Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. május 16-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermán Dániel, László Dávid, Tischler Orsolya és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Ivancsó Veronika, Juhász Krisztina és Pálfy Gyula tanácskozási joggal, Král Adrienn, Krebsz Melinda és Tabajdi Péter megfigyelési joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 16:02 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc Krebsz Melindának tanácskozási jogot javasolt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

60/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta Krebsz Melindának a tanácskozási jogot.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat, majd javasolta a napirendi pontok sorrendjének módosítását.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására más javaslat nem érkezett.

A kialakult napirend:

1. Bejelentések
2. Tudományos biztos beszámolója
3. Pályázatok
4. Jutalomkeret
5. EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak véleményezése
6. Kari Tanács anyagainak véleményezése
7. Küldöttgyűlés anyagainak véleményezése
8. Egyebek

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

61/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosított napirendet.

1. Bejelentések (18:04)

Krebsz Melinda az IAESTE Hungary önkénteseinek kért támogatást, hogy az évente kétszer megtartandó Közgyűlésen részt vehessenek. A támogatást többek között utazási költségre vagy a részvételi díj enyhítésére használnák föl.

Dukán András Ferenc kifejtette a két lehetőséget, mellyen támogatni tudná az ELTE TTK HÖK az önkénteseket. A működési keretről és a tudományos ösztöndíjról beszélt, majd kiegészítette a jutalomkerettel az elmondottakat. Elmondta, hogy minden esetben a KÖB fog dönteni.

Krebsz Melinda ismertette a Választmánnyal, hogy főként gyárlátogatásokat szerveznek, illetve ez egy nemzetközi csereprogram, mely keretén belül 85 országban lehet szakmai gyakorlatot teljesíteni.

Juhász Krisztina és Dukán András Ferenc kérdésére Krebsz Melinda elmondta, hogy 6-7 ember menne el a gyűlésre, a részvételi költség fejenként 8.000 forint (amiben az utazási költség nincsen benne) és ELTE TTK-s aktív hallgatóknak kérnék a támogatást.

Tischler Orsolya, Dukán András Ferenc és Krebsz Melinda a számlákról és az egyszeri tudományos ösztöndíjról beszélgettek.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy ez a támogatás mindenképpen precedens értékű lesz. A megjegyzéshez Váry Zsolt, Tischler Orsolya és László Dávid hozzászóltak.

Juhász Krisztina és László Dávid a pályázat részletezéséről folytatott beszélgetést.

2. Tudományos biztos beszámolója (18:18)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy Juhász Krisztina az előző Választmány előtt küldte ki a beszámolóját, de akkor a Választmány elhalasztotta annak megtárgyalását.

Juhász Krisztina beszámolóját nem kívánta kiegészíteni, de a kérdésekre szívesen válaszolt. Kitért arra, hogy a honlap fejlesztésében látja a legnagyobb lehetőségeket.

Dukán András Ferenc a Küldöttgyűlés és a hallgatók felé való kommunikációra hívta fel a tudományos biztos figyelmét.

Juhász Krisztina bejelentette, hogy nem tervezi az újraindulást a tisztségért a jövőre nézve. Kérte, hogy a szakterületi koordinátorok szóljanak a szakos képviselőknek, érdeklődőknek, mert szívesen felkészíti az utódját.

Hermán Dániel a következő Tudományos Csoport ülésről kérdezte Juhász Krisztinát és jelezte, hogy nem kapja meg a levelezőlistán kiküldött leveleket.

Tischler Orsolya a Tudományos Csoport munkájáról és az ülésekről kérdezte a Választmány tagjait.
Váry Zsolt a tudományos élethez szólt hozzá. Elmondta, hogy panaszkodtak az MSc-s hallgatók, hogy nem igazán ismerik a tudományos életet, egyedül a TDK-ról hallottak. Juhász Krisztina reflektált az elhangzottakra. Dukán András Ferenc hozzászólt a felmerült problémához.

A Választmány az utódlás kérdéséről és a szakkollégiumokról beszélgetett.

18:26. Ferdinandy Bence megérkezett az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

62/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a tudományos biztos beszámolóját.
Ferdinandy Bence a szavazástól távolmaradt.

