Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. november 8-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Ivancsó Veronika

Jelen vannak: Jánosi Attila, Árendás Ákos Tuzson, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Ferdinandy Bence, Hermann Gábor, Tischler Orsolya, Polai Dóra és Váry Zsolt szavazati joggal; Adorján Gábor, Ivancsó Veronika, Kalina Gergely, Kelemen Ádám, Ónodi Ferenc László, Pálfy Gyula és Varga Sándor tanácskozási joggal.

A Választmány 8 fővel határozatképes.

Jánosi Attila 18:05 perckor megnyitotta az ülést.

Jánosi Attila köszöntötte Kalina Gergelyt, az ELTE EHÖK elnökét.

Jánosi Attila javasolta, hogy a Választmány vegye fel a napirendi pontjai közé az ELTE Partyhajó elszámolását. A javaslatot a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Jánosi Attila javasolta, hogy a Választmány vegye fel napirendi pontjai közé a LOL nyári és szeptemberi ösztöndíj táblázatának összesítését. A javaslatot a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Jánosi Attila javasolta, hogy a Választmány vegye fel a Pályázatok napirendi pontjai közé az ELTE Nedves Est Before Party napirendi pontot. A javaslatot a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Jánosi Attila javaslatot tett az előzetesen kiküldött napirendi pontok sorrendjének módosítására. A napi rendi pontok módosítására tett javaslatot a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Vendégünk Kalina Gergely EHÖK elnök
2. Bejelentések
3. Pályázatok
a, Jövőképp Egyesület pályázata
b, Bolyai Club Showhajtás pályázata
c, Showhajtás 2010 pályázat (KCSSK KDB)
d, ELTE Nedves Est Before Party
4. ELTE Partyhajó elszámolása
5. LOL nyári és szeptemberi ösztöndíj táblázatának összesítése
6. Felsőoktatási törvény
7. Egyebek

18:06. Dukán András Ferenc megérkezett az ülésre.

1. Vendégünk Kalina Gergely EHÖK elnök (18:10)

Jánosi Attila tanácskozási jogot kért Kalina Gergelynek, az EHÖK elnökének. A Választmány a tanácskozási jogot egyhangúlag megszavazta. Jánosi Attila ezután megkérte a vendéget, számoljon be arról, hogyan érzi magát elnökként, milyen eredményei vannak és meséljen magáról, illetve terveiről picit.
Kalina Gergely szeretettel köszöntött mindenkit. Kiemelte, hogy az EHÖK Kabinet TTK-s tagjaival, Jancsó Tamással és Pauer Eszterrel remek a viszonya. Szeret velük együtt dolgozni, ugyanis a munkához való hozzáállásuk teljesen kifogástalan.
Kalina Gergely beszámolt arról, hogy az egyetemvezetéstől az elvi támogatása már megvan, a gyakorlati támogatás kapcsán pedig optimista. Élvezi a munkáját és érzi, hogy lehet haladni. Hangsúlyozta, hogy a hallgatókért szeretne tenni. Úgy érzi ez az elsődleges feladata, ezért van.
Hermann Gábor és Jánosi Attila a rendezvényekről kérdeztek, így az Eötvös Bál is szóba került. Pontos és biztos információk egyelőre nincsenek a Bálról.
Ezek után Kalina Gergely Jánosi Attila kérdésére a felsőoktatási törvényről, a természettudományos képzés és a TTK-s hallgatók helyzetéről és az őket érintő várható törvénymódosításokról, a tanárképzésről beszélt, hogy az egyetemünk szempontjából mi lenne jó és hogyan próbálunk részt venni a módosításban. Beszámolt arról, hogy az ELTE koncepciója készülőfélben van, véleménye szerint a munkaváltozatok jól sikerültek és ennek örül. Mezey Barna rektor úr ígéretet tett arra, hogy közös fellépést mutat majd a hallgatókkal, aminek a HÖK nagyon örül.
Jánosi Attila elmondta, hogy Dukán András Ferenccel még nem számoltak be a Választmányon arról, hogy ők is véleményezték előzetesen a koncepciót.
Ferdinandy Bence a tanárképzésről, normatív finanszírozásról, Tanárképző Intézményről kérdezett. Kalina Gergely válaszában hangsúlyozta, hogy szeretné, ha a tanárképzésnek új alapokat adnának. Ezen kérdésekhez Dukán András Ferenc és Jánosi Attila is hozzászólt.
Ezek után Ferdinandy Bence a Felsőoktatási törvényről is kérdezett. A kérdés kapcsán felmerült, hogy a HÖK-nek nem tetszik, hogy a Szenátusban a hallgatói érdekképviselet 33% helyett 15% lenne.
Dukán András Ferenc a szociális juttatás teljesítmény alapokra helyezéséről kérdezte vendégünket. A témához Pálfy Gyula is hozzászólt.

