Lukács Károly elnöki pályázata 2019

A 2019-es választásokon két elnöki pályázat érkezett, Lukács Károly pályázatát alább olvashatjátok teljes terjedelmében. 

 

Lukács Károly

Lukács Károly

elnökjelölt

Fabó Dorina

Fabó Dorina

elnökhelyettes-jelölt

„…rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
 

Lukács Károly vagyok. 1991-ben, Budapesten születtem. A csepeli Kék Általános Iskola (ma Arany János) elvégzése után a Jedlik Ányos Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. 2010 őszén nyertem felvételt az ELTE TTK Földrajz alapszakára, ahol 2014 tavaszáig folytattam tanulmányokat az akkori osztott rendszerű tanárképzésben történelem minorral. 2014 őszén újrafelvételt nyertem földrajz BScre, amelyet környezetföldrajz specializációval 2017 tavaszán végeztem el. 2017 őszén kezdtem meg geoinformatika specializáción a geográfus MSc-t.

Érdekképviseleti tevékenységgel viszonylag későn kezdtem foglalkozni, mindössze 2013 tavaszától vagyok az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagja, ezt követően egy ideig a Kari Tanácsba is delegált a Küldöttgyűlés, valamint még mindig tagja vagyok az Intézeti Tanácsnak. Érdekképviseleti múltamba beletartozik egy kevés EHÖK küldöttgyűlési tagság illetve póttagság, 2 hét kommunikációs elnökhelyettesség, némi EHÖK ellenőrző bizottsági elnökség. Továbbá a TTK HÖK által alapított ELTE TTK Hallgatói Alapítványnak voltam korábban kuratóriumi titkára, majd pedig kuratóriumi elnöke.

Az eddig felhalmozott tapasztalatomat most azért szeretném elnökként is a közösség szolgálatába állítani, mert az elmúlt időszakban az elnöki munka puszta kritikája nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy az általam kívánatosnak ítélt mederbe segítsem a hallgatói érdekképviseletet. Ebből kifolyólag az alább részleteiben kifejtett elnöki-elnökhelyettesi programunkban nem csupán konkrét, időszerű, és a jövőre vonatkozó feladatokat tűzünk ki magunk elé, de az elmúlt évek elnöki pályázatainak meg nem valósult célkitűzéseit is a zászlónkra tűzzük és megvalósításukat szintén küldetésünknek tekintjük.

Fabó Dorina vagyok, másodéves földrajzos hallgató. Középfokú tanulmányaimat Szarvason végeztem a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban 2017-ben. Már a gimnázium első éveiben érdekelt a közéleti tevékenység és a diákönkormányzat működése, utóbbiba azonban csak az utolsó gimnáziumi évemben kapcsolódtam be. Az egyetemre bekerülve igyekeztem szerves részévé válni a hallgatói mozgalomnak. Elsőévesként már jelentkeztem mentornak és képviselőnek egyaránt. 2018 tavaszán a Földrajzos Klub elnökének választott az egyesület közgyűlése, valamint jelenleg is tagja vagyok a Földrajz- és Földtudományi Intézeti Tanácsnak. Mindezek mellett számos rendezvényen veszek részt segítőként vagy akár szervezőként.

Noha még csak egy éve vagyok aktív tagja a közéletnek, a Hallgatói Önkormányzat hatékonyságát és megítélését látva ez inkább előny. Sikerült átlátnom az érdekképviselet működését, és szeretném fiatalos lendülettel, régi beidegződések gátja nélkül kivenni a részem a Hallgatói Önkormányzat vezetéséből.

a teljes pályázat

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.