Emlékeztető a választmány 2008. februar 26-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek
Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba, Seres Alexandra
szavazati joggal; Köhler János, Kálózi Attila, Mécs Anna, Nagy Melinda
tanácskozási joggal.

A választmány 7 fővel határozatképes.

Az alábbi napirendet a választmány 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Küldöttgyűlés napirendjének tárgyalása
2. Mentortervezet
3. Fizikus Buli pályázat
4. Környezettudomány felező pályázat
5. Biológus felező pályázat
6. Meteorológus felező pályázat
7. Nyúz ösztöndíjak
8.HÖOK és az EHÖK tandíjellenes küzdelmének támogatása
9. Bambi beszámoló
10. Egyebek

1. Küldöttgyűlés napirendjének tárgyalása

Jancsó Tamás elmondta, hogy milyen napirendi pontokat szeretne, ha
tárgyalna a küldöttgyűlés. Elmondta, hogy javasolni fogja a
küldöttgyűlésnek, hogy írja ki a Jutalomkeret-pályázatot.
Javasolni fogja azt is, hogy a küldöttgyűlés válasszon Választási
Bizottságot. Ennek kapcsán Kálózi Attila javasolta, hogy a képviselők
jelöltállítása március 31-től április 11-ig, a választás pedig április
14-25-ig tartson.
Jancsó Tamás elmondta, hogy a küldöttgyűlésen valószínűleg lesz
Alapszabály-módosítás napirendi pont is.

2. Mentortervezet

Jancsó Tamás elmondta, hogy szeretné ha a küldöttgyűlés belefoglalná az
alapszabályba a mentorrendszer fogalmát, és hogy minden évben az aktuális
mentorkoordinátornak el kell készítenie a következő év mentortervezetét,
és amelyet a küldöttgyűlés elé kell beterjesztenie.

3. Fizikus Buli pályázat

Juhász Krisztina terjesztette be a napirendi pontot, mely szerint 10000 Ft
terembérleti támogatást kér a választmánytól.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Környezettudomány felező pályázat

Klincsek Krisztina terjesztette be a napirendi pontot, melyben 50000 Ft
támogatást kért a választmánytól. A választmányon módosította a
beterjesztését, hogy 50000 Ft helyett 40000 Ft támogatást kért.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

5. Biológus felező pályázat

Szenes Áron terjesztette be a napirendi pontot, melyben támogatást kért a
választmánytól.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

6. Meteorológus felező pályázat

Jancsó Tamás által Sarkadi Noémi terjesztette be a napirendi pontot, mely
szerint támogatást kért a választmánytól.

Mészáros Csaba 20000 Ft-ot javasolt.
Jancsó Tamás 10000 Ft-ot javasolt.

Mészáros Csaba visszavonta javaslatát, és 15000 Ft-ot javasolt.
Jancsó Tamás visszavonta javaslatát.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. Nyúz ösztöndíjak

Mécs Anna terjesztette be a Nyúz első két számának ösztöndíj javaslatait.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8.HÖOK és az EHÖK tandíjellenes küzdelmének támogatása

Jancsó Tamás terjesztette be a napirendi pontot. Elmondta, hogy
elkészültek a szórólapok és a plakátok.
Kérte, hogy a választmány támogassa a szórólap és plakátok elkészítésének
költségeit 40000 Ft-tal.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

9. Bambi beszámoló

Csupor Mariann kiküldte a Bambi beszámolóját a képviselőlistára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

10. Egyebek

Jánosi Attila elmondta, hogy vannak olyan tantervek, ahol a kreditek nem
stimmelnek, ezért a TCS tagjaival átfogják vizsgálni ezeket. Elmondta
továbbá, hogy megérkezett a PPK-s határozat a testnevelésről.

Határozatok:

35/2008 (II.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan 10000 Ft-tal támogatja a Fizikus Bulit,
amelyet terembérlésre használhatnak fel a szervezők.

36/2008 (II.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan 40000 Ft-tal támogatja a Környezettudomány
Felező rendezvényt, amelyet elszámolható költségekre használhatnak fel a
szervezők.

37/2008 (II.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan 20000 Ft-tal támogatja a Biológus Felező
rendezvényt, amelyet terembérlésre és hangtechnika-bérlésre használhatnak
fel a szervezők.

38/2008 (II.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan 15000 Ft-tal támogatja a Meteorológus
Felező rendezvényt, amelyet elszámolható költségekre használhatnak fel a
szervezők.

39/2008 (II.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a Nyúz ösztöndíjakat.

40/2008 (II.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen, 1 nem szavazattal 40000 Ft-tal támogatja a HÖOK-os és EHÖK-ös
tandíjellenes szórólapok és plakátok elkészítését.

41/2008 (II.26) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja a Bambi beszámolót.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.