Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. október 4-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Jánosi Attila, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Ferenczi Kinga, Hermann Gábor, László Dávid, Tischler Orsolya, Polai Dóra, Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Fórizs Dorottya Csilla, Ivancsó Veronika, Sándor Máté Csaba, Lövei Klára, Gonda Zsombor, Ribling Tamás, Csonka Balázs, Papdeák János, Lázár László és Kallós Erika tanácskozási joggal, valamint Jancsó Tamás megfigyelési joggal.

A Választmány 9 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:12 perckor megnyitotta az ülést.

Jánosi Attila javasolta, hogy a Választmány vegye fel a napirendi pontok közé az Irodarendet. A Választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Hermann Gábor és Jánosi Attila kérte, hogy a Választmány vegye fel a napirendi pontok közé a Műszaki cikkek pontot. A Választmány a javaslatot 4 igen, 2 nem és 3 tartózkodással nem fogadta el.

Az így kialakult napirendet a Választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Vendég: Ribling Tamás KolHÖK elnökjelölt
2. Pályázatok
a, Tor-túra
b, Gólyabál 2010
3. Nyúz számértékelés
4. Tájékoztatók
a, átsorolás statisztika
b, lemorzsolódás statisztika
c, felvételi statisztika
d, OMHV beszámoló a tavaszi félévről
5. Környezettudomány Habilitációs Bizottság
6. Kulcsfelvételi jogok, kártyaigénylések
7. Irodarend
8. Jutalomkeret 2010 ősz
9. Kommunikációs programterv
10. Egyebek

1) Vendég: Ribling Tamás KolHÖK elnökjelölt (18:17)

Jánosi Attila tanácskozási jogot kért Ribling Tamásnak, Csonka Balázsnak, Papdeák Jánosnak, Lázár Lászlónak és Kallós Erikának. A Választmány egyhangúlag tanácskozási jogot adott Ribling Tamásnak, Csonka Balázsnak, Papdeák Jánosnak, Lázár Lászlónak és Kallós Erikának.

18:20 Ferenczi Kinga megérkezett a Választmány ülésére.

Ribling Tamás bemutatkozott, ismertette pályázatát és elmondta terveit. Elmondta, hogy az elsős felvételi hibátlanul lezajlott.
Részletezte az új politikát. Új szakterületek jöttek be a KolHÖK életébe. Az alapelv: „Mindent a kollégistákért.” Célja, hogy a kollégiumi jogviszony minél értékesebb legyen, hogy az ebből fakadó lehetőségek, szolgáltatások kiszélesedjenek. A változtatások között szerepel, hogy megalakul a szolgáltatásszervező referens tisztség és a gazdasági referens alelnökké emelkedik (ezzel párhuzamosan 2 helyett 1 általános alelnök lesz). Jelen tanév tervei között szerepel egy Alapítvány létrehozása is, amely jelentősen könnyítené többek között a rendezvények szervezését is, jogi háttérként funkcionálva. A környezetvédelmi referens feladata megszűnik, ugyanis a szolgáltatásszervező bizottságba beolvad.

Ribling Tamás bemutatta csapatát miközben elmondta, hogy a Küldöttgyűlés választja az elnököt, és az elnök nevezi ki az alelnököket valamint a referenseket. Megválasztása esetén általános alelnöknek Belső Ádámot, gazdasági alelnöknek Kallós Erikát, szakkollégiumi alelnöknek Petrovics Nándort nevezné ki. Referenseknek Balogh Pétert (titkár), Lázár Lászlót (sport), Papdeák Jánost (EKIF és informatika), Szabó Csabát (kommunikáció), Csonka Balázst (szolgáltatásszervezés) kérné fel.
Ribling Tamás kérte a TTK HÖK támogatását.

Sándor Máté Csaba, Tischler Orsolya, Fórizs Dorottya Csilla és Jánosi Attila kérdéseket intéztek Ribling Tamáshoz, melyekre Tamás készségesen válaszolt. A témához Papdeák János is hozzászólt.

18:50. Jancsó Tamás megérkezett az ülésre.

18:58. A KolHÖK csapata távozott.

A Választmány Ferdinandy Bence, Jánosi Attila, Tischler Orsolya és Fórizs Dorottya Csilla hozzászólásaival vitát folytatott a napi rendi ponthoz kapcsolódó kérdésekben.

2) Pályázatok (19:05)
a, Tor-túra

Jánosi Attila tanácskozási jogot kért Gonda Zsombornak. A Választmány a tanácskozási jogot egyhangúlag elfogadta.
Jánosi Attila felkérte Gonda Zsombort, hogy ismertesse pályázatát.

Gonda Zsombor ismertette a pályázatot. Elmondta, hogy eddig csak 11 csapat jelentkezett. A költségvetés már nem igazán fog változni, bár még jelentkezhetnek csapatok ezen a héten is.

Polai Dóra gazdasági elnökhelyettes támogathatónak ítélte meg a pályázatot.

