Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. szeptember 28-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Boldizsár Márton, Emődi Flóra, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal; Csenki Tamás, Dukán András Ferenc, Gonda Zsombor, Polai Dóra, Ring Péter Dániel, Szenes Áron, Tischler Orsolya, Tudja Éva, tanácskozási joggal.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás 17:10-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Az alábbi napirendet a választmány 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Gólyatábor jutalomkeret felosztása
3. Tor-túra pályázat
4. NYÚZ számértélelések
5. Egyebek

1. Bejelentések (17:19)

Jancsó Tamás elmondta, hogy megalakult az új szenátus, 4 éves ciklusra. Elfogadták az EHÖK és a BTK HÖK alapszabályát, valamint módosították a szolgáltatási díjakat. A diákmatrica cseréjének ára 1000 Ft-ról 3.400 Ft-ra módosult.

A holnapi küldöttgyűlésre a beszámolók megérkeztek, az alapszabályt összeállították, és Láng Teodóra is elkészítette a kommunikációs biztosi pályázatot.

2. Gólyatábor jutalomkeret felosztása (17:23)

Jancsó Tamás elmondta, hogy tavaly 300.000 Ft volt a felosztható keret, idén ez 450.000 Ft. A plusz 150.000 Ft-ot szeretné teljes összegben a gólyatáborokra fordítani. Hermann Gábor egyet értett ezzel.

17:25 Pauer Eszter megérkezett az ülésre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

125/2009 (IX.28) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta, hogy a Gólyatáborok jutalomkerete 450.000 Ft legyen.

Jancsó Tamás elmondta, hogy ahogy mindig, idén is Bódvarákó szervezésében vettek részt a legtöbben. Megkérdezte, hogy van e hozzászólás a táborokon belüli jutalom elosztásával kapcsolatban.

Dukán András Ferenc kérdésére válaszolva Tudja Éva elmondta, hogy a BGGYK a saját embereit jutalmazza, ahogy a TTK is.

Hermann Gábor javaslata a jutalom elosztására az, hogy Bódvaarákó kapjon 50%-ot, a matekos 25%-ot, a fizikás és a kémiás gólyatábor pedig 12,5-12,5%-ot. Ezzel mindenki egyet értett. Az újabb javaslat értelmében Bódvarákó 225.000, a matekos 115.000, a fizikás és a kémiás gólyatábor pedig 55.000 forintot kapna. Jancsó Tamás egyet értett a javaslattal.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

125/2009 (IX.28) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy Bódvarákó 225.000 forintot, a matekos gólyatábor 115.000 forintot, a fizikás és a kémiás gólyatábor pedig 55.000 forintot kap a gólyatábori jutalomkeretből.

3. Tor-túra pályázat (17:32)

Gonda Zsombor kiküldte a képviselőlistára a pályázatot.

Tóth Máté elmondta, hogy a várható zárolás, és a tervezett költségvetés miatt is takarékoskodni kell, az igényelt összeget magasnak találja. Ezzel Jancsó Tamás egyet értett.

17:40 Szenes Áron megérkezett az ülésre.

Jancsó Tamás elmondta, hogy ha csapatonként 8-10 ember indul, akkor 6-700 Ft/fő részvételi díjjal pótolható lenne a hiányzó összeg.

Gonda Zsombor elmondta, hogy az igényelt támogatásból 60.000 forintot a pólókra, 30.000 forintot pedig a bélyegzőkre szeretnének fordítani.

17:43 Boldizsár Márton megérkezett az ülésre.

Tóth Máté elmondta, hogy sokat spórolhatnak azzal, ha a plakátokat külső helyszínen nyomtatják, valamint egyet ért Jancsó Tamás javaslatával.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a rendezvény kapjon most 40.000 Ft támogatást, valamint jutalomkeretből támogatható a rendezvény.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

126/2009 (IX.28) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK 40.000 Ft-tal támogatja a 2009-es őszi Tor-túrát.

4. NYÚZ számértékelések (17:45)

Boldizsár Márton elmondta, hogy számonként 48.000 Ft a keret, ezt csak egy szám jutalmazása lépi túl, a másik kettőé viszont jóval alatta marad.

Hermann Gábor teljesen korrektnek tartja az elszámolást.

Jancsó Tamás arra kérte Boldizsár Mártont, hogy legyen itthon hétvégenként, és menjen gördülékenyebben a munka, valamint a megjelenés is legyen pontos. Azt is kérte, hogy ezentúl az értékeléseket maximum kéthetente nyújtsa be a választmánynak. Boldizsár Márton megígérte, hogy a kérésnek eleget fog tenni.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

127/2009 (IX.28) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ számértékeléseket.

5. Egyebek (17:50)

A választmány 8 szavazattal, egyhangúlag tanácskozási jogot adott Szenes Áronnak.

Szenes Áron megköszönte a Bódvarákóra kapott jutalomkeretet, és elnézést kér, hogy a lista nem volt teljes, még módosítani szeretne rajta. Jancsó Tamás erre válaszolva elmondta, hogy keddig készítse el a teljes listát.

Tóth Máté kérdésére válaszolva Jancsó Tamás elmondta, hogy a választmány elé érkező pályázatokra készített űrlap kitöltése kötelező, de a jövő heti választmányon még tárgyalják ezt a kérdést.

17:55-kor Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

125/2009 (IX.28) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy Bódvarákó 225.000 forintot, a matekos gólyatábor 115.000 forintot, a fizikás és a kémiás gólyatábor pedig 55.000 forintot kap a gólyatábori jutalomkeretből.

126/2009 (IX.28) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a TTK HÖK 40.000 Ft-tal támogatja a 2009-es őszi Tor-túrát.

127/2009 (IX.28) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a NYÚZ számértékeléseket.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.