Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2011. május 13-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Dukán András Ferenc, Árendás Péter, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermán Dániel, László Dávid, Polai Dóra, Tischler Orsolya és Váry Zsolt szavazati joggal; Barát Viktor, Gansperger Gábor, Ivancsó Veronika, Lakatos Dóra és Varga Sándor tanácskozási joggal, Szenes Áron megfigyelési joggal.

A Választmány 7 fővel határozatképes.

Dukán András Ferenc 16:07 perckor megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc Szenes Áronnak tanácskozási jogot javasolt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

54/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta Szenes Áronnak a tanácskozási jogot.

Szenes Áron bejelentette, hogy a Bódvarákó Gólyatábor jutalomkeret pályázatából kimaradt egy hallgató, így indítványozta, hogy ha lehetőség van rá, a Választmány vegye fel napirendi pontnak a jutalomkeret pályázatot.
Dukán András Ferenc ismertette a megjelentekkel, hogy pályázatként kéne benyújtani az igényt, de egyébként csak a 4 hónapnál nem régebbi tevékenységekre lehet pályázni. Tischler Orsolya hozzászólt a kérdéshez.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy Hermann Gábor és Sik Zsuzsanna Brigitta kimentését kérte. Árendás Péter kiegészítette a hallottakat azzal, hogy László Dávid nem sokára megérkezik.

Dukán András Ferenc ismertette a napirendi pontokat.
Egyéb napirendi pont javaslat nem érkezett.
A napirendi pontok sorrendjének módosítására javaslat nem érkezett.

A kialakult napirend:

1. Bejelentések
2. Jutalomkeret
3. Pályázatok
4. Gólyatáborok
5. Egyebek

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

55/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött napirendet.

1. Bejelentések (16:09)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Kar Kiváló Hallgatója és a Kar Kiváló Oktatója díjak tegnap átadásra kerültek az Eötvös Nap keretében, ma pedig, a Pázmány napon, az ünnepi szenátusi ülésen vett részt, ahol 3 díszdoktort avattak.

Polai Dóra felhívta a figyelmet arra, hogy a Választmány nem vette fel a Beszámoló napirendi pontot. Dukán András Ferenc javasolta, hogy a Választmány vegye fel napirendi pontként a Beszámoló napirendi pontot a tudományos biztos beszámolója miatt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

56/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Beszámoló napirendi pont felvételét.

Dukán András Ferenc a következő napirendi javaslatot tette:

1. Bejelentések
2. Jutalomkeret
3. Pályázatok
4. Gólyatáborok
5. Beszámoló
6. Egyebek

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

57/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kialakult napirendet.

2. Jutalomkeret (16:12)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy több pályázat is beérkezett, de még nem bírálhatók el a jutalomkeret pályázati kiírás értelmében.

Dukán András Ferenc felhívta a Választmányon megjelentek figyelmét arra, hogy új jutalomkeret átvételi lap van, melyen az átvétel dátuma és az leadó, illetve átvevő aláírása is szerepel.

Dukán András Ferenc hozzáfűzte, hogy a honlapon el lehet olvasni a beküldött jutalomkeret pályázatokat.

3. Pályázatok (16:13)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a HÖOK-ról a beszámoló nem készült el, mert Polai Dóra és László Dávid még nem küldte el a rájuk eső részt, illetve a bevonó tábor beszámolóját se készítette még el László Dávid, a tábor szervezője.

16:14. Váry Zsolt megérkezett az ülésre.

4. Gólyatáborok (16:14)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy még nem kapott visszajelzést a főtitkár úrtól.
Szenes Áron ennek kapcsán kérdezett.

16:16. Lakatos Dóra megérkezett az ülésre.

Ferdinandy Bence bejelentette, hogy utánajárt a védjegy kérdéskörének és ismertette a Választmánnyal a megtudott információkat. 8 hónap az átfutás ideje a védjegy megszerzésének és a bejelentéstől kezdve érvényes visszamenőleg is. A névhasználat védjegy nélkül is érvényes.
Ferdinandy Bence véleménye szerint esetleg az EHÖK engedélyezheti, hogy a neve bekerüljön.
Dukán András Ferenc és Ferdinandy Bence a kért állásfoglalásokról folytatott beszélgetést.