18:27. Juhász Krisztina elhagyta az ülést.

3. Pályázatok (18:28)

Dukán András Ferenc kérdésére sem tudott a Választmány egyetlen tagja sem tárgyalandó pályázatról.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy 3 szakterületi rendezvény lesz a közeljövőben. A IV: Fiziqs-matekos évzáró és a 41. Földrajzos Nap, melyek egy napon kerülnek megrendezésre a Vízitelepen, amelynek 50.000 forint szokott lenni a bérlési díja. A belépő önkéntes alapú lesz. A szervezők nem kérnek támogatást és anyagi felelősség vállalást sem a jelenlegi szabályok miatt. A TTK HÖK a rendezvény mögé áll oly módon, hogy hirdeti, de magán emberek vállalják a rendezvény anyagi felelősségét.

18:32. Tabajdi Péter megérkezett az ülésre.

Dukán András Ferenc Tabajdi Péternek tanácskozási jogot javasolt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

63/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta Tabajdi Péternek a tanácskozási jogot.

Dukán András Ferenc Tabajdi Péterre való tekintettel megismételte a korábban elmondottakat kiegészítve azzal, hogy a Mafihe tagjai a főzést vállalták, mint a Szakterületi Csoport tagjai, és a bérleti díj a résztvevők adakozásából jönne össze.

Ivancsó Veronika kérdésére Dukán András Ferenc válaszolt.

Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence és László Dávid a víziteleppel való szerződésről beszélgetett.

Ferdinandy Bence, Tischler Orsolya és Dukán András Ferenc a MaFihe, mint ELTE-s szervezet, szerepéről folytatott beszélgetést.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

64/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy amennyiben a bérleti díj kedvezményesebb, mint magánszemély esetén, a TTK HÖK kibéreli a Földrajz- és földtudományi, a Matematika és a Fizika szakterület hallgatóinak és oktatóinak szóló rendezvényre a Vízitelep területét.

18:42. Tabajdi Péter távozott az ülésről.

László Dávid arról kérdezte a Választmányt, hogy megszületett-e a koncepció arra, hogy az ELTE TTK HÖK kölcsönadott berendezéseit hogyan vihetik el az igénylők. Dukán András Ferenc röviden válaszolt a kérdésre.

Dukán András Ferenc Hermán Dániel kérdésére elmondta, hogy a IV: Fiziqs-matekos évzáró és a 41. Földrajzos Nap 20-án, pénteken kerül megrendezésre.

Váry Zsolt a pénzügyi felelősségvállalásról kérdezett. Dukán András Ferenc válaszában elmondta, hogy nem zenés, táncos mulatság lesz, nem szórakozóhelyet bérelnek a szervezők, így nem kell a helyszínnek felelősséget vállalnia, illetve nem kell megfelelő OKJ végzettségű személyt bevonni a szervezésbe.

Ivancsó Veronika, Váry Zsolt, László Dávid, Dukán András Ferenc és Ferdinandy Bence az OKJ végzettségű ELTE-s hallgatókról, a rendezvényeken történő jegyszedésekről és az adományozásokról beszélgettek.

László Dávid ismertette jövőbeli kilátásait a bulikról. Szóba került többek között a Kamra Klub és a Schönherz kollégiumban található szórakozóhelyről. Emellett kiemelte a kétszakos bulik és a törzshelyek fontosságát. Dukán András Ferenc és Váry Zsolt hozzászóltak az elmondottakhoz.

4. Jutalomkeret (19:00)

a, TTK HÖK Tisztségviselők egyen fotózása
Dukán András Ferenc elmondta, hogy Muray Edina terjesztette be a pályázatot. A pályázatban Molnár Zsolt szerepel, aki a tisztségviselőket fotózta le. A képek azóta a tablón és a ttkhok.elte.hu-n megtekinthetők.

Dukán András Ferenc, Ivancsó Veronika és Ferdinandy Bence arról beszélgettek, hogyan lehet a honlapról a jutalomkeret pályázatot letölteni és beszerkeszteni a választmányi anyagok közé.

Dukán András Ferenc a jutalomkeret pályázatok leadásának időpontjára, az ezt igazoló aláírásra és ezek súlyára hívta fel a figyelmet. Tischler Orsolya megjegyzést fűzött az elhangzottakhoz.

