Emlékeztető a választmány 2007. november 13-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak Bosnyák András, Harangozó József, Jancsó Tamás, Jánosi
Attila, Kürtösi Szilvia, Mészáros Csaba, Németh István, Seres Alexandra,
Szenes Áron szavazati joggal; Bodó Máté, Köhler János, Mécs Anna, Nagy
Melinda tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz még érkezett további
előterjesztés.

Ónodi Ferenc és Németh István terjesztette be a Nedves est elszámolás és
beszámoló napirendi pontot.
A választmány 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett nem tárgyalja
napirendi pontként a Nedves estet.

A választmány az alábbi napirendet 9 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.

1. KCSSK rendezvény pályázat
2. Informatikus beszámolója
3. Kulturális melléklet
4. Küldöttgyűlés időpontja, napirendje és a jutalomkeret pályázat kiírás
előkészítése
5. Bejelentések

1. KCSSK rendezvény pályázat

A választmány 9 igen szavazattal egyhangúan tanácskozási jogot adott
Rémesi Barbara számára.

Rémesi Barbara tartott tájékoztatót a Kőrösi Kollégiumban november 22-én
tartandó rendezvényről, amelyre támogatást kért a TTK HÖK-től.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

A választmány 9 igen szavazattal 2. napirendi pontként tárgyalja a
Küldöttgyűlés időpontja, napirendje és a jutalomkeret pályázat kiírás
előkészítését.

2. Küldöttgyűlés időpontja, napirendje és a jutalomkeret pályázat kiírás
előkészítése

Szenes Áron elmondta, hogy rendkívüli küldöttgyűlést fog meghirdetni
november 20-ra. Az alábbi javaslatot tette a küldöttgyűlés napirendjére:

1. Személyi kérdések
2. Jutalomkeret kiírása
3. Költségvetési beszámoló
4. Bejelentések

A küldöttgyűlés határozatot hozott a kérdésben.

Szenes Áron elmondta, hogy még nem érkezett szövegszerű javaslat a
Jutalomkeret pályázat kiírására.

3. Informatikus beszámolója

Szenes Áron beszámolót kért Dudás Gábor, informatikustól.
Dudás Gábor írásos beszámolót küldött.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Kulturális melléklet

Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot. Elmondta, hogy a Kulturális
melléklet december 5-én jelenik meg a Nyúzban, amelyre 40000 Ft
támogatást
kér a TTK HÖK-től.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Bejelentések

Harangozó József bejelentette, hogy egy fizikus társalgót szeretnének
kialakítani a 2. emeleten, amelyre majd később fog támogatást kérni a
választmánytól, amint kidolgozásra kerülnek ennek részletei.

Jánosi Attila bejelentette, hogy a héten TOB ülés és Bologna albizottsági
ülés lesz, amelyen részt fog venni. Elmondta, hogy az Átsorolás
folyamatosan alakul. Csütörtökön TCS ülést fog tartani, amelyen
kidolgozásra kerül az OMHV kérdőív, amelyet a következő heti Kari
tanácsra
fognak beterjeszteni. Tájékoztatta a választmányt arról, hogy a
szekszárdi
kiállításra Palkó Tamás fog elmenni.

Határozatok:

187/2007 (XI.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 20000 Ft-tal
támogatja a KCSSK november 22-én megrendezendő rendezvényét, amelyet a
szervezők elszámolható költségekre használhatnak fel.

188/2007 (XI.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúan támogatja Szenes Áron
javaslatát a küldöttgyűlési napirendi pontokat illetően.

189/2007 (XI.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az
informatikus beszámolóját.

170/2007 (XI.13) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 40000 Ft-tal támogatja a
december 5-én megjelenő Kulturális mellékletet.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.