18:41. Ónodi Ferenc László megérkezett a Választmány ülésére.

Hermann Gábor, Kalina Gergely, Jánosi Attila és Tischler Orsolya szociális- és ösztöndíjügyekről rövid vitát folytattak.
Jánosi Attila a sajtókiadványokról, sajtótájékoztatókról, levelező listára kiküldött levelekről, Facebook oldalról, hallgatói összefogásról beszélt. Kalina Gergely is elmondta ezekről a véleményét. Sajnálta, hogy a Facebook-os csatlakozást nem a HÖOK hozta létre, a sajtóközleménnyel nem teljesen elégedett, és az egyetemek összefogásával sem. Ferdinandy Bence az ELTE Online cikkről kérdezte Gergőt, aki elmondta, hogy abban vannak kommunikációs fogások is és nem csak ELTE-s hallgatóknak készült. A provokációval szeretnének minél több véleményt kicsikarni az olvasókból. Egyébként egy blogot fognak indítani, ami tisztán szakmai lesz. A blog előnye, hogy kommentelni lehet és kéri is, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel.
Ferdinandy Bence a kutatásról, kutató professzorokról, kutató intézetről kérte ki Kalina Gergely véleményét.

19:00. Adorján Gábor megérkezett az ülésre.

Ferdinandy Bence és Polai Dóra a sajtó többi megnyilvánulásairól kérdezett.
Tischler Orsolya szeretné, ha minél hamarabb jönne ki nyilvános anyag az ELTE elképzeléseiről.
Jánosi Attila az ELTE EHÖK kifelé történő kommunikációról kérdezett. Kalina Gergely elmondta, hogy szerinte az a legfontosabb, hogy a tényadatokkal foglalkozzunk, építsünk saját koncepciót és ne politizáljunk.

A beszélgetés befejeztével Kalina Gergely megköszönte a meghívást, a Választmány pedig köszönetet mondott azért, hogy eljött és válaszolt a kérdésekre.

19:10. Jánosi Attila szünetet rendelt el.
19:17. Jánosi Attila újra megnyitotta az ülést.

Jánosi Attila javaslatot tett arra, hogy a Választmány kétharmados többséggel vegye fel napirendi pontjai közé az INFO lista szerkezeti átalakításának tervét. A Választmány a javaslatot 7 igen szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadta.

Az így kialakult további végleges napirend:

2. Bejelentések
3. Pályázatok
a, Jövőképp Egyesület pályázata
b, Bolyai Club Showhajtás pályázata
c, Showhajtás 2010 pályázat (KCSSK KDB)
d, ELTE Nedves Est Before Party
4. Hajóelszámolás
5. LOL nyári és szeptemberi ösztöndíj táblázatának összesítése
6. INFO lista szerkezeti átalakításának terve
7. Felsőoktatási törvény
8. Egyebek

2. Bejelentések (19:19)

Jánosi Attila bejelentette, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Vezetőképzőjére Ferenczi Kinga helyett Fórizs Dorottya utazik le, ugyanis Ferenczi Kinga lemondott a leutazás lehetőségéről Fórizs Dorottya javára. További apróbb változás, hogy Dukán András Ferenc helyett Jánosi Attila utazik le csütörtökön Ferdinandy Bencével közösen. Fórizs Dorottya a kollégiumi szekciót erősíti majd, Jánosi Attila pedig csütörtök este megfigyelőként részt vesz a HÖOK Választmány ülésén.

Jánosi Attila elmondta, hogy egy fáklyás felvonulás lesz pénteken, melyet az ELTE rendez. A rendezvény 16:35 órakor fog kezdődni és a további részletekről Jancsó Tamás kabinetfőnök, a rendezvény EHÖK-ös koordinátora fog egy levelet kiküldeni a levelezőlistákra.

Jánosi Attila bejelentette, hogy a Szenátus ma ülésezett, amelyen sajnos csak késéssel tudott részt venni. Az ülésen megválasztottak 3 közalkalmazottat és 3 hallgatót a Jogorvoslati Bizottságba. A Szenátus elfogadta az üzleti tevékenység 2010-es beszámolóját, továbbá 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadták, hogy a jegyzettámogatás keretéből támogassa az ELTE az Eötvös Kiadó Kft.