A Választmány Polai Dóra, Jánosi Attila, Gonda Zsombor, Hermann Gábor és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

121/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tor-túra pályázatot, 45.000 forinttal.

b, Gólyabál 2010

Hermann Gábor ismertette és kiegészítette beérkezett pályázatát. Felsorolta a fellépő zenekarokat, kitért a jegyárak csökkentésére, a gólyaszoba és sörözős terület megtartására, a Nyúz Café újratervezésére. A Gólyabál területét technikai okok miatt csökkentették.
Hermann Gábor beszélt továbbá a költségvetésről, amihez Jánosi Attila megjegyzésében elmondta, hogy a terembérlet még tárgyalás alatt áll.

A Választmány Tischler Orsolya, Hermann Gábor, Polai Dóra, Emődi Flóra és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

122/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag anyagi felelősséget vállalt a Gólyabálért.

3) Nyúz számértékelés (19:31)

Jánosi Attila tájékoztatta a Választmányt, hogy már múlt héten késve érkezett be a pályázat, így akkor a Választmány nem vette fel napirendi pontjai közé.

A Választmány Tischler Orsolya, Dukán András Ferenc, Hermann Gábor, Jánosi Attila, László Dávid, Ferdinandy Bence és Polai Dóra hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A vita során kialakult vélemény alapján Jánosi Attila javasolta, hogy az első és második szám értékelését és ösztöndíjait a beterjesztett javaslat szerint támogassa a Választmány, viszont Tillné Kiss Andrea jutalmát töröljük a Gólyanyúz ösztöndíjai közül.

A Választmány határozatokat hozott a kérdésben:

123/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Tillné Kiss Andrea ne részesüljön jutalomban a Gólyanyúz szerkesztése kapcsán.

124/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosított Nyúz ösztöndíjakat.

4) Tájékoztatók (20:27)
a, átsorolás statisztika

Dukán András Ferenc ismertette szakonként a bent maradásokat, átsorolásokat és az összesített statisztikát. Továbbá magyarázatokat adott az egyes kreditindexekhez.

Váry Zsolt kérdésére Dukán András Ferenc válaszolt.

b, lemorzsolódás statisztika

Dukán András Ferenc szakonként ismertette a lemorzsolódási statisztikát. A tavalyi végzési statisztikát is felsorolta összehasonlításként, mert az ezután az idei abszolvált hallgatók számát tudatta a Választmánnyal.

Ferdinandy Bence, László Dávid és Tischler Orsolya kérdést intézett Dukán András Ferenchez. A témához Jánosi Attila is hozzászólt.

c, felvételi statisztika

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az országban a harmadik legtöbb hallgatót a mi karunk vette fel BSc képzésre. A tanári felvételnél voltak gondok, de egyébként szinte mindenkit felvettek. A tömegképzés továbbra is jellemző, ugyanakkor Dukán András Ferenc felhívta a figyelmet, hogy nem szabad a BSc képzést összemosni a tömegképzéssel. A felvételi ponthatárokról és átlagpontszámokról beszélt még ezek után.

Ferdinandy Bence és László Dávid kérdéseket intézett Dukán András Ferenchez. Dukán András Ferenc és Jánosi Attila válaszolt a kérdésekre.

Jánosi Attila ismertette a felvételi statisztikát mind TTK-s, mind ELTE-s viszonylatban (idén az ELTE-re összesen 9993 hallgatót vettek fel). Mind a jelentkezők, mind a felvettek között felülreprezentáltak a budapestiek és pest megyeiek. Alapképzésben a felvettek átlagos pontszáma a BTK-n (425) és a TÁTK-on (418) a legnagyobb; a TTK-ra felvettek átlagos pontszáma 386.

Emődi Flóra és Adorján Gábor kérdéseire Jánosi Attila válaszolt.

d, OMHV beszámoló a tavaszi félévről

Jánosi Attila elmondta, hogy jelentős a visszaesés az OMHV kitöltésében nem csak a tavaszi félévekhez képest, hanem összességében is. Ez az utóbbi félévekben a legalacsonyabb kitöltési arány. A publikált jegyzőkönyvek száma 20%. Igaz, hogy ebben a félévben ez 23%, de a tavalyiakhoz képest ez is visszaesés. A tanárok utólag is nyilvánosságra tudják hozni értékelésüket, ami javít némileg a statisztikán.
Jánosi Attila ismertette az egyes karokon lévő statisztikákat is.

Tischler Orsolya, Váry Zsolt és Ferdinandy Bence kérdéseire Jánosi Attila válaszolt.

5) Környezettudomány Habilitációs Bizottság (20:28)

Jánosi Attila elmondta, hogy a Környezettudományi Centrum Habilitációs Bizottságot szeretne létrehozni. Jánosi Attila kérésére László Dávid beszámolt a Centrum álláspontjáról.

