képviselőválasztás

Kedves Hallgatótársak!

Véget ért a jelöltállítási időszak, az alábbiakban olvashatjátok a képviselőjelöltek névsorát és bemutatkozásait, valamint a beérkezett elnöki pályázatot!

Képviselőjelöltek 2024


Gombás András elnöki pályázat

 

Ne feledjétek, szavazni majd a Neptun Unipoll felületén fogtok tudni április 8-tól!

Kedves Hallgatótársak!

Választások

A Választási bizottság rendkívüli ülésén az EHÖK Küldöttgyűlés 47/2020. (IX.9.) ELTE HÖK KGYH határozata alapján az alábbiakban módosította a jelöltállítási és nyilatkozatleadási határidőket:
A válásztás időrendje: 

Jelöltállítási időszak: 2020. 09. 10. 20:00 – 2020. 09. 18. 23:59
Nyilatkozat leadási határideje: 2020. 09. 10. 20:00 – 2020. 09. 18. 23:59
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2020. 09. 19.
Bemutatkozási időszak: 2020. 09. 19. – 2020.09.26.
Szavazási időszak: 2020. 09. 27. 00:00 - 2020.10.11. 23:59
Eredményhirdetés: 2020. 10. 13.

Fontos még:
A dokumentumok személyesen történő leadása nem lehetséges, így elektronikus formában tudjátok majd elküldeni a bizottság részére. (Valamint postai úton is le tudjátok adni a 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A Hallgatói Iroda címre, amennyiben az elektronikus módszer nem lehetséges számotokra.)

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága képviselőválasztást ír ki, az ELTE HÖK rendelkezése alapján a 2016-2017-es választási ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kerülnek megválasztásra.

Képviselőnek indulhat az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat minden tagja. Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy egyébként a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytat tanulmányokat. 

Jelöltállítási időszak: 2016.03.16. 00:00 – 2016.03.22 23:59 és 2016.03.30.00:00 – 2016.04.01. 23:59
Nyilatkozat leadási határideje: 2016.03.16 8:00 - 2016.04.04. 16:00
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 2016.04.04. 20:00
Szavazási időszak: 2016.04.08. 00:00 - 2016.04.22. 23:59
Eredményhirdetés: 2016.04.26.

 A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén keresztül kerül lebonyolításra.

A képviselőjelölteknek jelentkezésüket elektronikus formában kell leadni az Önkormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.hu/elte-ttk-hok-kepviselojelentkezes). A jelentkezés elfogadásának feltétele, egy írásbeli nyilatkozat  leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75).

A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2016. 03. 07.

Választási Bizottság
ELTE TTK HÖK

 
Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága képviselőválasztást ír ki, az ELTE HÖK Alapszabály rendelkezése alapján a 2015-2016-os választási ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kerülnek megválasztásra.
 
Képviselőnek indulhat az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat minden tagja. Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon, tanári modulon, vagy tanárszakon folytatnak tanulmányokat.
 
A jelöltállítási időszak: 2015. március 18. - 2015. március 29. 12.00, a nyilatkozatot 2015. március 30. 12.00-ig lehet leadni az Északi Hallgatói Irodában
Határidőmódosítás!!!!!
 
Jelöltállítási időszak meghosszabbítva: 2015.03.30 21:00 - 2015.03.31. 14:00
Nyilatkozat módosított leadási határideje 2015.03.31 10:00 - 2015.03.31. 18:00
 
Az eredményhirdetés és a szavazás az eredeti határidők szerint zajlik.
Eredmény kihirdetése: 2015. április 01.
Szavazási időszak: 2015. április 2. - 2015. április 16. 
 
 A szavazás a NEPTUN felületén keresztül kerül lebonyolításra. A szavazási időszakot a Választási Bizottság egy alkalommal meghosszabbíthatja.
 
A képviselőjelöltek a TTK HÖK weboldalán keresztül tudnak jelentkezni.

Jelentkezni ITT tudsz

 
A jelentkezés leadásának végső határideje 2015. március 29. 12.00
A nyilatkozat leadásáanak végső határideje 2015. március 30. 12.00

A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2015 március 11.

A Választási Bizottság nevében:
Székely Gellért
a Választási Bizottság elnöke

 
 
 

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága képviselőválasztást ír ki a 2014-2015-ös választási ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kerülnek megválasztásra.
A szavazási időszak: 2014. szeptember 29. - 2014. október 10.

A választási időszak 2014. október 16-ig meghosszabbításra került!

Képviselőválasztás végeredménye megtekinthető ITT !

A Képviselőválasztással kapcsolatos minden információ(választás kiírása, képviselőjelöltek bemutatkozása,szavazási időpontok és helyszínek stb.) megtalálható ITT.

