Emlékeztető a választmány 2008. február 7-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek
Krisztina, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra szavazati
joggal; Hermann Gábor, Hornyák Szilvia, Laszák Nikolett, Mécs Anna, Nagy
Melinda, Ónodi Ferenc László, Szenes Áron tanácskozási joggal.

Az Ellenőrző Bizottság írásban tájékoztatta a választmányt, hogy egyik
tagja sem tud jelen lenni a választmányon, így az Alapszabály 3.
melléklet, 8. pontja értelmében szavazati vagy tanácskozási jogú tagot
kell felkérni a határozatképesség ellenőrzésére.

A választmány Mécs Annát javasolta. Mécs Anna vállalta a jelölést.
A választmány 6 igen szavazattal Mécs Annát választotta a
határozatképesség ellenőrzésére.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz nem érkezett újabb beterjesztés.

A választmány az alábbi napirendet 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Békejel pályázat
2. Nyúz
3. Iroda, raktár helyzete
4. Beszámolók (Bunyik Karina)
5. HÖOK közgyűlés
6. Lágymányosi Eötvös Bál
7. Április 24-i rendezvény
8. Nedves est
9. Egyebek

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Szenes Áron részére.

1. Békejel pályázat

Ferenczi Attila terjesztette be a napirendi pontot. (A pályázat
megtekinthető a képviselőlistán.)

Szenes Áron elmondta, hogy elnöksége alatt hozzá is beérkezett ez a
pályázat, és ő az épületüzemeltetéshez irányította a pályázókat.
Ónodi Ferenc elmondta, hogy a választmány hiába támogatja a pályázatot, ha
az a Lágymányosi Főmérnökség nem támogatja, akkor nem lehet felállítani a
békejelet a két épület között.
Jánosi Attila javasolta, hogy akkor támogassa a választmány a pályázatot,
ha a Lágymányosi Főmérnökség is támogatja.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Nyúz
Mécs Anna és Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot. Mécs Anna
elmondta, hogy árajánlatot kért különböző nyomdáktól a következő félévre.
Egy nyomdától (Black Print) érkezett ajánlat, ez az ajánlat olcsóbb, mint
az előző félévi költségek. A régi nyomdától (T-mart) újabb ajánlatot kért,
és sikerült 100 ezer forintot lealkudni.
Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány döntse el, melyik nyomdával
dolgozzon a következő félévben a Nyúz.

Mécs Anna kérte, hogy a Nyúz első száma 4 oldallal hosszabban, azaz 20
oldalon jelenhessen meg.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben.

3. Iroda, raktár helyzete

Jancsó Tamás javasolta, hogy a választmány jelöljön ki valakit a Déli
Hallgatói Iroda felügyeletére. Saját magát javasolta a feladatra.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a Déli Hallgatói Irodában legyen egy saját
gépe, amelyet csak ő használhat.
Ónodi Ferenc javasolta, hogy legyen elkülönítve egy gép a nyúzosok számára.
Szenes Áron javasolta, hogy az elnöki gépen kívül legyen elkülönítve egy
gép a nyúzosok és elnökhelyettesek számára is.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben.

Szenes Áron javasolta, hogy a Déli Hallgatói Irodában a számítógépek
Windows operációs rendszerét Linux operációs rendszerre váltsa az
önkormányzat.

Jancsó Tamás javasolta, hogy erről akkor tárgyaljon a választmány, amikor
Dudás Gábor, informatikus is jelen van.

Jancsó Tamás elmondta, hogy tárgyalásokat folytatott az Informatika Kar
HÖK elnökével a raktár helyzetével kapcsolatban. Arra a megegyezésre
jutottak, – ha a két önkormányzat hozzájárul – hogy a
raktárban legyen külön kari rész ráccsal elválasztva. Ez maximum 100 ezer
forint költséget jelentene. A raktár helyzetéről a választmány később fog
dönteni.

4. Beszámolók

A küldöttgyűlés beszámolót kért a választmányra Bunyik Karina, külügyi
biztostól.
Bunyik Karina kiküldte beszámolóját.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. HÖOK Közgyűlés

Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot. Elmondta, hogy szeretne
résztvenni Jánosi Attilával és Mészáros Csabával a hétvégén tartandó HÖOK
Közgyűlésen. Kérte, hogy a választmány támogassa a részvételi díjat (ami
7900 Ft) 5000 Ft-tal.
Szenes Áron javasolta, hogy a választmány 2900 Ft-tal támogassa a
részvételi díjat.
Jánosi Attila javasolta, hogy a részvételi díj felével támogassa a
választmány a részvevőket.
Jancsó Tamás visszavonta javaslatát.

A választmány 1 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem 2900
Ft-tal támogatja a HÖOK Közgyűlésen résztvevők részvételi díját.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Lágymányosi Eötvös Bál

Ónodi Ferenc elmondta, hogy az előzetesen kiküldött költségvetés
megváltozott. Elmondta, hogy a TáTK HÖK 150 ezer forinttal támogatja a
rendezvényt, és a kiadási oldal is növekedett 47 ezer forinttal (növények
beszerzése).

7. Április 24-i rendezvény

Ónodi Ferenc elmondta, hogy a következő választmányra fog elkészülni a
költségvetés-tervezet.

8. Nedves est

Ónodi Ferenc terjesztette be a napirendi pontot.
A költségvetés-tervezet megtalálható a képviselőlistán.
Ónodi Ferenc elmondta, hogy a Nedves est helyszíne a Kispesti uszoda lesz.

9. Egyebek

Seres Alexandra elmondta, hogy a Kari Ösztöndíj Bizottság kiírta az
efélévi rendszeres pályázatokat, amelynek leadási határideje február 22-e
12 óra, hiánypótlásra február 29. 14 óráig van lehetőség.

Határozatok:

13/2008 (II.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan kijelenti, hogy amennyiben a Lágymányosi
Főmérnökség támogatja a Békejel pályázatot, akkor a választmány újra
tárgyalja a pályázatot.

14/2008 (II.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
támogatja a T-Mart Press árajánlatát, mely szerint heti 1700-as
példányszám mellett egy darab Nyúz előállítási költsége 46 Ft legyen,
valamint egy összegben való fizetés esetén 5% árengedményt biztosítanak.

15/2008 (II.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
támogatja, hogy a Nyúz első száma 4 oldallal hosszabban, azaz 20 oldalon
jelenjen meg.

16/2008 (II.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan Jancsó Tamás jelölte ki a Déli Hallgatói
Iroda felügyeletére.

17/2008 (II.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja azt, hogy a Déli Hallgatói
Irodában legyen elkülönítve egy gép az elnök számára, és egy gép a nyúz
szerkesztőinek és az elnökhelyetteseknek.

18/2008 (II.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta Bunyik Karina, külügyi biztos
beszámolóját.

19/2008 (II.7) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
5 igen, 1 nem szavazattal 3900 Ft-tal támogatja a HÖOK Közgyűlésen
résztvevők részvételi díját, amennyiben az írásos beszámolójukat a
választmány elfogadja.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.