Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. március 9-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Král Adrienn, László Dávid, Tóth Máté szavazati joggal; Csenki Tamás, Polai Dóra, Tischler Orsolya, Ónodi Ferenc László, Sik Zsuzsanna Brigitta tanácskozási joggal.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 16:40–kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez érkezett további előterjesztés.

Ferenczi Zita pályázatát kiküldte a képviselőlistára. Jancsó Tamás javaslatára a Választmány 8 nem szavazattal, egyhangúlag elhalasztotta a Földrajzos Felező napirendi pont tárgyalását.

Csenki Tamás pályázatát a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag felvette a napirendi pontok közé.

Az így kialakult napirendet a Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1.Bejelentések
2. My Klub BN pályázat
3. Nyúz számértékelések
4. BN pályázat
5. Nedves Est pályázat
6. Farsangi Buli beszámoló
7. Griff buli pályázat
8. Egyebek

1. Bejelentések (16:42):

Jancsó Tamás elmondta, hogy 26 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kari Tanács Mezei Barnát. A jogi kar is támogatta a jelöltet, 1 nem szavazat mellett. A bölcsészkar is támogatta a jelöltet, az IK-n egyhangúlag 14 szavazatot kapott.

Jancsó Tamás elmondta, hogy a március 30-i Küldöttgyűlésen lemond az elnöki tisztségről, utódjául Jánosi Attilát jelölte meg.

Tóth Máté elmondta, hogy az Északi Hallgatói Iroda fénymásolójában tegnap tonert cserélt és reméli, hogy ez legalább májusig ki fog tartani. Elmondta azt is, hogy az új törvényeknek megfelelően a régi 1 oldalas helyett már 5 oldalas, részletes vállalkozási szerződést kell használnia a HÖK-nek is.

Magyar Róbert megkérte a szakterületi koordinátorokat, hogy népszerűsítsék a mentorrendszert és plakátoljanak.

Tischler Orsolya bejelentette, hogy elkészült a fogadóórák plakátja, holnap fogják kinyomtatni.

Jancsó Tamás elmondta, hogy 17-én lesz a Kari Tanács, a Választmány időpontja 16-a 16:30 perc lesz.

2. My Klub BN pályázat (17:00)

Rémesi Barbara pályázatát Jancsó Tamás küldte ki a képviselőlistára. Jancsó Tamás kérésére Rémesi Barbara bemutatta a pályázatát.

A Választmány Tóth Máté, László Dávid, Jancsó Tamás, Árendás Ákos Tuzson, Pauer Eszter és Rémesi Barbara hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
30/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a My Klub BN pályázatát.

3. Nyúz számértékelések (17:05)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a felhasznált összeg a megadott kereten belül van.

A Nyúz további mellékleteihez SMS szavazást szeretnének bevezetni, amihez egy hardvert is kapott a szerkesztőség.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
30/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ számértékeléseket.
3. BN pályázat (17:05)

Hermann Gábor bemutatta a rendezvényt. A pályázat leadását jövő hétre ígéri, mert sok komplikáció lépett fel a szervezés során.

Pauer Eszter kérdésére válaszolva elmondta, hogy a szervezés az EHÖK kezében van, a Karrier Kft. támogatásával.

A Választmány 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a napirendi pont elhalasztását.

5. Nedves Est pályázat (17:12)

Hermann Gábor elnézést kért, amiért késve küldte ki a pályázatot. Elmondta, hogy az előző rendezvény jól sikerült, ehhez képest szeretnének még jobb bulit szervezni. Beszámolt az újításokról és bemutatta a rendezvény tervezetét.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
31/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag anyagi felelősséget vállalt a Nedves Est-ért.
17:20 Hermann Gábor távozott az ülésről.

6. Farsangi Buli beszámoló (17:21)

Csenki Tamás kiküldte a beszámolót a képviselőlistára. Elmondta, hogy a rendezvényen voltak fennakadások, de ennek ellenére sikeresnek tartja. Elmondta, hogy a helyszínnel nem volt elégedett, és nem szeretne több rendezvényt a Livingroomba szervezni.

A Választmány Jancsó Tamás, Tóth Máté, Csenki Tamás és Tischler Orsolya hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
32/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a Farsangi Buli beszámolóját.

7. Griff buli – hangtechnika (17:30)

Csenki Tamás kiküldte a kérését a képviselőlistára.

A Választmány Pauer Eszter, Tóth Máté és Jancsó Tamás hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.

A Választmány határozatot hozott a kérdésben:

33/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a TTK HÖK hangtechnikáját használja a Griff Kollégium a következő buliján.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a Választmány vegye fel a személyi kérdéseket a napirendi pontok közé.

A Választmány a javaslatot 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

8. Személyi kérdések (16:35)

Dukán András Ferenc elmondta, hogy oktatási bizottsági ülésről érkezett, ahol előrehaladás történt a folyó ügyekben. Szakács Dávidról elmondta, hogy jó tanuló, és a tantervet, meg az MSc tantervet is jól ismeri, de nem tudja, hogy alkalmas e az Intézeti Tanács tagság jelölésére.

Jancsó Tamás elmondta, hogy támogatja Szakács Dávid jelölését.

A Választmány titkosan szavazott a kérdésben:

34/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag Szakács Dávidot delegálta a Biológia Intézeti Tanácsába.

9. Egyebek (17:40)

Árendás Ákos Tuzson mindenkit meghívott a matematikusok Pí-napi Píknikére.

Dukán András Ferenc elmondta, hogy az oktatók nem támogatják a környezettanosok biológia minor szak indítását. Elmondta, hogy a környezettanosoknak indul Bevezetés a biológiába 2 kurzusuk és a fizikusok Biológiájának ügye is Kiss Jánosnál van. Lesz meghirdetve vizsgakurzus és vizsgaalkalom is.

Jancsó Tamás 17:50-kor bezárta az ülést.

Határozatok:

30/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a My Klub BN pályázatát.
31/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag anyagi felelősséget vállalt a Nedves Est-ért.
32/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a Farsangi Buli beszámolóját.
33/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, hogy a TTK HÖK hangtechnikáját használjaa a Griff Kollégium a következő buliján.

34/2010 (III.09) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag Szakács Dávidot delegálta a Biológia Intézeti Tanácsába.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.