüksége van-e az önkormányzatnak erre a honlapra, ha már van saját
kialakult rendszer a rendezvények meghirdetésére.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány tudjon meg minél többet erről a
honlapról és rendszerről. Elmondta, hogy ki fog jelölni egy embert, aki el
fog menni a megbeszélésre.

9. BME Vezetőképző

Bodó Máté terjesztette be a napirendi pontot, melyben kéri, hogy a
választmány támogassa utólag a részvételét a BME Vezetőképzőn.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

10. Karrierközpont kapcsolattartó választás

Jancsó Tamás elmondta, hogy eddig Severnyák Illés volt a Karrierközpont és
a TTK HÖK kapcsolattartója, de ő lemondott erről a feladatról.
Jancsó Tamás javasolta, hogy Emődi Mátét jelölje ki a választmány erre a
feladatra, és erről hozzon határozatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.
11. Egyebek

Jancsó Tamás elmondta, hogy február 28-án, 18 órai kezdettel lesz az első
informális beszélgetés, melyet az elnöki pályázatában is leírt.

Határozatok:

27/2008 (II.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan 15000 Ft-tal támogatja diktafon beszerzését
a Nyúz szerkesztőség számára.

28/2008 (II.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan 40000 Ft-tal támogatja a Kulturális
Melléklet kiadását.

29/2008 (II.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett Jánosi Attilát
delegálja a Könyvtár Bizottságba.

30/2008 (II.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett Sárközi Editet
delegálja az Esélyegyenlőségi Bizottságba.

31/2008 (II.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja, hogy a
Környezettudományi Klub a TTK HÖK infrastruktúráját felhasználja 30 db 30
oldalas kiadvány elkészítésére.

32/2008 (II.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja Jancsó Tamás, Jánosi Attila és
Mészáros Csaba HÖOK Közgyűlés beszámolóját.

33/2008 (II.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja Bodó Máté BME
Vezetőképző részvételi díjának felét, amennyiben elszámolható számlát hoz.

34/2008 (II.19) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan Emődi Mátét választotta a Karrier Központ
és a TTK HÖK kapcsolattartójának.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.