Jánosi Attila elmondta a Választmánynak, hogy aláírták a KCSSK felújításáról szóló szerződést.

Polai Dóra bejelentette, hogy holnap leltárellenőrzés lesz. Kéri, hogy 9 és 11 óra között csak az tartózkodjék az irodában, akinek feltétlenül szükséges.

Polai Dóra bejelentette hogy a leltározási naptól kezdve írásbeli, telefonos vagy személyes hozzájáruláson kívül nem vihet el eszközt senki az irodákból. Kéri a szakterületi koordinátorokat, hogy terjesszék az információt.
Ferdinandy Bence kérdezett a leltárral kapcsolatban Polai Dórától. Hermann Gábor pedig jelezte, hogy a laptop nála van.

Dukán András Ferenc bejelentette, hogy beszélgetett a szakmódszertanos oktatókkal. Dukán András Ferenc ismertette, hogy a 2009-es évfolyamon fizikán 2, kémián 1 tanári mesterképzéses hallgató volt, míg a 2010-es évfolyamon fizikán 8 és kémián 3 tanári mesterszakos hallgató van.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy a mai napon népszerűsítette egy református gimnáziumban az ELTE TTK-t. Előadását 120 diák hallgatta meg, majd 2 végzős személyesen is megkereste kérdéseivel.

Tischler Orsolya bejelentette, hogy megtartották a Halloween partyt, köszönik az anyagi felelősségvállalást.

Ferdinandy Bence elmondta, hogy MAFIHE helyi bizottsága újjáalakult és már jövő hétre terveznek programokat.

3. Pályázatok (19:33)
a, Jövőképp Egyesület pályázata

Jánosi Attila bejelentette, hogy a pályázat előterjesztője Pálfy Gyula volt, majd felkérte Gyulát, hogy foglalja össze a pályázatot pár mondatban.
Pálfy Gyula elmondta, hogy a Jövőképp Egyesület egy idén létrejött szervezet, melyben az ELTE több karáról vannak oktatók és hallgatók is. Habár idén jöttek létre, már voltak programjaik és terveznek továbbiakat is. A legközelebbi programjuk finanszírozása kapcsán fordulnak a TTK HÖK-höz, ugyanis az egyesületben több TTK-s hallgató vesz részt és a helyszín is éppen megfelelő.
Jánosi Attila kérdésére Gyula elmondta, hogy a TÁTK HÖK-kel már felvette a kapcsolatot és a pályázati lehetőségeknek is utánajárt. Pálfy Gyula egyébként az egyesület nevében szeretettel várja a rendezvényre a Választmány tagjait is.
Polai Dóra felszólalásában elmondta a Választmánynak, hogy beszélt már az ügy kapcsán Gyulával és a pályázatot támogathatónak tartja.
Dukán András Ferenc kérte, hogy a Választmány következetesen támogassa a különböző rendezvényeket, elvi állásfoglalást kért. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy ha támogatjuk a szervezést, akkor a plakátokra kerüljön fel az ELTE TTK HÖK logója is.
Hermann Gábor a plakátokról kérdezett és felajánlotta segítségét, mivel a plakátok és fénymásolások összegét soknak tartja.
Jánosi Attila a Választmány jelenlevő tagjaitól egyenként állásfoglalást kért. Ezután azt javasolta, hogy 40.000 forinttal támogassák a rendezvényt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

149/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Jövőképp Egyesület pályázatot 40.000 forinttal.

b, Bolyai Club Showhajtás pályázata
c, Showhajtás 2010 pályázat (KCSSK KDB)

Jánosi Attila kérte, hogy a két pályázatot egybe kezeljük, majd a végén külön határozzunk róluk.

A Választmány Polai Dóra, Hermann Gábor, Dukán András Ferenc, Ferdinandy Bence, Ónodi Ferenc László, Adorján Gábor és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a pályázatokról.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

150/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a Showhajtáson induló csapatokat a TTK HÖK nem részesíti pénzbeli támogatásban.

