Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2010. március 1-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Boldizsár Márton, Dukán András Ferenc, Emődi Flóra, Juhász Krisztina, Král Adrienn, László Dávid, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Fejes Bálint, Hamow Kamirán Áron, Jánosi Attila, Kiss Anita, Lellei Nóra, Polai Dóra, Prikoszovics Mihály, Szenes Áron és Tischler Orsolya tanácskozási joggal.

A választmány 10 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 18:15–kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Az így kialakult napirendet a Választmány 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
3. Pszichológiai tanácsadás a Campuszon
4. Nyúz számértékelések
5. Gólyatábor pályázati kiírás
6. Bevonó pályázat
7. Kultúrhét pályázat
8. My Klub Budaörsi Napok pályázat
9. Személyi kérdések
10. Egyebek

1. Bejelentések (18:18):
Jancsó Tamás elmondta, hogy a Nyúz-ba tervezett Horváth Ferenc interjú megbeszélése miatt késett az ülésről.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a mai Szenátus rendben lezajlott, különösebb vita nélkül. A Gazdasági Tanácsnak új taggal bővült. Elmondta, hogy Hudecz Ferenc visszavonta a rektori pályázatát.
Pauer Eszter elmondta, hogy a közéleti ösztöndíjakra szánt keret kifogyott, erre a problémára kell megoldást keresni. Ezen kívül bemutatta a Játékszín akciós ajánlatát.
2. Kari Tanács anyagainak tárgyalása (18:30)
Jancsó Tamás elmondta, hogy Hudecz Ferenc rektor úr visszavonta a pályázatát. Az eddig lezajlott Kari Tanácsokon Mezei Barna kapott több szavazatot.
A Kari Tanács szerdán 14:30-kor lesz, Jancsó Tamás elmondta, hogy mindenki megjelenésére számít.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a Választmány mai feladata az, hogy megbeszélje, milyen kérdéseket tesz fel majd a jelöltnek, és hogy támogatja-e a jelöltet.
A Választmány Juhász Krisztina, Hamow Kamirán Áron, Dukán András Ferenc, Jancsó Tamás, Lellei Nóra, Jánosi Attila, Dukán András Ferenc és Szenes Áron hozzászólásaival vitát folytatott a kérdésben.
A Választmány azt javasolta, hogy a Rektorjelöltnek a következő ügyekben tegyenek majd fel kérdéseket: sport, tanárképzés, OMHV, BEAC, kutatók minősítése, doktoranduszok helyzete, a tudomány és a kutatás-fejlesztés viszonya, BSc-Msc arány kérdése, az egyetem szolgáltatásai, kollégiumok, üzemeltetés.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a tanáccsal kapcsolatban a másik fontos kérdés a szavazás. Mivel egy jelölt van, ezért egyszerű lesz a szavazás. Fontos, hogy a Kari Tanács milyen döntést hoz és milyen arányban, ezért mindenkit arra kér, hogy mérlegelje a döntését, és ennek megfelelően szavazzon.
3. Pszichológiai tanácsadás a Campuszon (19:45)
Kiss Anita elnézést kért, hogy nem küldte ki az anyagot a képviselőlistára. Bemutatta a tervét és elmondta, hogy arról lenne szó, hogy mint esélyegyenlőségi biztos, a fogadóóráiban egy pszichológus hallgató kortárs segítővel együtt pszichológiai tanácsadást fognak tartani.
Kérte a Választmányt, hogy engedje meg, hogy a megadott időpontban (kedd 10:30 – 13:30) használhassa a Déli Hallgatói Irodát, és annak tárgyalótermét.
Boldizsár Márton elmondta, hogy támogatja a kezdeményezést. A Nyúz cikkei kapcsán több alkalommal találkozott már a szervezőkkel, és úgy gondolja, hogy jól működik a rendszer.
Jancsó Tamás azt mondta, hogy hosszútávon az a cél, hogy a három kar összefogásával folyamatosan működő szolgáltatást tudjunk biztosítani.
Kiss Anita elmondta, hogy a későbbiekben a PPK-n, amennyiben igény van rá, az érintett hallgatók pszichológiai gondozása a Kortárs Segítő Csoport keretein belül folytatható.
Dukán András Ferenc kérte, hogy a HÖK irodán túl másik helyiséget biztosíthassunk a cél érdekében. Jancsó Tamás a lágymányosi üzemeltetés sajátosságaira hivatkozva ezt nem tartotta megoldhatónak.
4. Nyúz számértékelések (19.55)
Jancsó Tamás ismertette a Tillné Kiss Andrea által elkészített összefoglalót.
Boldizsár Márton elmondta, hogy 16 helyett 20 oldalas az anyag, mert nem volt melléklet.
Pauer Eszter elmondta, hogy ez utóbbi számértékelésben megítélt összegek csak az áprilisi utalással fognak eljutni a hallgatókhoz.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
25/2010 (III. 01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ számértékeléseket.
19:57 Hamow Kamirán Áron távozott az ülésről.
5. Gólyatábor pályázati kiírás (19:57)
Jancsó Tamás elmondta, hogy április 12 és 23 között lenne a pályázatok elbírálása. Tavaly az első pályázat a matek-Bárczi gólyatábor volt április közepén, idén egyszerre történik majd a bírálat, 6 hetet elegendőnek talál a pályázat megszerkesztésére és beadására.
19:59 Lellei Nóra távozott az ülésről.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a pályázati kiírás mennyiben tér el az eddigiektől. Külön kiemelt a mentorrendszer bevonását a gólyatábor pályázatokba.
