Emlékeztető a választmány 2008. február 12-i üléséről

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Melinda

Jelen vannak: Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Klincsek
Krisztina, Kürtösi Szilvia, Lakó Viktória, Mészáros Csaba szavazati
joggal; Bernád József Zsolt, Bunyik Karina, Dudás Gábor, Gonda Zsombor,
Hermann Gábor, Köhler János, Kray Zsuzsanna, Laszák Nikolett, Nagy
Melinda, Ónodi Ferenc László, Szenes Áron tanácskozási joggal.

A választmány 6 fővel határozatképes.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokhoz érkezett új beterjesztés.

Bunyik Karina terjesztette be az Iránytű napirendi pontot.
A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan napirendi pontként tárgyalja
a beterjesztést.

Az alábbi napirendet a választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta:

1. Irodai számítógépek
2. Kari Tanács napirendje
3. TTK-s farsang
4. Testnevelés óra
5. Lágymányosi Eötvös Bál
6. Április 24-i rendezvény
7. Kulcsfelvételi jog kérelmek
8. Iránytű
9. Egyéb

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan tanácskozási jogot adott
Szenes Áron részére.

1. Irodai számítógépek

Szenes Áron javasolta, hogy a Déli Hallgatói Irodában a számítógépek
windows operációs rendszerét linux operációs rendszerre váltsa le az
önkormányzat.

Dudás Gábor elmondta, hogy ő nem javasolja a linuxra-váltást, mert
szerinte hónapokig tarthat a linux tanulása, másképpen működnek a dolgok,
mint windowsban. A hardvereket is a linuxhoz kell majd venni.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

A választmány támogatta az átállást, Dudás Gábor elmondta, hogy következő
hét hétfői határidővel átállít 5 gépet linux operációs rendszerre.

2. Kari Tanács napirendje

A választmány és a Kari Tanács egyes tagjai vitát folytattak a másnap
tartandó Kari Tanács napirendi pontjairól.

3. TTK-s farsang

Hermann Gábor terjesztette be a napirendi pontot, melyben 80000 Ft-ot kért
a rendezvény támogatásárára.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

4. Testnevelés óra

Jánosi Attila kiküldte képviselőlistára a dékánhelyettes úr levelét,
többet nem kívánt hozzátenni a témához. Annyit elmondott, hogy
valószínűleg másnap fog a PPK válaszolni a dékánhelyettes úrnak. (A
dékánhelyettes úr levele megtalálható a képviselőlistán)

A választmány határozatokat hozott a kérdésben.

5. Lágymányosi Eötvös Bál

Jancsó Tamás Ónodi Ferenc távollétében tájékoztatta a választmányt a
rendezvény szervezésének állásáról.
Elmondta, hogy az IK nem 220 ezer Ft-tal, hanem 150 ezer Ft-tal támogatja
a rendezvényt, de átvállalta a ruhatárat, a pakolást és a secut. Elmondta
továbbá, hogy kiküldésre kerültek a meghívók.

A választmány 6 igen szavazattal, egyhangúan későbbre halasztotta az
Április 24-i rendezvény tárgyalását.

6. Kulcsfelvételi jog kérelmek

Ferenczi Attila és Kiss Viktor kulcsfelvételi jogot kért a Déli Hallgatói
Irodához.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

7. Iránytű

Bunyik Karina terjesztette be a napirendi pontot, melyben kéri, hogy a
választmány támogassa az Iránytű kiadvány előállítását.
Jancsó Tamás 400 példány támogatását javasolta.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

8. Április 24-i rendezvény

Ónodi Ferenc terjesztette be a napirendi pontot. (A kiküldött
költségvetés-tervezet megtekinthető a képviselőlistán)
Mészáros Csaba javasolta, hogy a TTK-s hozzájárulást csökkentse le a
választmány.
Jancsó Tamás javasolta, hogy vonjunk be más kart is a szervezésbe.

A választmány határozatot hozott a kérdésben.

9. Egyebek

Mészáros Csaba bejelentette, hogy az Alapszabály 80. pontja értelmében
megszűnt Lovász Péter és Sudár István képviselői mandátuma.

Határozatok:

20/2008 (II.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja, hogy az
informatikus a Déli Hallgatói Irodában 5 számítógépet állítson át Linux
operációs rendszerre.

21/2008 (II.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja a TTK- farsang szervezését 80000
Ft-tal.

22/2008 (II.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan csak abban az esetben támogatja azt, hogy a
2003,2004,2005-ben felvett hallgatók számára a testnevelés óra kötelező
legyen, ha az számukra ingyenesen biztosított.

23/2008 (II.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan kéri a kart, hogy tegye egyértelművé a 2003
előtt felvett hallgatók helyzetét.

24/2008 (II.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan kulcsfelvételi jogot ad Ferenczi Attila és
Kiss Viktor számára a Déli Hallgatói Irodához.

25/2008 (II.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja az Iránytű kiadvány kiadását 400
példányban maximum 80000 Ft költségig.

26/2008 (II.12) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya
7 igen szavazattal, egyhangúan támogatja maximum 100000 Ft-tal az Április
24-i rendezvényt azzal a feltétellel, hogy más forrásokat és karokat
vonjanak be a szervezők.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.