Jánosi Attila kérésére a Választmány Dukán András Ferenc, Jánosi Attila, Polai Dóra, Emődi Flóra és Tischler Orsolya hozzászólásaival vitát folytatott a KDB által benyújtott Showhajtás pályázatról.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

151/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Showhajtás 2010 pályázatot, 70.000 forinttal.

d, ELTE Nedves Est Before Party

Jánosi Attila Kelemen Ádámnak tanácskozási jogot kért. A tanácskozási jogot a Választmány 6 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta.
Kelemen Ádám ismertette a buli idejét és helyét. Elmondta, milyen karok és szakterületek vesznek részt a rendezvényen, illetve anyagi felelősségvállalást kérnek az ELTE TTK HÖK-től.
Polai Dóra gazdasági elnökhelyettes támogathatónak tartja az ötletet.
Dukán András Ferenc ismételten a határidők betartására hívta fel a figyelmet.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

152/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy az ELTE Nedves Est Before Party-ért anyagi felelősséget vállal.

4. ELTE Partyhajó elszámolás (20:16)

Jánosi Attila megkérte Ónodi Ferenc Lászlót, hogy ismertesse az elszámolást. Ónodi Ferenc László elmondta, hogy változások történtek a tervezett elszámoláshoz képest és tudatta a Választmánnyal ezek okát. Polai Dóra elmondta, hogy támogathatónak találja az elszámolást.

A témához Polai Dóra, Tischler Orsolya és Hermann Gábor is hozzászólt.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

153/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ELTE Partyhajó elszámolását.

20:26. Polai Dóra és Emődi Flóra elhagyta a termet.

5. LOL nyári és szeptember i ösztöndíj (20:26)

Jánosi Attila bejelentette, hogy Ónodi Ferenc László kiküldte a tervezetet, amit Ónodi Ferenc László ismertetett. Beszélt továbbá a pontszámolásokról és a keretekről is.
Tischler Orsolya és Hermann Gábor elmondta, hogy reálisnak és támogathatónak tartják a javasolt ösztöndíjakat.

20:29. Emődi Flóra visszatért az ülésre.

A Választmány Tischler Orsolya, Hermann Gábor, Dukán András Ferenc, Váry Zsolt és Ónodi Ferenc László hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

154/2010 (XI. 08.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LOL nyári és szeptemberi ösztöndíj kifizetéseket.

Jánosi Attila javaslatot tett arra, hogy a Választmány kétharmados többséggel vegye fel napirendi pontjai közé a Nyúz számértékeléseket. A Választmány a javaslatot 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Az így kialakult további végleges napirend:

6. INFO lista szerkezeti átalakításának terve
7. Nyúz számértékelések
8. Felsőoktatási törvény
9. Egyebek

20:38. Árendás Ákos Tuzson távozott az ülésről.

6. INFO lista szerkezeti átalakításának terve (20:38)

Jánosi Attila megkérte Ónodi Ferenc Lászlót, hogy ismertesse elképzeléseit.
Ónodi Ferenc László szeretné, ha az INFO listát és a LOL leveleket szétválasztanánk. Véleménye szerint így a hallgatók jobban tudnák szelektálni a leveleket, továbbá a fel- és leiratkozás a listákról sokkal gördülékenyebben történhetne.

20:41. Árendás Ákos Tuzson visszaérkezett a Választmány ülésére.

A Választmány Jánosi Attila, Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc, Hermann Gábor, Váry Zsolt, Árendás Ákos Tuzson, Tischler Orsolya és Ónodi Ferenc László hozzászólásaival vitát folytatott a szakos levelezőlisták, INFO lista és LOL-ról kapott levelekről, illetve, hogy az email címeket kiadhatja-e egyik levelezőlista a másiknak.

Ónodi Ferenc László támogatást kért és ígérte, hogy kidolgozza az email címek szabályzati hátterét a következő Választmányra, illetve azt, hogy hogyan lehetne kiküldeni az email címekre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

155/2010 (XI. 08.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az INFO lista szerkezeti átalakításának tervét.

21:13. Váry Zsolt távozott az ülésről.

Adorján Gábor, az Ellenőrző Bizottság utolsó jelenlévő tagja jelezte, hogy távozik az ülésről, ezért Jánosi Attila Dukán András Ferencet jelölte az Ellenőrző Bizottság helyettesítőjének. A jelölt vállalta a jelölést. A Választmány 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Dukán András Ferencet helyettes Ellenőrző Bizottsági tagnak.

21:14. Adorján Gábor távozott az ülésről.

7. Nyúz számértékelések (21:14)

Jánosi Attila megjegyezte, hogy a pályázat időben beérkezett és bejelentette, hogy Taligás Tímea lemondott a Kulturális Melléklet szerkesztéséről.
A Kulturális Mellékletről és a pályázatról Jánosi Attila és Hermann Gábor beszélgetést folytatott.