Szenes Áron a lehetséges opciókról kérdezett. Dukán András Ferenc elmondta, hogy arról kell döntenie a TTK HÖK Választmányának, hogy a közbeszerzéshez hogy áll hozzá. Részt vesz-e az ELTE gólyatáborokra kiírt közbeszerzésben.
Véleménye szerint előnyös, hogy beszálljon az ELTE TTK HÖK a közös ELTE-s közbeszerzésbe, amit az EHÖK a Gólyatáborokra kiír. A helyszínekről, időpontokról konkrét kéréseket bele lehet írni. A nyertes pályázó minden gólyatábor kapcsán külön egyéni szerződéseket fog kötni, de a keretszerződésbe is kellenek már konkrétumok.
Dukán András Ferenc elmondta, hogy a matek és a kémia gólyatáborok a közös ELTE-s közbeszerzéssel megszervezhetők lehetnek, így érdemes lenne részt venni a közbeszerzésben, akkor is, ha sikerül megtartani a 4 gólyatáboros koncepciót.

16:22. László Dávid megérkezett az ülésre.

16:23. Dukán András Ferenc szünetet rendelt el.

Az Ellenőrző Bizottság mandátumellenőrzést tartott, amiből kiderült, hogy 9 szavazati jogú tag van jelen az ülésen, így Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Választmány határozatképes.

16:26. Dukán András Ferenc újra megnyitotta az ülést.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a szünetben beszélt Kalina Gergellyel, majd ismertette a fontos információkat. A 4/2000-es rektori utasítás értelmében a névhasználatról csak a rektor dönthet néhány kivételes esetet kivéve. Állásfoglalás nem érkezett hozzá sem, és keddre kapott időpontot a gazdasági főigazgatótól ez ügyben.
Szenes Áron és Ferdinandy Bence hozzászólt az elhangzottakhoz.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a határozat arról szóljon, hogy a TTK vegyen részt a közös gólyatábori közbeszerzésben.

Szenes Áron a főigazgató szerepéről és a gólyatáborok gazdasági hátteréről kérdezett.

Ferdinandy Bence megjegyzésként hozzáfűzte, hogy Lakatos Dórával beszélgettek arról, hogy egy koncepcióváltást el tudnának képzelni, ha úgy már közbeszerzéssel meg lehetne szervezni a fizikus gólyatábort.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy a Kari Tanács miatt kért időpontot a dékán úrtól.

Barát Viktor a közbeszerzés pontjairól, szállásról és a kémiás gólyatábor büféjéről beszélgetett Dukán András Ferenccel.

Szenes Áron és Dukán András Ferenc beszélgetést folytatott arról, hogy a Bódvarákó gólyatábor bekerüljön-e a közös közbeszerzésbe.

Szenes Áron elmondta, hogy nem kérne a Bódvarákó gólyatáborra semmi támogatást, ezért a közbeszerzés véleménye szerint nem érinti azt.

16:40. Gansperger Gábor megérkezett az ülésre.

Gansperger Gábor bejelentette, hogy otthon folytatják az újság szerkesztését, mert a tördelőprogrammal ellátott számítógép vírusos lett és az informatikus elutazott, csak hétfőn tud segíteni.
Dukán András Ferenc kérdésére elmondta, hogy be tudják fejezni online az újság szerkesztését.

16:43. Gansperger Gábor elhagyta az ülést.

Dukán András Ferenc határozati javaslatot tett, hogy a közös ELTE-s Gólyatáborokról szóló közbeszerzésben az ELTE TTK HÖK részt kíván-e venni.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

58/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot, miszerint a közös ELTE-s gólyatáborokról szóló közbeszerzésben az ELTE TTK HÖK részt kíván venni.

5. Beszámoló (16:44)

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy beérkezett a tudományos biztos beszámolója.

16:45. Szenes Áron távozott az ülésről.

Dukán András Ferenc javasolta, hogy a Választmány halassza el a beszámoló megtárgyalását.
Ferdinandy Bence kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy a hétfői Választmányon Juhász Krisztina részt tud venni.
Emődi Flóra kérdésére Dukán András Ferenc elmondta, hogy tudomása szerint itt szeretne lenni Juhász Krisztina, tudományos biztos a beszámoló tárgyalásán.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

59/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a Juhász Krisztina által elküldött tudományos biztos beszámoló megtárgyalását a Választmány elhalassza a következő Választmányra.

6. Egyebek (16:46)

Polai Dóra elmondta, hogy a Választmány el tudta volna fogadni hétfőn is a gólyatáborokról szóló határozatot. Kéri, hogy kevesebb nem megszokott időben tartott Választmány legyen. Dukán András Ferenc reflektált az elhangzottakra.

Dukán András Ferenc 16:47 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

54/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta Szenes Áronnak a tanácskozási jogot.

55/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött napirendet.

56/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Beszámoló napirendi pont felvételét.

57/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kialakult napirendet.

58/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot, miszerint a közös ELTE-s gólyatáborokról szóló közbeszerzésben az ELTE TTK HÖK részt kíván venni.

59/2011 (V. 13.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a Juhász Krisztina által elküldött tudományos biztos beszámoló megtárgyalását a Választmány elhalassza a következő Választmányra.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Dukán András Ferenc
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.