Emlékeztető a választmány 2008. január 25-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória,
Magyar Róbert, Seres Alexandra, Szenes Áron szavazati joggal; Gönci
Balázs, Hermann Gábor, Klincsek Krisztina, Köhler János, Kálózi Attila,
Nagy Melinda, Ónodi Ferenc tanácskozási joggal.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkezett további előterjesztés.

Kálózi Attila terjesztette be Nevezési díj pályázat napirendi pontot.

A választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalta
a Nevezési díj pályázatot.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.

1. Geológus TDK beszámoló és elszámolás
2. HÖOK Vezetőképző beszámoló
3. Matekos Mikulás Party beszámoló és elszámolás
4. Küldöttgyűlés anyagainak előkészítése
5. Háromkari vezetőképző
6. Nevezési díj pályázat
7. EZF beszámoló és elszámolás
8. Lágymányosi Eötvös Bál
9. 2008. évi nagyrendezvények ütemezése és költségvetés terve
10. PR és desing anyagok
11. Bambi pályázat
12. Bejelentések

1. Geológus TDK beszámoló és elszámolás

Mészáros Csaba írásban kiküldte a beszámolót és az elszámolást.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

2. HÖOK Vezetőképző beszámoló

Jancsó Tamás írásban kiküldte a beszámolót, szóban nem kívánta kiegészíteni.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

3. Matekos Mikulás Party beszámoló és elszámolás

Hermann Gábor írásban kiküldte a beszámolót és az elszámolást, szóban nem
kívánta kiegészíteni.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Küldöttgyűlés anyagainak előkészítése

Szenes Áron, elnök elmondta, hogy a küldöttgyűlésen több lemondás
elfogadására is sor kerül a Személyi kérdések napirendi pontban.

Szenes Áron elmondta, hogy át kívánja adni az elnöki posztot utódjának.
Kérni fogja ebben a Küldöttgyűlés támogatását is, formailag az
Alapszabálynak megfelelően. Emlékeztetett arra, hogy a bizalmat az
oktatási év végéig kapta meg, és reméli, hogy ez a bizalom ismét
megerősítést nyer, és a továbbiakban is a nyáron elfogadott elvek és
vezetés mellett működhet tovább az önkormányzat, elnöksége után is.

Elmondta, hogy a 2008-as költségvetés tervezetet Jancsó Tamás, gazdasági
biztossal együtt készítik el, és ezután küldik ki a képviselőlistára.

Szenes Áron javasolta, hogy a küldöttgyűlés írja ki az e félévi
jutalomkeret pályázatot.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. 8. 9.
A választmány az EZF beszámoló és elszámolás, a Lágymányosi Eötvös Bál, a
2008. évi nagyrendezvények ütemezése és költségvetés terv, és a PR és
desing anyagok napirendi pontokat egyben tárgyalta.

Ónodi Ferenc terjesztette be a napirendi pontokat.
Bemutatta a 2008-as nagyrendezvényekhez készített javaslatait és
költségvetés tervezeteket.
(A javaslatok és a költségvetés tervezetek megtalálhatóak a képviselőlistán)

Beterjesztette a Lágymányosi Eötvös Bál előzetes programjait. Elmondta,
hogy rendezvény Lágymányosi Eötvös Bál-ra való elnevezése tükrözné, hogy
több kar vesz benne részt. Több program lenne, mint előző bálokon volt
(táncbemutató, pókerszoba, stand up comedy, karikatúrista meghívása)
Elmondta, hogy ha a TTK HÖK támogatja a programot és a
költségvetés-tervezetet, akkor a jegyárakat emelni kell.

