Emlékeztető a választmány 2007. szeptember 11-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Bosnyák András, Ferenczi Attila, Harangozó József, Jánosi
Attila, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra,
Szenes Áron szavazati joggal, Bernád J. Zsolt, Cseszregi Tamás, Bodó
Máté,
Csupor Mariann, Dudás Gábor, Gonda Zsombor, Jancsó Tamás, Kray Zsuzsanna,
Lakó Viktória, Laszák Nikolett, Mécs Anna, Nagy Melinda, Nagy Simon,
Ónodi
Ferenc László tanácskozási joggal.

A választmány 9 taggal határozatképes.

A választmány Cseszregi Tamás számára 9 igen szavazattal, egyhangúan
tanácskozási jogot adott.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további
beterjesztések, így a napirend az alábbi módon alakult:

1. EHÖK Elnökválasztás – Elnökjelölt, Cseszregi Tamás meghallgatása
2. Alapítvány és jegyzetbolt
3. Tortúra pályázat
4. Kari Tanács és Szenátus napirendi pontjainak tárgyalása (Pedagógikum)
5. ELTE Egyetemi Napok
6. HÖK-party (Összetartás) beszámoló, elszámolás
7. Kulcsfelvételi jogok kérése
8. Bejelentések, egyéb

A választmány a napi rendet 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.

1. EHÖK Elnökválasztás

Az elnökjelölt, Cseszregi Tamás bemutatkozása után ismertette programját,
majd válaszolt Szenes Áron, Bernád J. Zsolt, Jancsó Tamás, Magyar Róbert,
Seres Alexandra, Mécs Anna, Mészáros Csaba, Jánosi Attila, Ónodi Ferenc
László kérdéseire.

Szenes Áron elmondta, hogy TTK Hallgatói Önkormányzata tévesen
tájékozódott arról, hogy Nagy Simon is elnökjelöltként indul az EHÖK
Elnökválasztáson.

Nagy Simon megérkezett, és kérte, hogy a fentiek ellenére a választmány
hallgassa meg a programját.

A választmány Nagy Simon számára 9 igen szavazattal, egyhangúan
tanácskozási jogot adott.

Nagy Simon ismertette elképzeléseit, majd válaszolt Szenes Áron,
Bernád J.
Zsolt, Laszák Nikolett, Ferenczi Attila, Harangozó József, Kray
Zsuzsanna,
Bosnyák András és Mészáros Csaba kérdéseire.

Szenes Áron, Bernád J. Zsolt, Mészáros Csaba, majd Nagy Simon távozása
után Csupor Mariann, Jancsó Tamás, Ferenczi Attila, Ónodi Ferenc László,
Bernád J. Zsolt, Mészáros Csaba, Szenes Áron hozzászólásával megvitatta,
hogy a TTK HÖK Cseszregi Tamást, Nagy Simont, vagy egyik személyt sem
jelölje az EHÖK Elnökválasztáson.

Szenes Áron javasolta, hogy a TTK HÖK Cseszregi Tamást jelölje az EHÖK
Elnökválasztáson.

Bernád J. Zsolt azt javasolta, hogy a TTK HÖK Cseszregi Tamást és Nagy
Simont jelölje az EHÖK Elnökválasztáson.

A választmány külön szavazást tartott Cseszregi Tamás és Nagy Simon
jelölésének kérdéséről.

A választmány határozatokat hozott a kérdésben.

Seres Alexandra távozott.

A választmány 8 taggal határozatképes.

A választmány 8 igen szavazattal, egyhangúan módosította a további
napirendet, amely a következőképpen alakult:

2. ELTE Egyetemi Napok
3. HÖK-party (Összetartás) beszámoló, elszámolás
4. Kari Tanács és Szenátus napirendi pontjainak tárgyalása (Pedagógikum)
5. EHÖK EB delegált megválasztása
6. Tortúra pályázat
7. Kulcsfelvételi jogok
8. Bejelentések, egyéb

2. ELTE Egyetemi Napok

Ónodi Ferenc László bejelentette, hogy az EEN költségvetés TTK HÖK-re
vonatkozó pályázatát szeretné 300 ezer Ft-ról 500 ezer Ft-ra
módosítani. A
gazdasági biztos tájékoztatta a választmányt, hogy ez belefér a TTK HÖK
költségvetésébe.
Ónodi Ferenc László elmondta, hogy a rendezvény előkészületei
folyamatosan
haladnak. A területen a fák és csonkok eltávolítása gondot okozott a
szervezőknek, ezért feltehetően szükség lesz egy olyan gép kölcsönzésére,
amellyel ezek eltávolíthatóak lesznek.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. HÖK-party (összetartás)

Ónodi Ferenc beszámolt a HÖK party-ról, kérte a választmányt, hogy a
buszbérletre szánt összeget a Kellékek beszerzéséhez csoportosítsa át az
erre vonatkozó költségvetésben.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Kari Tanács és Szenátus napirendi pontjainak tárgyalása (Pedagógikum)

Szenes Áron tájékoztatta a választmányt a témában, és a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar álláspontjáról is.

A választmány Szenes Áron, Bernád József, Magyar Róbert, Jánosi Attila,
Harangozó József hozzászólásával megvitatta a témát.

5. EHÖK EB delegált megválasztása

Szenes Áron Magyar Róbertet jelölte az EHÖK Ellenőrző Bizottságába.
Magyar
Róbert nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Tortúra pályázat

Gonda Zsombor tájékoztatta a választmányt a tortúra pályázatról, és
válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. A tortúra szervezői 50000 Ft
támogatást kértek a TTK HÖK–től.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. Kulcsfelvételi jogok kérése

Lellei Nóra, földrajz és földtudomány szakterületi képviselő és Kray
Zsuzsanna, környezettudomány szakterületi képviselő kulcsfelvételi jogok
kért a Déli Hallgatói Irodához.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8. Bejelentések, egyéb

Határozatok:

139/2007 (IX. 11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 1 igen és 8 nem szavazattal nem jelöli Nagy Simont az EHÖK
Elnökének.

140/2007 (IX.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett Cseszregi
Tamást jelöli az EHÖK Elnökének.

141/2007 (IX.11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az EEN
módosított pályázatát, melyben a támogatását 300 ezer Ft-ről 500 ezer
Ft-ra módosítja.

142/2007 (IX. 11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a HÖK party
költségvetésében a busz bérlésre szánt összeg átcsoportosításra
kerüljön a
Kellékek beszerzéséhez.

143/2007 (IX. 11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan Magyar Róbertet delegálja az
EHÖK Ellenőrző Bizottságába.

144/2007 (IX. 11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal egyhangúan 50000 Ft-tal támogatja a
Tortúra rendezvény, amely összeget a szervezők póló vásárlására
használhatják fel.

145/2007 (IX. 11) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúan kulcsfelvételi jogot ad Kray
Zsuzsannának és Lellei Nórának a Déli Hallgatói Irodához.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.