Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. március 11-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Hermán Dániel, Árendás Péter, Emődi Flóra, Sik Zsuzsanna Brigitta, Hermann Gábor, László Dávid, Tischler Orsolya, Polai Dóra és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Hamow Kamirán Áron, Hegedüs György, Ivancsó Veronika, Jánosi Attila, Sándor Máté Csaba és Szakács Dávid tanácskozási joggal.

A Választmány 9 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 16:15 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására javaslat nem érkezett.

Az kialakult napirendet a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
3. Munkaterv
4. Pályázatok
5. Egyebek

1. Bejelentések (16:17)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy ma van a Bolondok világnapja.

2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (16:18)

Dukán András Ferenc ismertette a Kari Tanács napirendi pontjait, majd javasolta, hogy a Választmány pontról pontra nézze át az ide kapcsolódó, előre kiosztott anyagokat.

a, Személyi kérdések:
Dukán András Ferenc ismertette az érintett személyek névsorát, illetve az érintett Intézeti Tanácsok kinevezésekre vonatkozó szavazati arányait; majd elmondta, hogy támogatni fogja a jelölteket.
Szakács Dávid hozzászólt a Biológia Intézetet érintő személyi kérdésekhez.

b, Képzési tervek módosítása:
Hamow Kamirán Áron a képzési tervekről és a módosításokról kérdezte a Választmányt. A kérdésre Emődi Flóra válaszolt. Dukán András Ferenc bejelentette, hogy valószínűleg elírás van a módosítások között, amit már jelzett Homonnay dékánhelyettes úrnak.
Dukán András Ferenc és Emődi Flóra beszélgetést folytattak a 6 hetes nyári gyakorlatokról.
Hermann Gábor kérdezett a felmerült témák kapcsán; Váry Zsolt, Hamow Kamirán Áron és László Dávid pedig hozzászólt a módosításokhoz.

c, SzMSz módosítás:
Dukán András Ferenc elmondta, hogy többnyire technikai módosítások várhatóak, melyek a hálón még nincsenek fent. A hallgatókat leginkább érintő módosítás, hogy a Fegyelmi Testület elnevezés helyett Hallgatói Fegyelmi Testület fog érvénybe lépni. A fegyelmi tárgyalásokon továbbra is két oktató és egy hallgató lesz jelen.

d, Tűzvédelmi szabályzat módosítása:
Szakács Dávid hozzászólt a kérdéshez.

e, Eötvös Workshop in Science rendezvény:
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a rendezvényt támogatandónak tartja.

3. Munkaterv (16:31)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a félév teendőit már megbeszéltük, ám szeretne még a tisztségviselőkkel rövid megbeszélést tartani. Fő témák az elnöki programhoz kapcsolódó feladatok, feladatkörök lesznek.

4. Pályázatok (16:33)

Tillné Kiss Andrea küldött be Nyúz jutalomkeret pályázatot.
Dukán András Ferenc kérésére Tischler Orsolya elmondta, hogy a pályázat a formai követelményeknek megfelel, ám az EHA kódokat nem ellenőrizte le.

Dukán András Ferenc ismertette, mely Nyúz számokról van szó, majd a pályázandó összegről beszélt. Utóbbihoz László Dávid is hozzászólt.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a Választmány halassza el a pályázatot.
A Választmány a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy meglátása szerint a formai követelményeknek megfelel Nyúz rovatvezetői pályázata, de hiányolja az összesített jutalomösszeget.
Tischler Orsolya a rovatvezető pályázatokról kérdezett, melyhez Dukán András Ferenc, Jánosi Attila, Tischler Orsolya és László Dávid hozzászólt.

A pályázatot a Választmány támogatta, de a határozathozatal végül a következő Választmányra került, mivel a pályázati kiírás szerint legalább 4 napnak el kell telnie a benyújtás és az elbírálás között. Ennek oka, hogy beérkezhessenek hallgatói vélemények a pályázatról.

5. Egyebek (16:39)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy bemutatkozott az EHÖK Elnökségének. Előkészítették az EHÖK Küldöttgyűlést, meghallgatták az ELTE Online új főszerkesztőjének beszámolóját, beszéltek a párhuzamos képzés kompenzációjáról.
Dukán András Ferenc megkérdezte a Választmány tagjait, nem tartják-e túl rövidnek a leadási határidő időtartamát. Tischler Orsolya elmondta, hogy mivel nem kell csatolni semmilyen dokumentumot, mindössze az ETR-ben kell jelezni az igényt, ezért a leadásra nem indokolt hosszabb határidőt adni.
Jánosi Attila nem kívánta kiegészíteni a Dukán András Ferenc által elmondottakat.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy módosították az EHÖK Alapszabályt, illetve változott a Gazdálkodási Szabályzat. A módosítások egy része formai volt. A Gazdálkodási Szabályzat és az Alapszabály is az új, szigorúbb közbeszerzési szabályokhoz igazodik. Ezen kívül gólyatáborok és az Eötvös Bál bekerült az Alapszabályba. A Kommunikációs referensből alelnöki tisztség lett. Megalakult a Sajtó és Kommunikációs Bizottság (SKB). Az EHÖK-ben a jegyzőkönyveket az Ellenőrző Bizottságnak kell vezetnie és az üléseken személyesen jelen kell lennie. Az Alapszabály változásai a Szenátus támogatása után lépnek életbe. Az Ellenőrző Bizottságban személycserék történtek. Az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásáig Ring Péter Dániel (TTK) képviseli az Ellenőrző Bizottságot.

László Dávid bejelentette, hogy tegnap lezajlott a Felező buli több-kevesebb sikerrel, ugyanis a beengedésnél és a ruhatárnál sokaknak várniuk kellett. A security viszont jó volt.

16:51. Hermann Gábor elhagyta a termet.
16:53. Hermann Gábor visszatért az ülésre.

Hermann Gábor hozzászólt a Felező buli kapcsán felmerült témákhoz és elmondta, hogy nem javasolja, hogy máskor erre a helyszínre szervezzünk bulit.

A Felező buli kérdésköréhez László Dávid, Sik Zsuzsanna Brigitta, Ivancsó Veronika, Váry Zsolt, Hermann Gábor, Dukán András Ferenc és Sándor Máté Csaba is hozzászóltak.

Jánosi Attila bejelentette, hogy a Komáromi Nyomda nyerte a Nyúzra kiírt közbeszerzést. Olcsóbb lett a nyomtatás, mint volt, de szállítási költségről még nem beszéltek.

Váry Zsolt a Földrajzos Felező buli sikeréről számolt be.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy megjelent az alkotmánytervezet, melyből a felsőoktatást érintő paragrafusokat felolvasta. Elmondta, hogy a fidesz.hu honlapon elérhető a javaslat.

Dukán András Ferenc 17:11 perckor bezárta az ülést.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.