Emlékeztető a választmány 2008. január 4-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Kürtösi Szilvia, Lakó
Viktória,
Magyar Róbert, Mészáros Csaba, Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati
joggal; Kálózi Attila, Klincsek Krisztina, Nagy Melinda, Sárközi Edit
tanácskozási joggal.

Az Ellenőrző Bizottság írásban tájékoztatta a választmányt, hogy egyik
tagja sem tud jelen lenni a választmányon, így az Alapszabály 3.
melléklet, 8. pontja értelmében szavazati vagy tanácskozási jogú tagot
kell felkérni a határozatképesség ellenőrzésére.

A választmány Sárközi Editet javasolta.
Sárközi Edit nem vállalta a jelölést.

A választmány Kálózi Attilát javasolta.
Kálózi Attila vállalta a jelölést.

A választmány 7 igen szavazattal Kálózi Attilát választotta a
határozatképesség ellenőrzésére.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz nem érkezett további
előterjesztés.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.

1. EZF beszámoló és elszámolás
2. Nyúz ösztöndíjak
3. Háromkari vezetőképző
4. Nyílt nap
5. Educatio
6. Bejelentések

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot ad
Klincsek Krisztina részére.

1. EZF beszámoló és elszámolás

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. Nyúz ösztöndíjak

Mécs Anna terjesztette be a napirendi pontot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Háromkari vezetőképző

Jancsó Tamás tájékoztatta a választmányt a téli háromkari vezetőképző
szervezésének állásáról.
Elmondta, hogy a végleges időpont 2008. február 1-3, a végleges helyszín
pedig Gárdony lesz.

4. Nyílt nap

Nagy Melinda tájékoztatta a választmányt a Nyílt nap szervezésének
jelenlegi állásáról.
Szenes Áron kérte, hogy 2008. január 8-án 13 óráig elküldésre kerüljön
számára a Nyílt nap végleges hallgatói beosztása és Nyílt nap programja.

5. Educatio

Jánosi Attila tájékoztatta a választmányt az Educatio rendezvényről és
szervezésének jelenlegi állásáról.

6. Bejelentések

Határozatok:

1/2008 (I. 4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő választmányra
halasztja az EZF beszámoló és elszámolás napirendi pontot.

2/2008 (I. 4) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK
Választmánya 6
igen szavazattal, egyhangúan támogatja a Nyúz ösztöndíjakat.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.