19:03. Váry Zsolt elhagyta a termet.

Ferdinandy Bence javasolta, hogy a jutalomkeret pályázatok benyújtásakor a rendezvény időpontját is meg kelljen nevezni.

Tischler Orsolya, Emődi Flóra, Dukán András Ferenc és Ferdinandy Bence az Országos Pályaválasztási Szülői Értekezlet pályázat beszámolójáról, tárgyáról folytatott beszélgetést.

Ferdinandy Bence támogathatónak találja a TTK HÖK Tisztségviselők egyen fotózása pályázatot.

Tischler Orsolya, Emődi Flóra és Ivancsó Veronika hozzászóltak a képek minőségéhez, hátteréhez.

19:10 Váry Zsolt megérkezett az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

65/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a TTK HÖK Tisztségviselők egyen fotózása jutalomkeret pályázatot, 3.000 forinttal.

Dukán András Ferenc a honlapra, az egyes jutalomkeret pályázatokhoz, a megjegyzések részbe felteszi a megfelelő határozatokat, miután a titkártól megkapta azokat.

b, Plakátkommandó:
Dukán András Ferenc ismertette a pályázatot, melyre 90.000 forintot javasolt.

László Dávid az órabérekről, a pakoló és a plakátoló hallgatók munkáiról beszélgetett Dukán András Ferenccel.

Adorján Gábor, a pályázat egyik szereplője, elmondta, hogy ez nem folyamatos munkavégzés, nem úgy, mint a LEN-en.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

66/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta a Plakátkommandó jutalomkeret pályázatot, 75.000 forinttal.

c, Országos Pályaválasztási Szülői Értekezlet
Adorján Gábor ismertette a pályázatot és hozzáfűzte, hogy a pályázat 4 hónapnál régebbi. Dukán András Ferenc nagyobb szigort kért a jövőre nézve, a pályázatban valótlan adatokat vállalókkal szemben.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a Választmány ne támogassa a pályázatot és megkérte Tischler Orsolyát, hogy figyelmeztesse a pályázati kiírás betartására Muray Edinát.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

67/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 0 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította az Országos Pályaválasztási Szülői Értekezlet jutalomkeret pályázatot.

Ferdinandy Bence megkérdezte a Választmány tagjait, hogy a nem elbírálható pályázatok elutasításáról mindig kell-e határozatot hozni. Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Váry Zsolt és Tischler Orsolya vitát folytatott a felmerült kérdésről.

d, Alkotmány – a kétharmd árnéykában II. előadás
Dukán András Ferenc kérdéseket, hozzászólásokat várt.
Tischler Orsolya soknak tartotta a kért összegeket. Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Váry Zsolt és Árendás Péter hozzászóltak a pályázathoz, a pályázók személyéhez és a kért összegekhez.

Dukán András Ferenc összefoglalta a pályázatot.

Emődi Flóra és László Dávid a dolgozók órabéréhez szóltak hozzá. László Dávid 500 forintos órabért javasolt a dolgozóknak, míg a szervező koordinátornak és főszervezőknek megadná a kért összeget. Tischler Orsolya és Ferdinandy Bence és Hermán Dániel hozzászóltak a kérdéshez.

19:38. Pálfy Gyula megérkezett az ülésre.

Tischler Orsolya, Váry Zsolt, Dukán András Ferenc és László Dávid további beszélgetést folytattak a pályázandó összegről.

19:41. Adorján Gábor távozott az ülésről.
19:42. Adorján Gábor visszatért az ülésre.

Pálfy Gyula kérésére Dukán András Ferenc összefoglalta, miről volt szó a pályázat elbírálása során Pálfy Gyula megérkezéséig.
Pálfy Gyula reflektált az elhangzottakra és megindokolta a magasabb összegeket, a TTK-s hallgatók arányait és a pályázatban szereplő személyeket.
Ferdinandy Bence hozzászólt a TTK-s hallgatók arányaihoz.