 


 

A Választási Bizottság bonyolítja le a TTK Hallgatói Önkormányzatá­nak képviselőválasztását, amely idén ősszel kerül lebonyolításra. Ehhez a felelősségteljes feladathoz keresünk lelkes hallgatókat.

A Választási Bizottság tagjait az Önkormányzat tagjai közül választja a Küldöttgyűlés.

A Bizottság tagja nem jelentkez­het képviselőnek a következő válasz­tási ciklusra(2014/15.)

A Választási Bizottság tagjainak megválasztását a tervek szerint a TTK HÖK Küldött­gyűlése szeptember 04-ei rendkívüli ülésén veszi napirendre,amely mindenki számára nyitott.
http://ttkhok.elte.hu/meghivo-rendkivuli-kuldottgyulesre-2014-09-04-csutortok-1830-e-0-89

A tagok megválasztása után a Bizottság egy alakuló ülésen áll fel, ahol elkezdik munkájukat: először elnököt választanak maguk közül, aki koordinálni fogja a Bizottság mun­káját. Ez általában egy tapasztaltabb ember szokott lenni, aki már a korábbi években is volt a Választási Bizottság tagja, de legalábbis közelebbről isme­ri a választási rendszert és az ezzel kapcsolatos általános teendőket. Ezek után írja ki a Bizottság a képviselővá­lasztást, mely jelöltállítási és szavazá­si időszakból áll. A jelöltállítást meg kell jelentetni az Önkormányzat lapjában, a Tétékás Nyúzban, illetve a ttkhok.elte. hu honlapon. A jelöltállítási időszak után a beérke­zett jelentkezési űrlapokat a Bizottság összesíti,majd következik a szavazási időszak. A szavazá­si időszaknak min. 7 max. 14 oktatási napon át kell tartania.

A választás érvé­nyes, ha azon a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak leg­alább 25 százaléka igazoltan részt vett.

Az idei évben minden reménység szerint, először fog elektronikus módon lezajlani a választás,így jelentősen megkönnyíti a Választási Bizottsági tagok dolgát,a korábbi választásokhoz képest.

Miután véget ért a szavazási időszak, a Bizottság és összesíti a leadott szavazatokat, majd kihirdeti az eredményt.

Ha nem szeretnél képvi­selőnek indulni az idei választásokon, viszont motivációt érzel a fenti össze­foglalás után magadban,vagy tudsz olyat aki szívesen lenne VB tag, akkor jelentkezz a Választási Bizottságba TTK HÖK Ellenőrző Bizottságánál az eb(kukac)ttkhok. elte.hu címen a Küldöttgyűlésig.

Horváth Tamás
ELTE TTK HÖK
Ellenőrző Bizottság elnöke

A Nemzeti Felsőoktatási törvény és az ELTE TTK HÖK Alapszabály 46. § rendelkezése szerint a telejesidejű nappali képzésben résztvevők legalább 25%-ának részvétele esetén érvényes a választás. A Választási Bizottság megállapította, hogy a választás érvényes, hiszen ez az arány idén 28,22%. 

A szavazatok összesítése után, a következő eredmény alakult ki:

BIOLÓGIA szakterület választási csoport (9 jelölt) Beérkezett szavazatok száma: 253 (22,52%) Érvényes szavazatok száma: 253

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Tóth Róza

157

62,06%

Kovács Fanni

133

52,57%

Szabó Péter

130

51,38%

Vörös Éva

110

43,48%

Flaisz Fanni Pálma

93

36,76%

Bohár Balázs

90

35,57%

Szabó Tamás

90

35,57%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Annár Dorina

81

32,02%

Póttagnak megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Bukuli Vanda

53

20,95%

 

FIZIKA szakterület választási csoport (7 jelölt) Beérkezett szavazatok száma: 189 (32,70%) Érvényes szavazatok száma: 189

 

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Enyingi Vera Atala

125

66,14%

Miklós-Kovács Janka

96

50,79%

Kovács Olivér

82

43,39%

Pintér Ádám Balázs

80

42,33%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Hegedüs Dávid

57

30,16%

Dologh Bence Ervin

52

27,51%

Póttagnak megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Baranyi Marcell

48

25,40%

 

FÖLDRAJZ ÉS FÖLDTUDOMÁNYI szakterület választási csoport (11 jelölt) Beérkezett szavazatok száma: 350 (23,91%) Érvényes szavazatok száma: 350

 