Minőségbiztosítási kérdőívek terén Jancsó Tamás javaslatokat kért táborspecifikus dokumentumokra.
Szenes Áron erre válaszolva felajánlotta a Bódvarákó-kérdőívet alapnak a többi tábornak. Bejelentette ezzel együtt, hogy idén is a korábbi szervező gárdával beadnak pályázatot gólyatábor szervezésre és kérte, hogy hamarabbi időpontot tűzzön ki a HÖK a pályázatok leadására.
Jancsó Tamás megítélése szerint a célzott kiírási idő szükséges ahhoz, hogy minőségi pályázatok érkezzenek be.
Emődi Flóra kérdésére Jancsó Tamás elmondta, hogy alapvetően egységes kérdőív azért lenne célszerű, hogy az egyes gólyatáborok összehasonlítása is lehetséges legyen. Október 15-öt jelölték ki a beszámolók beérkezésének határidejére előreláthatólag. Április 9.-ét pedig a pályázatok leadási határidejének.
A Választmány 8 igen 2 nem 0 tartózkodással támogatta azt, hogy a beadási határidő ápr.9 legyen, a bírálat pedig ápr. 13.-án történjen.
Gólyatáborok támogatása terén Jancsó Tamás elmondta, hogy az eddigiekhez képest nem szükséges csökkentést tervezni, az eddigi évekhez hasonlóan 1,5 millió forintos maximális keretet célszerű meghatározni. Ezt Tóth Máté és Szenes Áron megerősítette.
A Választmány egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
26/2010 (III.01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Gólyatábor pályázati kiírást.
6. Bevonótábor pályázat (20:18)
Jancsó Tamás elmondta, hogy a ráckevei tábor azért célszerű, mert a bevonandók számára kedvező, hogy Budapesthez viszonylag közeli helyen zajlik a program.
Tóth Máté nagyvonalakban ismertette a tervezett programot és Juhász Krisztina kérdésére bemutatta a táborhelyet.
Jancsó Tamás kérte a szakterületi koordinátorokat és más tisztségviselőket, hogy az ígéretesnek tűnő hallgatókat hívják meg személyesen a bevonó táborba.
Tóth Máté elmondta, hogy a kiküldött költségvetés egy tervezet, és a résztvevők létszámától függően fog alakulni, de a kiküldött összegnél magasabb költségekre semmiképp nem számít.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
27/2010 (III.01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bevonótábor pályázatát.
7. Kultúrhét pályázat (20:25)
Jancsó Tamás ismertette a Kultúrhét programot és elmondta, hogy a nemzeti ünnep és a hétvége miatt nem 5, hanem 3 napos lesz a rendezvény.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
28/2010 (III.01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kultúrhét pályázatát.
8. My Klub Budaörsi Napok pályázat (20:29)
Tóth Máté formailag és szerkesztésben kifogásolta a pályázatot.
A Választmány egyhangúlag megszavazta a pályázat elfogadásának elnapolását.
9. Személyi kérdések (20:30)
Jancsó Tamás elmondta, hogy a Kari Tanácsba Török Viktor földrajz-meteorológia PhD szakos hallgató vállalta a jelölést előzetesen.
Boldizsár Márton és Pauer Eszter aggályosnak tartotta a jelölés időzítését. Jancsó Tamás és Dukán András Ferenc hangsúlyozták a 10. hallgatói tag delegálásának fontosságát függetlenül az időzítéstől.
A Választmány határozatot hozott a kérdésben:
29/2010 (III.01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag Török Viktort delegálta a TTK Kari Tanácsába.
Jancsó Tamás elmondta, hogy Spiró Zoltánnal egyeztetett a biológia Intézeti Tanácsba való delegálásról és a kompetenciáiról. Erről Szenes Áron is beszélt az érintettel. Jancsó Tamás elmondása alapján Intézeti Tanács nem lesz az elkövetkezendő időszakban, és a szakterület kérése az volt, hogy még ne pótolják a távol levő szakterületi koordinátort, de a Választmány az a felelős döntéshozó testület, aki a delegáltságról határozatot hozhat.
Pauer Eszter elmondta, hogy Spiró Zoltán kiemelkedő tudományos és közéleti tevékenységet folytat. Tóth Máté ezt azzal kiegészítette, hogy Spiró Zoltán a HÖK működésével is tisztában van és a biológus TDK vezetőjeként felelősségteljes hallgató, aki az oktatókkal jó kapcsolatot ápol.
10. Egyebek (20:42)
Jancsó Tamás előirányzott egy internetes szavazást a hétvégi HÖK összetartásról és bejelentette, hogy a KCSSK-ban tartjuk majd az összejövetelt a lágymányosi üzemeltetéssel történt egyeztetések alapján ugyanis nem kaptunk megfelelő engedélyt a lebonyolításra.
Tóth Máté kérte, hogy a Déli hallgatói irodában nagyobb rendet tartsanak a képviselők és a Nyúz munkatársai.
Jancsó Tamás 20:45-kor bezárta az ülést.
Határozatok:
25/2010 (III. 01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ számértékeléseket.
26/2010 (III.01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Gólyatábor pályázati kiírást.
27/2010 (III.01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bevonótábor pályázatát.
28/2010 (III.01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kultúrhét pályázatát.
29/2010 (III.01) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 10 igen szavazattal, egyhangúlag Török Viktort delegálta a TTK Kari Tanácsába.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.