Emlékeztető az ELTE TTK HÖK Választmányának 2008. március 10-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Klincsek Krisztina, Kürtösi
Szilvia, Lakó Viktória, Magyar Róbert, Mészáros Csaba szavazati joggal;
Bodó Máté, Köhler János, Laszák Nikolett, Nagy Melinda tanácskozási
joggal.

A választmány 7 fővel határozatképes.

A választmány kezdése előtti 24 órán belül érkezett a Mentorplakát
pályázat és a Seniortábor pályázat, melyet Bodó Máté terjesztett be.

A választmány 5 igen és 2 nem szavazattal napirendi pontként tárgyalta a
Mentorplakát pályázatot.
A választmány 4 igen és 3 nem szavazattal napirendi pontként tárgyalta a
Seniortábor pályázatot.

A választmány az alábbi napirendet 7 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta:

1. Kari Tanács anyagainak tárgyalása
2. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása
3. Környzettudomány felező beszámoló
4. Meteorológus felező beszámoló
5. Földrajz BSc felező pályázat
6. Tortúra pályázat
7. My Klub BN pályázat
8. Kerekes Napok pályázat
9. Duna-Dráva Nemzeti Parkos túra pályázat
10. Bevonótábor
11. Mentorplakát pályázat
12. Seniortábor pályázat
13. Egyebek

A választmány 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
tanácskozási jogot adott Szenes Áron részére.

1. Kari Tanács anyagainak tárgyalása

A választmány és a Kari Tanács egyes tagjai vitát folytattak a következő
Kari Tanács napirendi pontjairól.

2. Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása

Jancsó Tamás elmondta, hogy a küldöttgyűlésen a Személyi kérdések
napirendi pontban, ha a küldöttgyűlés nem választ Szervező
elnökhelyettest, akkor delegálni kell egy tagot az EHÖK Küldöttgyűlésébe.
Továbbá kiküldött a képviselőlistára egy Jutalomkeret kiírás-tervezetet,
amelyet szeretné, ha a küldöttgyűlés tárgyalna.

3. Környezettudomány felező beszámoló

Klincsek Krisztina kiküldte a Környezettudomány felező beszámolóját.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Meteorológus felező beszámoló

A szervezők elküldték a Meteorológus felező beszámolóját.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Földrajz BSc felező pályázat

Jancsó Tamás kiküldte a képviselőlistára Szelei Barbara és Vajas Ákos
pályázatát, melyben 22000 Ft támogatást kérnek a rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Tortúra pályázat

Magyar Róbert terjesztette be a napirendi pontot. (A pályázat
megtalálható
a képviselőlistán)

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. My Klub BN pályázat

Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot. (A pályázat megtalálható
a képviselőlistán)

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8. Kerekes Napok pályázat

Jancsó Tamás küldte ki a képviselőlistára a KUK Napok pályázatot.

Jánosi Attila és Magyar Róbert javasolta, hogy a választmány kérjen új
pályázatot a szervezőktől, amelyben feltüntetik a bevételi oldalt.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

9. Duna-Dráva Nemzeti Parkos túra pályázat

Mészáros Csaba terjesztette be a napirendi pontot. Elmondta, hogy az
eredetileg 55 fősre szervezett túrára 75-en jelentkeztek, így anyagilag
minuszosra jön ki a költségvetés.
Kérte, hogy ha a választmány úgy dönt, hogy támogatja a 75 fős
részvételt,
akkor támogassa a túrát a busz költségével, mely 271320 Ft.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

10. Bevonótábor

Magyar Róbert és Hermann Gábor elmondták, hogy az eredetileg tervezett
helyszínt (Tab) visszautasították, ezért új helyet kell keresni.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a következő választmányon el kell dönteni,
hogy a bevonandókat és a bevonókat hogyan támogatja a választmány.

11. Mentorplakát pályázat

Bodó Máté terjesztette be a napirdeni pontot, melyben 20000 Ft-ot kér 100
db mentorplakát elkészítésére.
Szenes Áron elmondta, hogy véleménye szerint nem támogatható a pályázat.
Jánosi Attila javasolta, hogy az önkormányzat infrastruktúrájának
felhasználásával készítsék el a mentorplakátot.
Bodó Máté módosította a pályázatot 14000 Ft-ra.

A választmány 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem
támogatja 14000 Ft-tal a Mentorplakát pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

12. Seniortábor pályázat

Bodó Máté terjesztette be a napirendi pontot, melyben 5000 Ft támogatást
kér a választmánytól. Elmondta, hogy szeretne résztvenni a BME
Seniortáborában, hogy az ott hallottakkal, tapasztalatokkal segíthesse a
Mentorrendszer fejlődését.

A választmány 5 nem szavazattal, egyhangúan nem támogatja 5000 Ft-tal
Bodó
Máté részvételi díját a BME Seniortáborban.

János Attila javasolta, hogy a választmány támogassa a részvételi díj
felét.

A választmány 3 igen és 3 nem szavazattal nem támogatja 2500 Ft-tal Bodó
Máté részvételi díját a BME Seniortáborban.

13. Egyebek

Jancsó Tamás elmondta, hogy a Karrier Központ mint szervezeti egység
jogosan kérte ki a Tanulmányi Osztályoktól az emailcímeket.
Szenes Áron elmondta, hogy a Biológia Intézet ki fogja írni a
szakdolgozati témákat.

Határozatok:
51/2008 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Környezettudomány
felező beszámolóját.
52/2008 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Meteorólogus
felező beszámolóját.
53/2008 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 20000 Ft-tal támogatja a
Földrajz BSc felező pályázatot, melyet terembérlésre használhatnak fel a
szervezők.
54/2008 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Tortúra
pályázatot
maximum 70000 Ft-ig.
55/2008 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan 80000 Ft-tal támogatja a My
Klub BN pályázatát.
56/2008 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan hiányosnak találta a Kerekes
Napok pályázatot, kéri hogy a szervezők egészítség ki a pályázatot, és
nyújtsák be újból a választmány elé.
57/2008 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 7 igen szavazattal, egyhangúan maximum 272000 Ft-tal
támogatja a Duna-Dráva Nemzeti Parkos túra pályázatot.
58/2008 (III.10) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja, hogy a
Mentorkoordinátor a mentorplakátok elkészítésére az Önkormányzat
infrastruktúráját felhasználhassa.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.