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Skobrák Tibor

195

55,71%

Zakariás Barbara

182

52,00%

Csóka Krisztián

181

51,71%

Budafai Viktória

133

38,00%

Vara Bálint

110

31,43%

Bálint Sára

95

27,14%

Góth Roland

94

26,86%

Mihály Eszter

83

23,71%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Lukács Károly

78

22,29%

Lendvai Péter Tamás

69

19,71%

Póttagnak megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Böröndi Dávid

58

16,57%

 

KÉMIA szakterület választási csoport (5 jelölt) Beérkezett szavazatok száma: 193 (32,60%) Érvényes szavazatok száma: 193

 

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Nagy Katalin

134

69,07%

Érsek Gábor

108

55,67%

Bozsér Bernadett

106

54,64%

Hegedüs György

89

45,88%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Garamszegi Gergő

72

37,11%

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI szakterület választási csoport (5 jelölt) Beérkezett szavazatok száma: 126 (28,06%) Érvényes szavazatok száma: 126

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Koczur Szilvia

74

58,73%

Bérces Bence István

63

50,00%

Visnovitz Márton

51

40,48%

László Dorina

47

37,30%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Máthé Ágnes

46

36,51%

 

MATEMATIKA szakterület választási csoport (9 jelölt) Beérkezett szavazatok száma: 327 (31,50%) Érvényes szavazatok száma: 327

Képviselőnek megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Kuti Péter

221

67,58%

Hermán Dániel

184

56,27%

Nyitrai Károly

146

44,65%

Nagy Richárd

142

43,43%

Ágoston Dóra Csenge

139

42,51%

Fáki Anna

110

33,64%

A kiosztandó helyek egyikén került be:

Név

Szavazat

Százalék

Hoksza Zsolt

90

27,52%

Nagy Klaudia Irén

75

22,94%

Póttagnak megválasztva:

Név

Szavazat

Százalék

Korsós Dávid

73

22,32%

Összesített póttag sorrend:

1 Bukuli Vanda
2 Baranyi Marcell
3 Korsós Dávid
4 Böröndi Dávid

ELTE TTK HÖK 2013/2014-as ciklus most megválasztott képviselői

A kiosztandó helyen bekerült képviselők is ugyanúgy szavazati joggal vesznek részt majd az alakuló Küldöttgyűléstől kezdve mint a többi képviselő.

1. Ágoston Dóra Csenge
2. Annár Dorina
3. Bálint Sára
4. Bérces Bence István
5. Bohár Balázs
6. Bozsér Bernadett
7. Budafai Viktória
8. Csóka Krisztián
9. Dologh Bence Ervin
10. Enyingi Vera Atala
11. Érsek Gábor
12. Fáki Anna
13. Flaisz Fanni Pálma
14. Garamszegi Gergő
15. Góth Roland
16. Hegedüs Dávid
17. Hegedüs György
18. Hermán Dániel
19. Hoksza Zsolt
20. Koczur Szilvia
21. Kovács Fanni
22. Kovács Olivér
23. Kuti Péter
24. László Dorina
25. Lendvai Péter Tamás
26. Lukács Károly
27. Máthé Ágnes Réka
28. Mihály Eszter
29. Miklós-Kovács Janka
30. Nagy Katalin
31. Nagy Klaudia Irén
32. Nagy Richárd
33. Nyitrai Károly
34. Pintér Ádám Balázs
35. Skobrák Tibor
36. Szabó Péter
37. Szabó Tamás
38. Tóth Róza
39. Vara Bálint
40. Visnovitz Márton
41. Vörös Éva
42. Zakariás Barbara

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága képviselőválasztást ír ki a 2013-2014-es választási ciklusra vonatkozóan, melynek során az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai kerülnek megválasztásra.

Képviselőnek indulhat az ELTE TTK minden hallgatója. (Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytatnak tanulmányokat.)

VÁLTOZÁS!

A jelöltállítási időszak: 2013. április 17. – 2013. május 3.
A szavazási időszak: 2013. május 6. - 2013. május 14.

A szavazás pontos időpontjai és a szavazás helyszínei később kerülnek kihirdetésre a TTK HÖK weboldalán és lapjában.  A szavazási időszakot a Választási Bizottság egy alkalommal meghosszabbíthatja.

A SZAVAZÁS MEGHOSSZABÍTVA! RÉSZLETEK ITT

A képviselőjelöltek jelentkezési lapot az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) tudnak kérni, vagy letölthető innen is.

A jelentkezési lapokat az Északi Hallgatói Irodában lehet leadni az iroda nyitvatartási idejében.

A leadás végső határideje 2013.május 3. (Péntek) 14:00.

A fényképeket és a bemutatkozásokat a vbelnok@ttkhok.elte.hu címre 2013. május 3 (péntek) este 18 óráig lehet elküldeni.


