Jeges Viktor Péter elnöki pályázata 2020

A 2020-as választásokon egy pályázat érkezett, alább olvashatjátok teljes terjedelmében. 

 

Jeges Viktor Péter

elnökjelölt

Hambuch Mátyás

elnökhelyettes-jelölt

"Az elmés mondások többnyire ismétlések."
-Voltaire

Jeges Viktor Péter vagyok, 1998. 02. 23-án láttam meg a napvilágot Budapesten. Tanulmányaimat Budapesten végeztem, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, majd 2016- ban nyertem felvételt az ELTE TKK Fizika BSc szakjára, az idei évben kezdem a Fizikus MSc képzést. Jövőben célom, hogy minél többet megismerhessek e tudományterületből, láthassam, érthessem a fizika jelenlegi élvonalába tartozó kutatásokat, esetleg egyszer még én is hozzájárulhassak a világ mélyebb megértéséhez. Az ELTE TTK Hallgató Önkormányzatban végzett munkám a 2017-es mentorrendszerben indult, itt mentor voltam, rákövetkező évben mentorfelelős, majd a 2019-es gólyatábor hallgatói főszervezője. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat Küldöttgyűlésének póttagjává választottak másodéves koromban, később bekerültem a Küldöttgyűlésbe, majd az azt követő két ciklusban képviselővé választottak. Bár Tisztségviselői pozíciót sosem töltöttem be, mindig igyekeztem minél mélyebben átlátni az Önkormányzat működését, keresni azon területeket, ahol érdekképviselet útján a hallgatóságot különböző előnyökhöz tudjuk juttatni. Elődöm mandátumának megszűnése után 2020. 07. 07-én az Önkormányzat Küldöttgyűlése ügyvivő elnöknek választott, az alapszabálynak megfelelően három hónapra, mely idő alatt szerencsére megszervezhetőek az általános választások.

A hallgatói érdekképviselet létét, annak törvényben rögzített garanciáját egy rendkívül fontos dolognak tartom. Az egyetem intézményére szeretek úgy tekinteni, mint egy szellemi műhely, ahol az egyetem minden polgára azon fáradozik, hogy saját és társai tudását bővítse, a választott tudományterülete keretei közt létrejött tudásmennyiséget bővítse. Mint ilyen közösség, fontos, hogy minden tag szava hallatsszon, a hallgatók részéről ezt a szerepet, az oktatói gárda felé egyfajta hangosbeszélőként a Hallgatói Önkormányzat látja el. Itt fontos megjegyeznem, hogy az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat mi vagyunk mind, akik egyetemünk ezen karán tanulunk, s mint ilyenek, részei vagyunk az ELTE Hallgatói Önkormányzatának is. Persze egy képviseleti demokratikus rendszer működésének elengedhetetlen feltételei, a képviselők és képviseltek közti kommunikáció, az átláthatóság. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy rendszeresen megrendezésre kerüljenek Szakterületi Csoportülések, melyeken az Önkormányzat Tisztségviselői, szakos Képviselői tájékoztatni tudják a hallgatókat folyamatban lévő ügyekről, kikérhetik véleményüket, ötleteiket a jövő teendőivel kapcsolatban. Mindemellett persze a Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak, így arra is szeretettel várunk minden érdeklődő hallgatót.

Sajnos, a jelen kialakult járványhelyzetben a személyes kapcsolattartás nehézkes, reméljük visszatérhet az ügymenet a normális kerékvágásba hamarosan, hiszen szemtől szemben megtárgyalni ezen dolgokat sokkal emberibb. Ennek megfelelően, megválasztásom esetén én is igyekezni fogok az érdekképviseleti munkát minél közelebb hozni minden hallgató számára, hiszen önrendelkezésünk olyan kincs, amelyet csak így tudunk megőrizni és tartalommal megtölteni, ez mindannyiunk közös feladata. Keressetek engem is bátran, igyekszem minden kérdést legjobb tudomásom szerint megválaszolni. Az alapszabályunk alapján pályázatomnak tartalmaznia kell a megválasztásom esetén kinevezni kívánt elnökhelyettes adatait, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy személyét is be tudja mutatni, így alább az ő bemutatkozását olvsahatjátok, majd az általunk megvalósítani kívánt programot. Ebben találtok rövid- és hosszútávú terveket is, melyek nem feltétlenül egy ciklus alatt megvalósíthatóak, azonban hiszem, hogy az általunk képviselt értékrend részei, így azokkal kapcsolatban érdemes elkezdeni építkezni.

