Emlékeztető a választmány 2007. december 11-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Bosnyák András, Ferenczi Attila, Jánosi Attila, Lakó
Viktória, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra, Szenes Áron
szavazati joggal; Bunyik Karina, Kiss Klaudia, Köhler János, Nagy
Melinda,
Pauer Eszter, Sárközi Edit tanácskozási joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további
előterjesztések.

Mécs Anna a Nyúz ösztöndíjak, Ónodi Ferenc az EZF beszámoló és elszámolás
napirendi pontokat terjesztették be.

A választmány 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett napirendi
pontként tárgyalja a Nyúz ösztöndíjakat.

A választmány 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem tárgyalja az
EZF beszámoló és elszámolást.

A választmány az alábbi napirendet 8 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.

1. Személyi kérdések
2. Környezettudományi Karácsony rendezvény
3. Külügyes Vezetőképző beszámoló
4. Kari Tanács napirendje
5. Nyúz ösztöndíjak
6. Vizsgaidőszak választmányi időpontjainak kijelölése
7. Téli háromkari vezetőképző
8. Bejelentések

A választmány 8 igen szavazattal egyhangúan tanácskozási jogot ad Kiss
Klaudia számára.

1. Személyi kérdések

Kohán Balázs írásban lemondott Földrajz- és földtudomány Intézeti Tanács
delegálásáról.

Helyére a választmány Kiss Klaudiát javasolta. Kiss Klaudia szóban
vállalta a jelölést.

A választmány titkosan határozatot hozott a kérdésben.

2. Környezettudományi Karácsony rendezvény

Sárközi Edit terjesztette be a napirendi pontot, amely szerint 8500 Ft
támogatást kér a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Külügyes Vezetőképző beszámoló

Bunyik Karina tartott beszámolót a Vezetőképzőről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Kari Tanács napirendje

A választmány és a kari tanács egyes tagjai vitát folytattak a másnap
tartandó Kari Tanács napirendi pontjairól.

5. Nyúz ösztöndíjak

Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot.

A beterjesztéshez nem érkezett szöveges értékelés. Szenes Áron javasolta,
hogy a választmány halassza a következő választmányra a napirendi pont
tárgyalását.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Vizsgaidőszak választmányi időpontjainak kijelölése

Szenes Áron javaslatot tett a vizsgaidőszakban tartandó választmányok
időpontjaira, amelyek a következők:
2008. január 4. 14 óra
2008. január 25. 14 óra

7. Téli háromkari vezetőképző

Szenes Áron tartott tájékoztatót a háromkari vezetőképző szervezésének
állásáról. Elmondta, hogy valószínűleg 2008. február 8-10-én kerül
megrendezésre a vezetőképző. A szervezés gazdasági részéért Jancsó Tamás,
a szakmai és egyéb programokért Magyar Róbert a felelős a TTK HÖK
részéről.

8. Bejelentések

Szenes Áron bejelentette, hogy a Biológia Intézet elkészítette a
mesterszakok felvételi vizsga-tervezetét.

Szenes Áron elmondta, hogy előreláthatólag 2008. február 8-ra fogja
összehívni a következő küldöttgyűlést.

Határozatok:

208/2007 (XII.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan Kiss Klaudiát delegálja a
Földrajz- és Földtudományi Intézeti Tanácsba.

209/2007 (XII.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan 8500 Ft-tal támogatja a
Könyezettudományi Karácsony rendezvényt.

210/2007 (XII.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Külügyes
Vezetőképző beszámolóját.

211/2007 (XII.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
választmányra halasztotta a Nyúz ösztöndíjak tárgyalását.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.