A képviselőválasztás eredménye ellen a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnökének és az ELTE TTK HÖK székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott levélként postai úton kell benyújtani.

További információ vbelnok(kukac)ttkhok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2013. április 16.

A Választási Bizottság nevében:

Költő Enikő
a Választási Bizottság elnöke

 A Választási Bizottság bonyolítja le a TTK Hallgatói Önkormányzatá­nak képviselőválasztását, amely idén is tavasszal kerül lebonyolításra. Ehhez a felelősségteljes feladathoz keresünk lelkes hallgatókat.

A Választási Bizottság tagjait az Önkormányzat tagjai közül választja a Küldöttgyűlés vagy a Választmány. Az Önkormányzat tagja minden olyan hallgató, akinek alapkara az ELTE TTK, vagy akik a Karon minor szak­irányon vagy tanári modulon tanulnak és az Egyetemen hallgatói jogviszo­nyuk van.

Mivel az ELTE TTK HÖK új Alapszabálya nem került felterjesztésre a legutóbbi Szenátusra, így a következő Küldöttgyűlésen (árhatóan áprilisban) tudunk csak VB tagokat választani. Ezért a Választási Bizottság
továbbra is várja a jelentkezőket az eb(kukac)ttkhok.elte.hu címen.

A Bizottság tagja nem jelentkez­het képviselőnek a következő válasz­tási ciklusra (tanévre).

A Választási Bizottság tagjainak megválasztását a tervek szerint a TTK HÖK Küldött­gyűlése március 12-ei ülésén veszi napirendre,az ülés szokás szerint este 6 órakor kezdődik,helyszíne: É 0.87 (Marx terem).

A tagok megválasztása után a Bizottság egy alakuló ülésen áll fel, ahol elkezdik munkájukat: először elnököt választanak maguk közül, aki koordinálni fogja a Bizottság mun­káját. Ez általában egy tapasztaltabb ember szokott lenni, aki már a korábbi években is volt a Választási Bizottság tagja, de legalábbis közelebbről isme­ri a választási rendszert és az ezzel kapcsolatos általános teendőket. Ezek után írja ki a Bizottság a képviselővá­lasztást, mely jelöltállítási és szavazá­si időszakból áll. A kiírást meg kell jelentetni az Önkormányzat lapjában, a Tétékás Nyúzban, illetve a ttkhok.elte. hu honlapon. A jelöltállítási időszak (min.10 oktatási nap) után a beérke­zett jelentkezési űrlapokat a Bizottság összesíti, és ezek alapján elkészíti a sza­vazólapokat, melyeken szerepelnek a jelöltek, fényképükkel és szakjukkal illetve bemutatkozásukkal. A szavazá­si időszaknak min. 7 max. 14 oktatási napon át kell tartania. A választás érvé­nyes, ha azon a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak leg­alább 25 százaléka igazoltan részt vett.

A Bizottság tagjai bonyolítják le a választás operatív részét is, ők adják az urnáknál a szavazólapot, és ők figyelik, hogy ne történjen visszaélés. Miután véget ért a szavazási időszak, a Bizottság összeszámolja és összesíti a leadott szavazatokat, majd kihirdeti az eredményt. Ha nem szeretnél képvi­selőnek indulni az idei választásokon, viszont motivációt érzel a fenti össze­foglalás után magadban, jelentkezz a Választási Bizottságba TTK HÖK Ellenőrző Bizottságánál az eb(kukac)ttkhok. elte.hu címen április  15-ig !(az időpont még bizonytalan) Kérdéseitekkel kérlek, for­duljatok hozzám, a fenti e-mail címen, vagy fogadóóránkban személyesen is megkereshettek (Péntekenként 10-12 Déli hallgatói iroda: D.00.732)

 

Sik Zsuzsanna Brigitta

ELTE TTK HÖK
Ellenőrző Bizottság elnöke

A Választási Bizottság május 24-i döntése alapján május 29-én (kedden) mozgóurnás pótszavazást tart.

A mozgóurna útvonala és időpontjai:

9:00-9:45 Déli épület, Nagy előadók előtti terület
10:00-11:15 Északi épület, KTCS porta-0.65-0.62-es előadók előtti folyosó

11:30-12:30 Déli épület, Nagy előadók előtti terület
12:45-13:45 Északi épület, KTCS porta-0.65-0.62-es előadók előtti folyosó

14:00-14:30 Déli épület, Nagy előadók előtti terület
14:45-15:30 Északi épület, KTCS porta-0.65-0.62-es előadók előtti folyosó

15:45-16:30 Déli épület, Nagy előadók előtti terület

Oldalak

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.