 

Hambuch Mátyás vagyok, végzős, földrajz-történelem osztatalan tanárszakos hallgató. 2013-ban érettségiztem Pécsett, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumban, majd felvételt nyertem az ELTE BTK régészet szakjára. 2014-ben, egy évvel később kezdtem tanulmányaim tanárszakon. A középiskolás éveim alatt részt vettem a DÖK munkájában és tagja lettem a Kutató Diákok Országos Szövetségének, ahol 2011-ben humán tagozatvezető-helyettes, 2012-ben elnök, majd 2013-ban ügyvezető elnöki pozíciót töltöttem be.

Az ELTE TTK-n 2016-ban kezdtem el az egyetemi közélettel foglalkozni, ekkortól 2 éven keresztül voltam mentor. Fontos motiváció volt, hogy az első évüket kezdő hallgatóknak segíteni tudjak a tanulmányi előmenetelükben, valamint az egyetem közösségébe való beilleszkedésükbe. Igyekeztem minél erősebb közösséget formálni a hozzám került csapatokból, mivel tapasztalatom szerint csak egy motiváló-segítő közegben lehet megfelelően teljesíteni a tanulmányaink során. 2019-ben csapatvezetőként is kipróbálhattam magam, itt a mentorok, a gólyák és a gólyatábor szervezői között voltam a kapocs.

Az ELTE TTK Küldöttgyűlésébe 2016-ban választottak be, azóta megszakítás nélkül tagja vagyok a testületnek. A küldöttek legfontosabb feladata többek között az elnök, az elnök helyettes és a tisztségviselők munkájának ellenőrzése. Véleményem szerint egy jól működő Küldöttgyűlés rá tud világítani olyan problémákra, amelyek a mindennapi működés során esetleg nem tűnnének fel. Észrevételeikkel, tanácsaikkal még alaposabb munkára sarkalhatják és segíthetik a tisztségviselői gárdát. 2018 nyarán az ELTE EFOTT sport divíziójának megszervezésében vettem részt. Ebben a projektben az EFOTT állandó szervezői gárdájával együttműködve biztosítottunk sportolási lehetőségeket a fesztiválozók számára. Ha megválasztanak elnökhelyettesként a legfőbb feladatom az elnök munkájának segítése lesz, az alapszabályunkban foglaltak szerint: szervezni és összehangolni a tisztségviselők munkáját, figyelemmel követni a Választmány és a Küldöttgyűlés munkáját, összehívni és vezetni a tisztségviselői üléseket, valamint szervezni és koordinálni a hallgatói képviselők és tisztségviselők továbbképzését. Végül segíteni az érdeklődő hallgatók bekapcsolódását az érdekképviseleti munkába. Mint a korábbi közéleti munkáim során, itt is egy jó közösség felépítését tartom az első, és legfontosabb lépésnek. Ehhez több csapatépítő programot is tervezek, akkor is, ha külső körülmények miatt ezt csak online lehet megtartani. Lényeges, hogy a tisztségviselők hatékonyan és gyorsan reagáljanak a felmerülő problémákra, ehhez is szeretnék segítséget adni nekik, korábbi tapasztalataim megosztásával, folyamatos párbeszéddel. Célom, hogy a HÖK munkájába minél több hallgatót be tudjak vonni, ehhez szükséges a megfelelő kommunikáció és a tevékenységünk bemutatása. Ismerjék meg a mentorok, küldöttek és tisztségviselők munkáját, úgy, hogy az számukra is érdekes legyen.

a teljes pályázat

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.