Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2009. október 23-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Polai Dóra

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Árendás Ákos, Boldizsár Márton, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, László Dávid, Pauer Eszter, Tóth Máté szavazati joggal és Polai Dóra tanácskozási joggal.

A választmány 8 fővel határozatképes.

Jancsó Tamás az Ellenőrző Bizottság távolléte miatt Juhész Krisztinát jelölte az Ellenőrző Bizottság feladatainak ellátására erre az ülésre. A jelölt a jelölést elfogadta. A választmány a döntést 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.

Jancsó Tamás 13:50-kor megnyitotta az ülést.

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett további előterjesztés.

Az alábbi napirendet a választmány 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta:

1. Bejelentések
2. Gólyabál jutalomkeret tárgyalása
3. Szenátusi anyagok tárgyalása
4. Egyebek

1. Bejelentések (13:52)

Jancsó Tamás elmondta, hogy sajnálja, hogy ebben az időpontban kell Választmányi ülést tartani, de halaszthatatlan kérdéseket kell tárgyalni.

2. Gólyabál jutalomkeret (13:55)

Hermann Gábor elmondta, hogy a lány táncosok ruháját fejenként 9000 Ft-tal, a fiú táncosok ruháját fejenként 5000 Ft-tal támogatta a HÖK. A táncosok nagy száma miatt ilyen nagy a költség.

Jancsó Tamás elmondta, hogy az igényelt összeg túl magas, ezért jövőre csökkenteni kell a táncoló párok számát. Árendás Ákos Tuzson elmondta, hogy az is lehet megoldás, ha nem támogatja a HÖK a ruhák árát.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

147/2009 (X.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a Gólyabál táncosainak jutalomkeret pályázatát.

Pauer Eszter kérdésére válaszolva Hermann Gábor elmondta, hogy a koordinátoroknak félév végi jutalom lesz fizetve egy összegben az éves munkájukért, ezért nem szerepelnek a táblázatban.
Hermann Gábor elmondta, hogy a Stuff jutalomkerete 39 ember fizetését tartalmazza, ezért magasabb az összeg.

Boldizsár Márton elmondta, hogy a NYÚZ Café dolgozói azért kapnak magasabb fizetést, mert már délután 5-6 órától dolgoztak, és másnap hajnalig pakoltak.

Jancsó Tamás javasolta, hogy Gonda Zsombor, Klincsek Krisztina és Tóth Máté pár száz forintos jutalmával egészítsék ki Láng Teodóra fizetését. Ezt a választmány 9 szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

148/2009 (X.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Gólyabál dolgozóinak jutalomkeret pályázatát.

Pauer Eszter kérte, hogy a választmány tárgyalja az irodavezetők fizetésének kérdését.

A választmány határozatot hozott a kérdésben:

149/2009 (X.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy Hamow Kamirán Áron 43.000 Ft, Lakó Viktória pedig 21.500 Ft fizetést kapjon a szeptember-októberi munkájáért.

3. Szenátusi anyagok tárgyalása (14:15)

Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő szenátusi ülés november 2-án, a szünet után lesz.

Jancsó Tamás javasolta, hogy a jutalomkeret-pályázatok miatt a következő küldöttgyűlés időpontját november 10-re kéne változtatni. A választmány támogatta a javaslatot.

Jánosi Attila elmondta, hogy a Rektor Úr megírta az egyetem Küldetésnyilatkozatát, ennek jelenleg folyamatban van az elfogadása.

4. Egyebek (15:10)

Pauer Eszter elmondta, hogy a szociális támogatások leadása után három fellebbezés érkezett be, a HJB A KÖB eredeti döntését hagyta jóvá a bírálat során. Elmondta, hogy az MA/MSc pályázatok leadása lezárult. Összesen több, mint 190 pályázat érkezett be. November 2-án lesz KÖB ülés a bírálattal kapcsolatban.

Jánosi Attila elmondta, hogy az EDUCATIO megbeszélésen az a döntés született, hogy a rendezvényt környezetbarát szóróanyagokkal fogják reklámozni. Elmondta azt is, hogy az FTB ülés döntése alapján a BSc-MSc képzés nem számít folyamatos jogviszonynak, ez alapján kell az ösztöndíjrendszert kialakítani.

Juhász Krisztina elmondta, hogy a Fizika Intézet elfogadta a BSc tanrend módosítását, folyamatban van az akkreditáció.

15:30 Jancsó Tamás bezárta az ülést.

Határozatok:

147/2009 (X.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a Gólyabál táncosainak jutalomkeret pályázatát.

148/2009 (X.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Gólyabál dolgozóinak jutalomkeret pályázatát.

149/2009 (X.23) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy Hamow Kamirán Áron 43.000 Ft, Lakó Viktória pedig 21.500 Ft fizetést kapjon a szeptember-októberi munkájáért.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.