Jánosi Attila elmondta, hogy a Földrajz- és Földtudományi Intézet vezetése levélben várja az Intézeti Tanácstagok véleményét, az októberi Kari Tanácson még tovább fog folyni a vita e kérdésben.
Ferdinandy Bence elmondta, hogy október elsején ülésezett a Fizika Intézet Tanácsa ismertette az Intézet véleményét a kérdésben.

A Választmány Ferdinandy Bence, László Dávid és Dukán András Ferenc hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

6) Kulcsfelvételi jogok, kártyaigénylések (20:41)

Jánosi Attila ismertette a jelenleg érvényes kulcsfelvételi jogok és kártyák listáját. (Az előbbiek előzetesen kiküldésre, az utóbbiak a helyszínen kiosztásra kerültek.)

A Választmány tárgyalta Kelemen Ádám, Boldizsár Márton, Varga Erna, Jancsó Tamás, kérelmét. A választmány tárgyalt a behajtási engedélyekről is.

Polai Dóra jelezte, hogy az egyik behajtási engedély Tóth Máté volt gazdasági elnökhelyettes nevén volt. Elmondta továbbá, hogy egyeztetett Tóth Mátéval és Jánosi Attilával, és szeretné, ha ő kaphatná meg a behajtási engedélyt.

A Választmány Hermann Gábor, Polai Dóra, Tischler Orsolya, Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc, Hermann Gábor és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

20:48 Polai Dóra távozott az ülésről.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

125/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított kártya és kulcsfelvételi jog listát.

Jánosi Attila kérte, hogy ezentúl az elnök dönthessen a kulcsfelvételi jogokról és kártyaigénylésekről. Ferdinandy Bence kérte, hogy ha változás történik a kulcsok és kártyák ügyében, akkor Jánosi Attila tájékoztassa a Választmányt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

126/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a kulcsfelvételi jog- és kártyaigényekről ezentúl az ELTE TTK HÖK elnöke döntsön, a Választmány rendszeres tájékoztatása mellett.

7) Irodarend (21:03)

Jánosi Attila korábban kiküldte a javaslatot. Kérdés és módosítási javaslat nem érkezett.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

127/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a TTK HÖK irodáinak rendjéért felelős tisztségviselő a gazdasági elnökhelyettes; az Északi Hallgatói Iroda rendjéért az irodavezetők a felelősek; a Déli Hallgatói Iroda rendjének felelőse: Boldizsár Márton.

8) Jutalomkeret 2010 ősz (21:04)

Hermann Gábor és Jánosi Attila ismertette elképzeléseiket.

A Választmány Hermann Gábor, Ferdinandy Bence, László Dávid, Dukán András Ferenc, Tischler Orsolya és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

21:16. Hermann Gábor és Dukán András Ferenc elhagyta az ülést.

Jánosi Attila elmondta, hogy egyeztet Tischler Orsolyával és Hermann Gáborral, ezután pedig kiküldi a képviselőlistára a jutalomkeret pályázati kiírás tervezetét.

9) Kommunikációs programterv (21:27)

Dukán András Ferenc mielőtt elhagyta a Választmány gyűlését, elmondta, hogy Ferenczi Attila már betöltött egyszer egy hasonló tisztséget, melyet Dukán András Ferenc szerint nem a legjobban végzett.

Jánosi Attila kérte, hogy írásban tegyenek fel a Választmány tagjai kérdéseket Ferenczi Attilának és gondolkodjanak a pályázatban felvetett kérdésekről, problémákról.

10) Egyebek (21:28)

Tischler Orsolya ismertette, hogy ma kiderülnek a tanulmányi ösztöndíjak. 6250 Ft az alap ösztöndíjhatár és a hallgatók 49,78%-a kap ösztöndíjat.

Ferdinandy Bence kérte, hogy a következő ülésen tárgyaljuk az egyes intézeti oktatási bizottságok hallgatói delegáltjainak kérdését.

László Dávid beszámolt arról, hogy a Centrumtanács oktatási bizottságába a szakterülete őt delegálta.

László Dávid elmondta, hogy a Környezettudományi Klub bejegyzett, civil szervezet lett.

Ferdinandy Bence elmondta, hogy a Mafihe választások megtörténtek. A Mafihe elnöke Lakatos Dóra maradt.

Jánosi Attila 21:32-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

121/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tor-túra pályázatot, 45000 forinttal.

122/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag anyagi felelősséget vállalt a Gólyabálért.

123/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy Tillné Kiss Andrea ne részesüljön jutalomban a Gólyanyúz szerkesztése kapcsán.

124/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosított Nyúz ösztöndíjakat.

125/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a módosított kártya és kulcsfelvételi jog listát.

126/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a kulcsfelvételi jog- és kártyaigényekről ezentúl az ELTE TTK HÖK elnöke döntsön, a Választmány rendszeres tájékoztatása mellett.

127/2010 (X. 04.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a TTK HÖK irodáinak rendjéért felelős tisztségviselő a gazdasági elnökhelyettes; az Északi Hallgatói Iroda rendjéért az irodavezetők a felelősek; a Déli Hallgatói Iroda rendjének felelőse: Boldizsár Márton.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.