21:17. Váry Zsolt visszaérkezett az ülésre.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

156/2010 (XI. 08.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékeléseket.

8. Felsőoktatási törvény (21:20)

Jánosi Attila kérte, hogy a Választmány tagjai véleményezzék a Felsőoktatási Törvényt és olvassák a sajtóban megjelenő cikkeket. A sajtóban megjelentekkel kapcsolatban nagyon szívesen válaszol a felmerült kérdésekre. Kérte, hogy bátran kérdezzünk, ha valami nem világos a közleményekben.

A Választmány Tischler Orsolya, Hermann Gábor, Ferdinandy Bence, Dukán András Ferenc és Jánosi Attila hozzászólásaival vitát folytatott a felmerült kérdésekről.

Jánosi Attila elmondta az is, hogy az ELTE várja a hallgatók véleményét, melyet a Szenátus december 6-án fog tárgyalni, majd a Szenátus tagjai november 20-22-ig alkothatnak véleményt róla. Ahhoz, hogy a hallgatók tudjanak mit a Szenátus elé terjeszteni, összehív egy nyílt megbeszélést a mentoroknak és képviselőknek a jövő hétre, ahol mindenki elmondhatja majd a saját véleményét.

Jánosi Attila felhívta a figyelmet ezeken felül még arra, hogy a héten, várhatóan 9-én nyilvánosságra kerül egy tanárképzési koncepció és életpálya ív.

9. Egyebek (21:34)

Jánosi Attila bejelentette, hogy november 30-ra szeretné a Küldöttgyűlést összehívni.

Jánosi Attila várja a felmerült kérdéseket a Kalina Gergely által elmondottakhoz. Ferdinandy Bence és Dukán András Ferenc hozzászólt témához. Jánosi Attila kérte az is, hogy akinek esetleg van még megjegyzése, azt juttassa el neki valamilyen formában, hogy majd továbbíthassa.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy korábban csatolta Mészáros Attila levelét a levelezőlistán és kérdezi, hogy hogyan juttassuk el a hallgatókhoz a csatolmányt. Emődi Flóra javaslata volt, hogy honlapra tegyük fel. Ezzel a Választmány tagjai egyetértettek.

Emődi Flóra bejelentette, hogy elutazik Barcelonába. Távolléte alatt Tóth Máté kezeli a szakterületi koordinátori teendőket.

Váry Zsolt beszélgetett a kommunikációs biztossal és arra jutottak, hogy a HÖK PR-ral Zsolt fog foglalkozni. 2 fő feladatának a HÖK megjelenéstét, kisugárzását tartja az Education és a Nyílt napon, illetve a HÖK és hallgatók viszonyának javítását is nagyon fontosnak találja. Szeretne egy felmérést készíteni, mely arról szólna, hogy a hallgatóknak mik az elvárásai a HÖK-től. Ezen felül szeretné a diákságnak megmutatni, mit is csinálnak valójában a HÖK-ösök. Ezzel szeretné elérni, hogy javuljon az általános vélemény a HÖK-ről.

Váry Zsolt bejelentette, hogy Bilbaoban lesz a jövő héten, de interneten és telefonon keresztül is el lehet majd érni.

Ferdinandy Bence a Gólyatábor jutkerekről kérdezett. Hermann Gábor szervező elnökhelyettes elmondta, hogy nagyjából elkészült a gólyabál jutalomkeret pontozási koncepciójával, és hamarosan kiküldi a levelezőlistára.

Jánosi Attila 21:49 perckor bezárta az ülést.

Határozatok:

149/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Jövőképp Egyesület pályázatot 40.000 forinttal.

150/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a Showhajtáson induló csapatokat a TTK HÖK nem részesíti pénzbeli támogatásban.

151/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a Showhajtás 2010 pályázatot, 70.000 forinttal.

152/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy az ELTE Nedves Est Before Party-ért anyagi felelősséget vállal.

153/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ELTE Partyhajó elszámolását.

154/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a LOL nyári és szeptemberi ösztöndíj kifizetéseket.

155/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az INFO lista szerkezeti átalakításának tervét.

156/2010 (XI. 8.) számú Választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nyúz számértékeléseket.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Ivancsó Veronika Jánosi Attila
Titkár Elnök
ELTE TTK HÖK ELTE TTK HÖK

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.