Emlékeztető a választmány 2007. október 9-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Bosnyák András, Harangozó József Gábor, Jancsó Tamás,
Jánosi
Attila, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Németh István,
Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati joggal; Hóbor Sándor, Köhler
János,
Lengyel Zoltán tanácskozási joggal.

A választmány 9 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek még további
előterjesztések:
Szenes Áron terjesztette be a Tandíj és tüntetés, Harangozó József a
Fizikás gólyabuli és Jancsó Tamás az Eszközbeszerzés napirendi pontokat.
Szenes Áron javasolta, hogy a választmány vegye le a napirendről a Kari
Tanács napirendi pontot.

A választmány a módosításokat 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.

A választmány az alábbi napirendet 9 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta:

1. Gólyabál
2. Eszközbeszerzés
3. Összetartás III.
4. Gólyatábor beszámolók, elszámolások
5. Fizikus gólyabuli
6. Tandíj és tüntetés
7. Bejelentések, egyéb

1. Gólyabál

Ónodi Ferenc tartott beszámolót a Gólyabál szervezésének alakulásáról.

A választmány vitát folytatott arról, hogy a Gólyabálra ki kapjon VIP
jegyet.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Eszközbeszerzés

Jancsó Tamás és Ónodi Ferenc terjesztették be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Összetartás III.

A választmány vitát folytatott arról, hogy a hétvégi összetartás a kevés
jelentkező miatt ne a tervezett háromnapos, hanem két napos kirándulás
legyen.

4. Gólyatábor beszámolók, elszámolások

Jancsó Tamás számolt be a gólyatáborok elszámolásának állásáról.
A matematika alapszakos gólyatáborról megérkezett a kért beszámoló.

A Böfi gólyatábor elszámolásai még folyamatban vannak.

A kémia alapszakos gólyatábor főszervezőinek sikerült megnyugtató
közelien
beszámolniuk a hiányzó 100000 Ft hollétéről. 20 ember igazolta, hogy
mivel
hamarabb távoztak a gólyatáborból, így visszakapták befizetett pénzük egy
részét.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben.

5. Fizikus gólyabuli

Harangozó József terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Tandíj és tüntetés

Magyar Róbert javasolta, hogy arról folytasson vitát a választmány, hogy
a TTK HÖK támogatja-e a tüntetést, és erről hogyan tájékoztassa a
hallgatókat.

Szenes Áron tájékoztatta választmányt arról, hogy a HÖOK közgyűlésen
Cseszregi Tamás, EHÖK elnök képviselte az ELTE TTK Hallgatói
Önkormányzatát, de erről még nem érkezett meg a tájékoztatás, amint ez
megtörténik, beszámol róla a választmánynak.

A választmány vitát folytatott a TTK HÖK álláspontjáról, a tandíjat
illetően és a tüntetésről.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben.

7. Bejelentések, egyéb

Seres Alexandra tájékoztatta a választmányt arról, hogy a jutalom keret
elosztása ügyében a következőképpen döntöttek az előző választmányon
meghatalmazottak: A tanulmányi öszöndíjból 3 millió Ft-ot, az ISZTK-ból 1
millió Ft-ot és a jutalom keretből 1 millió Ft-ot fognak levonni.

Seres Alexandra tájékoztatta a választmányt arról, hogy október 9-én
kiutalásra kerültek a tanulmányi, szociális, közéleti ösztöndíjak.

Magyar Róbert tájékoztatta a választmányt arról, hogy október 11-én,
csütörtökön egy kulturális teaest keretében Mérő Lászlóval lesz
beszélgetés az Arénában, amelynek Szemes Péter a főszervezője.

Magyar Róbert bejelentette, hogy Lakó Viktória, Hermann Gábor és Szemes
Péter elálltak a kulcsfelvételi jog kérelmüktől.

Szenes Áron bejelentette, hogy Nagy Melinda kap HÖK-ös simkártyát, és
hogy
visszaveszik vagy letiltják azoknak az embereknek a HÖK-ös simkártyáját,
akik már nem segítik a hallgatói önkormányzat munkáját.

Határozatok:

160/2007 (XI.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja, hogy az
elnökhelyettesek a Gólyabálra VIP meghívót kapjanak.

161/2007 (XI.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúlag 93000 Ft-tal támogatja pénzvizsgáló (uv),
kábeldobozok, elosztók, reflektorok, hitelesített italmérce, takarófólia
és 100000 Ft-tal tálcák, dugóhúzók, takaróanyagok, pénzszámláló-gép,
kordonszalag, kordonkötelek és műanyag talp (kábelek fektetése)
beszerzését.

162/2007 (XI.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Matematika alapszakos
gólyatábor beszámolóját.

163/2007 (XI.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kémia
alapszakos gólyatábor elszámolását.

164/2007 (XI.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan 10000 Ft-tal támogatja a Fizikus gólyabuli
megrendezését.

165/2007 (XI.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
6 igen és 2 nem szavazattal nem támogatja, hogy azok a hallgatók, akik
minden tárgyukat teljesítették tandíjat fizessenek. Csak azok a hallgatók
fizessenek tandíjat, akik egy vagy több tárgyukat nem teljesítették, és
azt újra fel kell venniük.

166/2007 (XI.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
6 igen és 2 nem szavazattal a tandíjat (FER) jelenlegi formájában
elutasítja.

167/2007 (XI.9) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan támogatja, hogy a hallgatói önkormányzat a
rendelkezésre álló információs csatornákon keresztül tájékoztassa a
hallgatókat a demonstrációról.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.