PR és desing anyagok:
Ónodi Ferenc elmondta, hogy az info-listát szeretné átalakítani (HTML
alapú levelek). Így több információt lehet kiküldeni. Csak a fontos
levelek (tanulmányi, szociális, egyéb fontos levelek) lennének teljesen
kiküldve, a többi levél linkelve lenne (így felajánljuk a hallgatóknak a
választás lehetőségét).
A HÖK arculatát szeretné még megváltoztatni, azon belül a HÖK lógóját.
Elmondta, hogy lesz HÖK Nyílt nap a szorgalmi időszak második hetében és
egy kiadvány, erről majd bővebben a képviselő listára fog írni a
közeljövőben.

Ónodi Ferenc elmondta, hogy kezdeményezte ELTE-s termékek (póló, bögre,
mappa, toll) elkészítését, és kérte, hogy a TTK HÖK támogassa e termékek
próbaverziójának elkészítését.

Beterjesztette a decemberi EZF rendezvény beszámolóját és elszámolását, és
elmondta a következő EZF megszervezéséhez kapcsolatos javaslatait.

A választmány határozatokat hozott a kérdésekben.

5. Háromkari vezetőképző

Jancsó Tamás elmondta, hogy folyik a jelentkezés a vezetőképzőre. Elmondta
továbbá, hogy le van fixálva a vezetőképző programja (a programfüzetet az
IK-sok csinálják) és meg vannak hívva az előadók. Seres Alexandra,
szociális elnökhelyettes és Jánosi Attila, tanulmányi elnökhelyettes
elmondta, hogy már elkezdődtek az egyeztetések a szociális és tanulmányi
szekciók munkájáról.

6. Nevezési díj pályázat

Kálózi Attila terjesztette be a napirendi pontot, amelyben 44000 Ft
támogatást kér nevezési díj támogatására.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

11. Bambi pályázat

Csupor Mariann terjesztette be a napirendi pontot, amelyben 70000 Ft
támogatást kér a Bambi rendezvényre.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

12. Bejelentések

Gönci Balázs bejelentette, hogy valószínűsíthetően február 1-től az
Alapítvány ügyfélszolgálatánál BKV jegyeket és bérleteket is lehet majd
vásárolni.

Kálózi Attila elmondta, hogy a Sport Bizottság elbírálta a
sportpályázatokat, így elkészült az előzetes eredmény.

Magyar Róbert bejelentette, hogy a Matematika Intézeti Tanácson elérték,
hogy felülvizsgálják a kurzusok egymásra épülését. Elmondta, hogy
szorgalmazták a mesterszakok felvételi rendjének kidolgozását, továbbá
hogy minél hamarabb dolgozzák ki az osztatlan és bsc képzések
ekvivalenciáját.

Jánosi Attila bejelentette, hogy a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési
Tanács ülésen elfogadták a tanári mesterszakok felvételi követelményeit és
előírásait.

Határozatok:

3/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Geológus TDK elszámolását.

4/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja Jancsó Tamás HÖOK
Vezetőképző beszámolóját.

5/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Matekos Mikulás Party
elszámolását.

6/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan megfontolásra javasolja az elnöknek és a
szociális elnökhelyettesnek, hogy a küldöttgyűlés napirendjére a
jutalomkeret e félévi kiírását készítse el.

7/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan abban az esetben támogatja a Lágymányosi
Eötvös Bál programját – figyelembe véve a megvalósíthatóságának
lehetőségeit - , amennyiben a társrendező karok a pályázatban illetve az
előterjesztésben megfelelően együttműködési hajlandóságot mutatnak.

8/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a költségvetés
tervezetkor 500000 Ft elkülönítését a 2008-as keretből a Lágymányosi
Eötvös Bálra.

9/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 30000 Ft-ig támogatja PR
termékek prototípusának elkészítését.

10/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
6 igen, 1 nem szavazattal elfogadja az EZF rendezvény elszámolását, és
35000 Ft-tal növeli a rendezvény támogatását.

11/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan 44000 Ft-tal támogatja a Kálózi Attila
által benyújtott nevezési díjak kifizetését.

12/2008 (I. 25) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja 15000 Ft-tal a Bambi rendezvényt,
amelyet plakát készítésére használhatnak fel a szervezők.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.