Dukán András Ferenc ismertette a 3 konkrét javaslatot, miszerint a pályázandó összeg 50%-ával, 60%-ával vagy 70%-ával támogassa az ELTE TTK HÖK a jutalomkeret pályázatot.
A Választmány szimpátiaszavazás során 6 szavazattal a 60% mellé állt. (0 szavazatot kapott a 70% és 3 szavazatot az 50%.)

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a TTK HÖK a pályázandó összeg 60%-ával támogassa a pályázatot, majd válaszolt Ivancsó Veronika kérdésére.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

68/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Alkotmány – a kétharmd árnéykában II. előadás jutalomkeret pályázatot, 27.300 + 3.000 forinttal.

Pálfy Gyula megköszönte a támogatást.

5. EHÖK Küldöttgyűlés anyagainak véleményezése (19:50)

Ferdinandy Bence megkérdezte, hogy az EHÖK Küldöttgyűlés anyagai ki lettek-e küldve véleményezésre a levelező listára. Dukán András Ferenc válaszában elmondta, hogy nem lett kiküldve, máskor igyekszik ennek eleget tenni.

Dukán András Ferenc ismertette a beszámolókról való szavazás menetét, majd a költségvetésről beszélt, melyet jónak talált.

László Dávid az EHÖK munkája kapcsán a szponzorációs megbízottról kérdezett. Dukán András Ferenc elmondta, hogy a megbízottaknak nincs beszámolási kötelezettségük.

Dukán András Ferenc nem elégedett teljes mértékben az EHÖK Ellenőrző Bizottságának munkájával.

Dukán András Ferenc a költségvetési beszámolót nem kérte betenni a választmányi anyagok közé, mert hibás.
László Dávid a költségvetésről kérdezett.

Dukán András Ferenc ezek után tájékoztatta a Választmány tagjait a költségvetési tárgyalásról.

20:07. Ferdinandy Bence távozott az ülésről.

Pálfy Gyula a Bolyai konferenciáról, László Dávid a kollégiumokban megszervezett szakmai támogatásokról kérdezett. Dukán András Ferenc válaszolt a felmerült kérdésekre.

20:08. Ferdinandy Bence visszatért az ülésre.

Az EHÖK Küldöttgyűlés anyagairól Dukán András Ferenc, Váry Zsolt, Ferdinandy Bence, Pálfy Gyula és László Dávid folytatott beszélgetést.

Tischler Orsolya a tavalyi MSc és MA ösztöndíjakról kérdezett. Dukán András Ferenc válaszolt a kérdésre. Pálfy Gyula és László Dávid hozzászóltak a témához.

Dukán András Ferenc a közbeszerzésekről és az Avenida Kft.-ről beszélt. Bejelentette, hogy az Avendia Kft.-vel ezentúl csak ő fog beszélni a Karról. Akárki szervez valamit, az írjon az elnöknek és ő egyeztet a Kft-vel.
Ferdinandy Bence kérdezett a BöFi közbeszerzéséről és pénzügyi adatairól. Dukán András Ferenc válaszában elmondta, hogy az Avendia Kft.-t nem érinti a gólyatábor.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az EHÖK elnök, a TTK HÖK elnöke és az EBIHAL elnöke holnap leülnek tárgyalni a gólyatáborokról és a megbeszélésre meghívta Ferdinandy Bencét.

Dukán András Ferenc ímélben várja a véleményeket holnap 6 óráig a költségvetés tervezetről. Váry Zsolt, László Dávid, Hermán Dániel és Ferdinandy Bence vitát folytatott a költségvetés kapcsán felmerült kérdésekről.

20:43. Král Adrienn távozott az ülésről.
20:45. Král Adrienn visszatért az ülésre.

Pálfy Gyula, Dukán András Ferenc, László Dávid, Ferdinandy Bence és Váry Zsolt a karok költségvetéséről folytatott beszélgetést.

Hermán Dániel és Ferdinandy Bence arról kérdezett, hogy lesz-e még a költségvetésben módosítás. Dukán András Ferenc véleménye szerint már nem.

6. Kari Tanács anyagainak véleményezése (21:01)

Dukán András Ferenc ismertette a Kari Tanács napirendi pontjait.

Ferdinandy Bence az egyetemi magántanárról kérdezett. Dukán András Ferenc és Pálfy Gyula válaszoltak a kérdésre.

