Választmányi emlékeztető a 2007. október 2-i üléséről

Jelen vannak: Bosnyák András, Ferenczi Attila, Jancsó Tamás, Jánosi
Attila, Kürtösi Szilvia, Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Németh István,
Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati joggal; Benedek László, Bodó Máté,
Bunyik Karina, Farkas Norbert, Gönci Balázs, Juhász Krisztina, Laszák
Nikolett, Lengyel Zoltán, Mécs Anna, Köhler János, Nagy Melinda, Orha
László, Szatmári Zsuzsanna tanácskozási joggal.

A választmány 10 taggal határozatképes.

A választmány 10 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Juhász Krisztina, Szatmári Zsuzsanna, Orha László, Benedek László és
Farkas Norbert számára.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkeztek további
előterjesztések.

Seres Alexandra terjesztette be a juttatási keret napirendi pontot.

A választmány 8 igen szavazattal a Juttatási keret pontot napirendi
pontként tárgyalja.

Bosnyák András terjesztette be a Kémiás gólyaavató pályázatot.

A választmány 1 igen, 4 nem és 3 tartózkodás mellett nem tárgyalta napi
rendi pontként a Kémiás gólyaavató pályázatot.

Szenes Áron javasolta, hogy a választmány halassza el későbbre a
Gólyatábor elszámolás napirendi pontot.

A választmány 2 igen, 3 nem és 5 tartózkodás mellett nem a halasztotta el
a Gólyatábor elszámolás napirendi pontot.

Szenes Áron javasolta, hogy a választmány vegye le napirendről a
Mentortábor beszámoló és elszámolás pontot.

A választmány 2 igen, 3 nem és 5 tartózkodással nem támogatta a
javaslatot.

A választmány 9 igen, 1 nem szavazat mellett elfogadta az alábbi
napirendet:

1. Mentortábor beszámoló és elszámolás
2. Gólyabál
3. Gólyatábor elszámolások
4. Nemzeti Parkos túra
5. Matekos gólyaavató beszámoló, elszámolás
6. Matekos teaest pályázat
7. Kulcsfelvételi jog kérelem
8. Nyúz ösztöndíjak
9. Juttatási keret
10. Bejelentések

1. Mentortábor beszámoló és elszámolás

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Gólyabál

Szenes Áron és Németh István tájékoztatták a választmányt a Gólyabál
szervezésének alakulásáról.

3. Gólyatábor elszámolások

Kémia alapszakos gólyatábor:

A kémia gólyatábor főszervezői megtartották beszámolójukat, majd
válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre.
A szervezők távollétében a választmány vitát folytatott az elszámolás
elfogadásáról.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

Matematika alapszakos gólyatábor
A matematika gólyatábor egyik főszervezője megtartotta a gt beszámolóját,
majd válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

Böfi gólyatábor
A gólyatábor egyik főszervezője megtartotta a gt beszámolóját, majd
válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.

A szervező távollétében a választmány vitát folyatott az elszámolás
elfogadásáról.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

Geo-bio gólyatábor (Bódvarákó)
A gólyatábor egyik főszervezője megtartotta a gt beszámolóját,
majd válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.

A szervező távollétében a választmány vitát folyatott az elszámolás
elfogadásáról.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Nemzeti Parkos túra

Mészáros Csaba tájékoztatta a választmányt a Nemzeti Parkos túra
szervezésének állásáról.

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan előrébb hozza a Nyúz
ösztöndíjak napi rendi pontot.

5. Nyúz ösztöndíjak

Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Matekos gólyaavató beszámoló, elszámolás

Magyar Róbert beszámolt a Matekos gólyaavatóról.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. Matekos teaest pályázat

Magyar Róbert terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8. Kulcsfelvételi jogok kérése, belépőkártya igénylése

Pénzes Angelika kulcsfelvételi jogot kért a Déli Hallgatói Irodához.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

Magyar Róbert kulcsfelvételi jogot kért Hermann Gábor, Lakó Viktória és
Szemes Péter számára a Déli Hallgatói Irodához.

A választmány 4 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem adott
Lakó Viktória, Hermann Gábor és Szemes Péter számára kulcsfelvételi jogot
a Déli Hallgatói Irodához.

Pénzes Angelika belépőkártyát igényelt.

A választmány 2 igen, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem
támogatta Pénzes Angelika belépőkártya igénylését.

9. Juttatási keret

Seres Alexandra terjesztette be a napirendi pontot. Elmondta, hogy
januártól augusztusig az előirányzó keretet túlléptük, így a fennmaradó 4
hónapra el kell osztani ezt a mínusz összeget. Az önkormányzatra van
bízva, hogy melyik keretből vegye le ezt az összeget. Hogy ne kelljen
választmány elé bevinni, ha esetleg gyorsan kell dönteni, így a
Választmány bízzon meg embereket, hogy döntsenek erről.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

10. Bejelentések, egyéb

Szenes Áron bejelentette, hogy a legutóbbi ülésén a Szenátus
megalapította
az ELTE Hallgató Karrier- és Szolgáltató Központot, és elfogadta a
Pedagógikumot.

Seres Alexandra tájékoztatta a választmányt arról, hogy folyik a
szociális
támogatás hiánypótlása és bírálása.

Határozatok:

150/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a Mentortábor
beszámolóját és elszámolását.

151/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
10 igen szavazattal egyhangúan elhalasztja a kémia alapszakos gólyatábor
elszámolásának elfogadását későbbi időpontra, és felkéri a szervezőket,
hogy a felmerült problémákra választ adjanak. Amennyiben a felmerült
problémákra (ifa beszedése, korábban hazautazók költségének
visszatérítése) kielégítő választ nem adnak, abban az esetben az
Önkormányzat fegyelmi eljárás kezdeményezését helyezi kilátásba. A
választmány az elszámolás koordinálását a kémia szakterületi koordinátor
felügyeletére bízza.

152/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a matematika alapszakos
gólyatábor elszámolását abban az esetben, ha gólyatábor beszámolója
(programok, résztvevők) is kiküldésre kerül a következő választmányig.

153/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja a Böfi gólyatábor
elszámolását, azzal a kitétellel, ha a főszervezők bemutatják a gazdasági
biztosnak a hiányzó átvételi elismervényeket.

154/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja a Geo-bio gólyatábor
elszámolását.

155/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Nyúz ösztöndíjakat.

156/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a Matekos gólyaavató
elszámolását, abban az esetben ha a főszervező elfogadható számlát hoz a
támogatott összegről.

157/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Matekos teaestet minden héten
5000 Ft-tal, visszamenőleg az előző három teaestet is.

158/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, 2 tartózkodással kulcsfelvételi jogot adott Pénzes
Angelikának a Déli Hallgatói irodához.

159/2007 (X.2) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
9 igen szavazattal, egyhangúan felhatalmazza az elnököt és az
elnökhelyetteseket a juttatási keretek elosztására.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.