Ferdinandy Bence és Emődi Flóra a közbeszerzésről és Intézetekről beszélgettek.

21:06. Váry Zsolt távozott az ülésről.
21:07. Váry Zsolt visszatért az ülésre.

Ferdinandy Bence, Váry Zsolt, Emődi Flóra, Ivancsó Veronika, Pálfy Gyula és Dukán András Ferenc az intézetigazgatói pályázatokról folytatott beszélgetést.

Váry Zsolt és Dukán András Ferenc a tanszékvezetői pályázatokról beszélgetett.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az Intézetek nem támogatták a BTK szenátusi előterjesztését. Ferdinandy Bence és Pálfy Gyula hozzászóltak.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy javasolni fogja, a Kari Különös részben 30 nap szerepeljen, ha a változna a Felvételi Szabályzat. Pálfy Gyula és Árendás Péter kérdésére Dukán András Ferenc válaszolt. A Választmány a javaslattal egyetértett.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Költségtérítési díj módosítása napirendi pont az elmúlt Kari Tanács napirendi pontjai közül is és a mostani Kari Tanács napirendi pontjai közül is kimaradt, pedig ebben a hónapban lehet csak róla dönteni, ezért időpontot kért a dékán úrtól.

7. Küldöttgyűlés anyagainak véleményezése (21:21)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy az Alapszabály módosító javaslatot Kalina Gergely és az általa felkért személyek átnézik, hogy a Szenátus elfogadhassa.
Ferdinandy Bence ennek kapcsán kérdezett.

Dukán András Ferenc a fogadóórákról és a Választmányi emlékeztetők határozatairól beszélt. Ferdinandy Bence kiegészítette az elhangzottakat.

Dukán András Ferenc szomorúan tudatta, hogy visszamenőleg elég rendetlen az iktatás, melyet Ferdinandy Bence alátámasztott.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Gólyatáborok napirendi pont nincs a Küldöttgyűlés napirendjén, de javasolni fogja ennek felvételét. A Küldöttgyűlésre meghívott két vendéget, Kalina Gergelyt és Csányi Hildát.
Pálfy Gyula kérdésére elmondta, hogy 2. napirendi pontnak fogja javasolni.

Dukán András Ferenc megígérte, hogy a költségvetés el lesz készítve a Küldöttgyűlésre.

László Dávid kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy nincs frissebb híre a gólyatáborokról és kérte, hogy a Küldöttgyűlésre jöjjön el, aki gólyatábort szeretne szervezni.

8. Egyebek (21:28)

Emődi Flóra a nyári HÖK-ös programokról kérdezett. Dukán András Ferenc elmondta, a google kalendárium működik és ott lehet minden ilyen jellegű programot jelezni.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a tisztségviselői jutalomkeretről szóló felhívást kiküldte a képviselőlistára és a választmányi delegáltak szóljanak a szakterületek érintettjeinek.

Ferdinandy Bence a beszámolóról kérdezett. László Dávid és Dukán András Ferenc válaszoltak a kérdésre, miszerint holnap 6 óráig kell elküldeni a tisztségviselőknek a beszámolót a Küldöttgyűlésre.

Dukán András Ferenc 21:29 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

60/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta Krebsz Melindának a tanácskozási jogot.

61/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosított napirendet.

62/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a tudományos biztos beszámolóját.

63/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta Tabajdi Péternek a tanácskozási jogot.

64/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy amennyiben a bérleti díj kedvezményesebb, mint magánszemély esetén, a TTK HÖK kibéreli a Földrajz- és földtudományi, a Matematika és a Fizika szakterület hallgatóinak és oktatóinak szóló rendezvényre a Vízitelep területét.

65/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a TTK HÖK Tisztségviselők egyen fotózása jutalomkeret pályázatot, 3.000 forinttal.

66/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta a Plakátkommandó jutalomkeret pályázatot, 75.000 forinttal.

67/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 0 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította az Országos Pályaválasztási Szülői Értekezlet jutalomkeret pályázatot.

68/2011 (V. 16.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított Alkotmány – a kétharmad árnyékában II. előadás jutalomkeret pályázatot, 27.300 + 3.000 forinttal.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.